Gøy og nyttig til jul

I førjulstida kan det være godt å kunne koble av med litt julegøy og sosialt samvær med klassen. Men hvem har sagt at det ikke kan være mye god læring i det? Her kommer en lett blanding av nyttig og moro som kan passe i adventstiden fra forskjellige fag på ndla.no. Wikipedia-stafett En morsom aktivitet […]

Les mer

Diskuterer for demokratiet

NDLA jobber for fullt med å skreddersy åpne læringsressurser i tråd med fagfornyelsen i norsk skole. I norskfaget jobber vi blant annet med å utvikle gode diskusjonsressurser. Med oss på laget har vi seks pilotskoler. Elever og lærere gir oss verdifull respons i utarbeidelsen av de nye ressursene.  Nyttig respons – Jeg kommer til å […]

Les mer

Hva skjer med fagfornyelsen på NDLA?

Læreplanendringer er spennende! Det gir oss en mulighet til å få et nytt blikk på egen praksis i klasserommet. For oss i NDLA handler det også om å få et nytt blikk på læringsressursene vi lager. Hvordan kan vi utforme ressurser som støtter elever og lærere når de skal i gang med nye læreplaner? Skrevet […]

Les mer

Strikkhopping i mattetimen

Tenk at du kaster deg ut fra en plattform og ned i en dyp kløft i bunnen av et juv. Kun en strikk hindrer deg fra å treffe bakken. Hvordan kan du være trygg på at strikken holder?  På NDLAs matematikksider finner du en oppgave som lar elever utforske strikkhopping, med beregning av avstander, vekt, […]

Les mer

Fra tiende til TIP

Overgangen er stor fra ungdomsskole til yrkesfagene i videregående. Etter ti år i grunnskolen ser mange elever fram til å bruke hendene i tillegg til hodet. Vi skal ta vare på denne forventningen. Det gjør vi ved å løfte deres blikk og senke deres skuldre, bygge folk først, siden arbeidsfolk. Når elevene begynner på TIP, […]

Les mer