• Støtt elevene med gode skriverammer

Støtt elevene med gode skriverammer

– Vi ser at mange elever sliter med skrivinga når de kommer på videregående, forteller norsklærer og fagutvikler Åsa Abusland. Hun er med på å utvikle digitale ressurser i norskfaget som hjelper elevene med å bli bedre til å skrive.

Jente som tenker og skriver. Foto.

– Dette er de vant til fra grunnskolen. Vi bruker både modelltekster, stillas og fargekoder. Vi har mange korte skriveøvelser og lengre læringsstier som skal veilede dem i hele skriveprosessen.

Ved å bruke enkle fargekoder opplever hun at det er lettere å gi tilbakemeldinger på tekstene til elevene, slik at de fort forstår hva de må jobbe videre med.

– Da kan du si: “I dette avsnittet har du glemt det blå”. Det opplever jeg at elevene med svake skriveferdigheter synes er lettere å forstå enn om vi bruker kompliserte fagbegreper, sier Abusland. Hun mener rammene kan være nyttige for elever på alle ferdighetsnivåer, fordi de hjelper elevene å bli mer bevisste sterke og svake sider ved sine egne tekster.

Noen er redde for at en dreper kreativiteten ved å gi elevene så faste rammer, og da er det viktig å presisere at en ikke ta rammene i bruk.

– Det er tips og råd til de som trenger det. De aller flinkeste elevene kan bare slippe seg løs, sier Abusland.

Ulike typer skriverammer på ndla.no

– Veldig mange av ressursene våre på Vg1 inneholder kortere skriveoppgaver med modelltekster. Tanken bak dette er prinsippet: “Å skrive er å tenke”. Elevene lærer, og tenker, bedre når de må formulere stoffet med egne ord, forteller Abusland, som har plukket ut noen eksempler på ressurser i norsk på ndla.no hvor ulike skriverammer er brukt.

  • En ny sjanger i læreplanen i norsk er å skrive “sammenligninger”. Sjangeren kommer først inn i Vg3, men vi ønsker at elevene skal øve seg i smådrypp allerede i Vg1. Ressurs fra Vg1 SF: Hvordan sammenligne to karakterer? 
  • Vi lager også steg-for-steg-modelltekster som skal hjelpe eleven til å strukturere tekstene sine, for eksempel her: Vg1: Novelleanalyse: En modelltekst med tips Her brukes en modelltekst som elevene skal diskutere for å forstå hva som kjennetegner en god tekst. Den interaktive oppgaven nederst skal både aktivisere elevene og gi dem tips til egen skriving.