• Fagblogg
  • Hvordan lage gode grupper med elever

Hvordan lage gode grupper med elever

I skolen driver mange med ulike gruppe- og prosjektarbeid gjennom året. Utvelgelsen av hvilke elever som jobber sammen, kan variere veldig. Noen ganger bestemmer alfabetet, noen ganger kan elevene selv velge og andre ganger setter læreren sammen grupper ut fra hvilke elever han/hun tenker kan fungere godt sammen.

Vi fikk være med Tharald Lundvall fra Ungt Entreprenørskap Agder da han besøkte Kristiansand Katedralskole Gimle. Han forteller at de har opplevd gode resultat når elever danner grupper ut fra hvilke egenskaper de har.

– Det viktigste i arbeidet med å sette sammen gode grupper er å få en bevisstgjøring av hvilken rolle hver enkelt elev har i gruppen, forteller Lundvall.

 

Creative Commons License
Hvordan lage gode grupper med elever by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.