Gode relasjoner i virtuelle klasserom

Gode relasjoner mellom lærer og elev, og elevene imellom, er viktig for læringsmiljøet. Når man driver med nettundervisning vil det å jobbe med relasjoner stille andre krav enn vi kanskje er vant til. Her vil du få noen tips til å styrke relasjonene i virtuelle klasserom. Lag en plan for veiledning og oppfølging Når man […]

Les mer

Nettundervisning på yrkesfag

Ved nettundervisning på yrkesfag vil du kunne ta i bruk flere av de samme verktøyene for nettundervisning som brukes i andre fag. Samtidig vil det kunne være utfordrende å lage alternativer til det praktiske arbeidet som til vanlig skjer i fysiske omgivelser. Her vil du få noen tips til gjennomføring av nettundervisning på yrkesfag Praktiske […]

Les mer

Fri programvare i skolen

Fri programvare er gratis programvare som gir brukeren muligheten til å endre og redistribuere programkoden. Dette gjør at hvem som helst med kompetanse kan forbedre koden slik at det kommer alle til gode. Når programkoden er tilgjengelig for alle kalles dette gjerne for åpen kildekode (eng. open source). Her vil du få noen tips til […]

Les mer

Gode tips og verktøy til nettundervisning

Skal du gjennomføre nettundervisning, bør du ha kjennskap til verktøy som kan være nyttige. Her vil du få tips og anbefalinger om verktøy som kan egne seg til nettundervisning. Nettundervisning og fjernsamarbeid Det finnes mange gode løsninger for å drive nettundervisning og fjernsamarbeid. Et eksempel på en slik løsning kan være Microsoft Teams. Dette verktøyet […]

Les mer

Inspirasjon og læringsressurser til samenes nasjonaldag

Torsdag 6. februar feirer vi samenes nasjonaldag. I den anledning ønsker vi å dele fagstoff som kan egne seg til denne dagen. Kultur Samene er et urfolk som er bosatt i Norge, Sverige, Finland og Russland. Når vi snakker om samisk kultur, tenker vi ofte på eksempelvis reindrift, samisk språk og joik, samiske klær og […]

Les mer