Førsteklasses koronapodkast

Da skolene stengte i mars skulle 1ST på Dalane videregåene skole til å gå i gang med en faglig podkast. Situasjonen med hjemmeskole satte sitt preg på et annerledes læringsoppdrag som la opp til kommunikasjon og samarbeid til tross for fysisk avstand. Oppgaver og kriterier (delt nederst) er laget i samarbeid med dyktige norskkollegaer. Praktiske løsninger […]

Les mer

Fagseminar om fagfornyelsen

NDLA fornyes og revideres for å gi lærerne gode oppdaterte læringsressurser i tråd med fagfornyelsen. 12. til 14. mai arrangerte vi digitale fagseminarer om fagfornyelsen. Opptakene fra disse sendingene ligger nå ute, og kan sees ved å klikke på lenkene nedenfor. Her vil du få innsikt i hva vi tilbyr i ulike fag, samt kunne […]

Les mer

Vurdering i nettundervisning

Hva skjer når vi flytter både undervisning og vurdering ut av klasserommet? Hvordan kan vi sikre at elevene får vist sin kompetanse på mange ulike måter? Vi skal se litt på hvilke muligheter som ligger i ulike verktøy og metoder. Elever melder ifra om at de overøses av mange skriftlige innleveringer, spesielt nå som skolebyggene […]

Les mer

Gode relasjoner i virtuelle klasserom

Gode relasjoner mellom lærer og elev, og elevene imellom, er viktig for læringsmiljøet. Når man driver med nettundervisning vil det å jobbe med relasjoner stille andre krav enn vi kanskje er vant til. Her vil du få noen tips til å styrke relasjonene i virtuelle klasserom. Lag en plan for veiledning og oppfølging Når man […]

Les mer

Nettundervisning på yrkesfag

Ved nettundervisning på yrkesfag vil du kunne ta i bruk flere av de samme verktøyene for nettundervisning som brukes i andre fag. Samtidig vil det kunne være utfordrende å lage alternativer til det praktiske arbeidet som til vanlig skjer i fysiske omgivelser. Her vil du få noen tips til gjennomføring av nettundervisning på yrkesfag Praktiske […]

Les mer