Aktiviser elevane med digitale verktøy

Gutt og jente sitter på parkbenk med mobiler. En lapp er hengt opp på benken med en QR kode som jenta scanner med mobilen.

Vil du leggje til rette for meir elevaktivitet i timane? Me gir gode tips til korleis du kan bruke digitale læringsressursar og verktøy for å skapa variasjon og aktivitet i undervisninga. 

Les mer

Kickstart på læretida

Helen Zemichael Kadimus, Tela Samrawit Habte og Selamawit Teklehaimanot Debrasai er lærlinger i Drammen kommune, og deltok på Arbeidslivsdagen sammen med 70 lærlinger 7. september 2021,

Les mer

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap handler om å stimulere elevene til å bli aktive medborgere, forstå sammenhengen mellom plikter og rettigheter, tenke kritisk og forholde seg til mangfold og uenighet på en respektfull måte. På NDLA finner du ressurser for det tverrfaglige temaet. Relevant i de fleste fag Eivind Sehested Zakariassen er læremiddelansvarlig for de tverrfaglige temaene […]

Les mer

Hvordan lage gode oppgaver?

Elever som jobber.

Å lage gode oppgaver som engasjerer, kan være utfordrende og krever at man både er kreativ og inspirert. Hvilke oppgavetyper som egner seg, varierer ut fra fag og tema, men felles for gode oppgaver er at de både utfordrer, inspirerer og motiverer. Kort og presist formulert Julie Bjørnstad er lærer ved Tvedestrand videregående skole og […]

Les mer

Økning i bruk av digitale læremidler under hjemmeskolen

Det er nå ett år siden skolene ble stengt for første gang 12. mars 2020. NDLA merket tydelig at undervisningen ble flyttet fra klasserommene og over til nettundervisning, og at behovet for åpne digitale læremidler og ressurser om nettundervisning økte. Behov for støtte til nettundervisning Da skolene stengte ned i fjor, ble lærerne kastet inn […]

Les mer