Podkaster om læring

I NDLA ønsker vi å løfte frem de gode eksemplene. Her får du tips til gode podkaster som kan være verdt å følge for deg som jobber med læring.

Rekk opp hånda!

Av: Martin Johannessen og Janne Rønning

Målet til «Rekk opp hånda!» er ifølge dem selv å gi lyttere et innblikk i skolehverdagen. De har tidligere hatt gjester som Camilla Hagevold, Audun Lysbakken og Øystein Gilje.

Podkasten kan lyttes til på pippa.io eller iTunes.

Lektor Lomsdalens innfall

Av: Christian Lomsdalen

Podkasten kommer ut ca. én gang i uken, og er som regel skolerelatert. Målet er ifølge Lomsdalen selv å ha en stor spennvidde i temaer. Denne spennvidden er tydelig om man ser i listen over tidligere gjester. Her er det mange ulike stemmer som slipper til.

Podkasten kan lyttes til på lektorlomsdalen.no eller iTunes.

Lærerrommet

Av: Utdanningsforbundet

I denne podkasten diskuteres det små og store temaer innenfor utdanningsfeltet. Alt fra mobbing til lekser og skolegudstjenester.

Podkasten kan lyttes til på iTunes.

Dysleksi Norges Påddkast

Av: Gina Jevne Bakken og Dan Wollstad for Dysleksi Norge

Målet til podkasten er å vise frem hvordan lærevansker oppleves for forskjellige mennesker: lærere, foreldre og ungdom. Ulike temaer som dysleksi, dyskalkuli og hjelpemidler har blitt diskutert tidligere.

Podkasten kan lyttes til på iTunes eller SoundCloud.  

Spillpedagogene

Av: Tobias Staaby, Aleksander Husøy, Magnus Sandberg, Ragnhild Solberg, Odin Nøsen og Halvor Thengs

Podkasten for deg som er interessert i spill og læring. Målet er å inspirere lærere, skoleledere og andre interesserte til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis.

Podkasten kan lyttes til på iTunes eller SoundCloud.

Inspirert til å lage din egen podkast? I videoen nedenfor vil du få tre gode tips fra journalist Sindre Leganger:

Har du flere gode tips til podkaster som omhandler læring? Del de gjerne med oss!

Creative Commons License
Podkaster om læring by Jan Frode Lindsø is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.

Hvordan lage gode grupper med elever

I skolen driver mange med ulike gruppe- og prosjektarbeid gjennom året. Utvelgelsen av hvilke elever som jobber sammen kan variere veldig. Noen ganger bestemmer alfabetet, noen ganger kan elevene selv velge og andre ganger setter læreren sammen grupper ut fra hvilke elever han/hun tenker kan fungere godt sammen.

Vi fikk være med Tharald Lundvall fra Ungt Entreprenørskap Agder da han besøkte Kristiansand Katedralskole Gimle. Han forteller at de har opplevd gode resultat når elever danner grupper ut fra hvilke egenskaper de har.

– Det viktigste i arbeidet med å sette sammen gode grupper er å få en bevisstgjøring av hvilken rolle hver enkelt elev har i gruppen, forteller Lundvall.

 

Creative Commons License
Hvordan lage gode grupper med elever by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.

Fagfornyelsen – NDLA ønsker dine innspill

Nå er det spennende tider for alle som er opptatt av skole og læring! Læreplanrevisjoner kan skape begeistring og engasjement, men også frustrasjon og uenighet. Vi diskuterer læreplanskisser; hva skal ut for å gi rom for dybdelæring? Hvor bredt kan et kompetansemål være og samtidig sikre en ganske lik forståelse av hva det dekker? Skal vi ikke lenger undervise om første verdenskrig? Og hva er nå egentlig dybdelæring? Er det noe nytt? Mange er enige om at det er fint å jobbe tverrfaglig, men hvordan skal vi få det til rent praktisk? Slike diskusjoner er fruktbare. De får oss til å få et nytt perspektiv på det vi holder på med, enten vi er lærere eller læremiddelprodusenter.

Framtidens krav

Fornyelsen av Kunnskapsløftet har som mål at elevene skal oppleve at det de lærer er relevant, og undervisningen skal forberede barn og unge på en framtid vi vet lite om. For å få til det, framhever Stortingsmelding 28 at det er viktig at elevene utvikler kritisk sans, går i dybden, reflekterer og er utforskende og kreative.

På tvers

Andre viktige perspektiv i Fagfornyelsen er at det skal bli tydeligere for elevene hvordan kunnskap i fagene henger sammen. Elevene skal arbeide med problemstillinger på tvers av fag innen de tre tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Ved å redusere antall kompetansemål og gjøre dem åpnere, skal den reviderte læreplanen gi lærere større frihet og bedre tid sammen med elevene til å gå i dybden.

Fagfornyelsen i NDLA

Hvilke konsekvenser får disse perspektivskiftene i Fagfornyelsen for NDLA? Som læremiddelprodusenter må vi tenke over hvordan det vi lager kan være en støtte for elever og lærere når de møter en ny overordnet del, kjerneelementer og kompetansemål høsten 2020. Hvordan ser fagstoff og oppgaver ut som gjør elevene i stand til å gå i dybden, utforske, se sammenhenger og være kritiske? Hvordan kan vi være med på å gjøre elevene i stand til å “tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner”? Hvordan kan vi legge til rette for tverrfaglig arbeid?  Vi er godt i gang med dette arbeidet, og vi gleder oss til å vise dere noen smakebiter og få tilbakemelding på disse.

Vi ønsker å høre fra deg

Noe av det viktigste vi gjør i NDLA er nemlig å lytte til hvilke behov de som befinner seg i klasserommene har. Svarene finner vi i samarbeid med elever og lærere på pilotskolene våre. Det blir ikke minst viktig i tiden fram mot høsten 2020. For å lykkes med våre ambisjoner om å lage læringsressurser som inspirerer og motiverer både elever og lærere, ønsker vi at så mange som mulig kommer med sine ønsker. Bruk muligheten du har til å påvirke og send oss noen ord!

Send din tanker om fagfornyelsen til e-post marthemoe@ndla.no

 

Tekst: Marthe Moe
Foto/video: Tom Knudsen

Creative Commons License
Fagfornyelsen – NDLA ønsker dine innspill by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.

Åpner hellige rom for elever

Eivind Zakariassen ved Lørenskog videregående skole leder arbeidet med å utvikle åpne læremidler i faget religion og etikk for NDLA. Han tar teknologi i bruk for å la elever bli med inn i ulike hellige rom.

VR-teknologi

– Teknologien gir oss muligheten til å ta elever og andre med på et digitalt besøk i synagoger, moskeer, templer, kirker og andre hellige rom. Gjennom musikk, bilder, film og andre virkemidler kan vi gi elever en opplevelse og et innblikk som ellers kan være vanskelig å få til, forteller Zakariassen.

På grunnplanet

– Vi jobber med å vise religionene nedenfra, vise religiøsitet og få frem de individuelle sidene og mangfoldet ved religionen, forteller Zakariassen. Han peker på at digitale læremidler gir muligheter man ikke har hatt tidligere i formidling av faget.

Mer mangfold

– Lærebøker er blitt kritisert for at mangfoldet mangler. Elever med ulik religiøs tilhørighet kjenner seg ikke igjen i beskrivelsene av sin religion, sier Zakariassen. I arbeidet med faget samarbeider NDLA med blant andre UngDialog og samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).
– Vi har et stort ønske om at de som tilhører en religion kjenner seg igjen, derfor involverer vi personer i de ulike religionene til å se gjennom og kommentere underveis i produksjonen av læringsressurser, sier Zakariassen.

Klare til skolestart

– Dette er et fag som favner over mye forskjellig; etikk, filosofi og religion. Utfordringen er å bake det sammen til en helhet, forteller Eivind Zakariassen. På NDLA gjøres dette blant annet gjennom å ta i bruk læringsstier som knytter de ulike delene sammen.
– Bruken av læringsstier gir rom for dybdelæring, og gjør at elever enkelt kan følge en tilpasset samling av læringsressurser i faget, utdyper Zakariassen. Faget religion og etikk er klart til skolestart 2019. Noe av innholdet i faget er allerede i dag tilgjengelig på NDLA.

Gjestebok Bøler kirke

Eivind Zakariassen signerer gjesteboka i Bøler kirke.

 

Creative Commons License
Åpner hellige rom for elever by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.