Velkommen som ny forelder på vgs

NDLA tilbyr åpne digitale læremidler for VGS.  Et hjelpemiddel som er til for alle elever, lærere og foreldre. På denne siden får du tips til hvordan du som forelder kan bruke ressursene våre og støtte barnet ditt. Husk at ndla.no er åpent for alle!

Smiling teenage girl and mother sitting with laptops on coffee table in living room at home