• Elever
 • Kahooter til skolestart

Kahooter til skolestart

Bli bedre kjent med klassen din med kahooter om læring og motivasjon.

Vi har laget en pakke med ressurser som kan brukes ved skolestart av lærer sammen med klassen. Ressursene har form av spørreundersøkelse og quiz. Disse ressursene kan godt brukes som innledning til diskusjon i klassen. De handler om læring og motivasjon.

Den som kjører spørreundersøkelsen, kan laste ned et regneark med resultatene fra undersøkelsen i etterkant. Dette kan brukes ved flere anledninger gjennom året for å se om det er utvikling og endring i måten å svare på.

Det er viktig å be elevene om å bruke nøytrale navn når de logger seg på kahoot.it. De kan bruke tilfeldige tall, byer, fugler og fisk som deltagernavn (nicks), men helst ikke personlige kallenavn.

Klikk på lenkene i listen under eller gå til create.kahoot og søk på «skolestart» og «NDLA». Siden krever pålogging. Hvis du bare søker på «NDLA», får du opp mange fag-kahooter også!

Tips: Helt nederst finner du spørsmålene listet opp. Velg dupliser i Kahoot-editor for å lage din egen versjon. 🙂

Spørreundersøkelser

 1. JEG, utdanning og skolestart – hvor står jeg?
  Bra å bruke som innledning til å diskutere hva det gode klassemiljø er.
 2. Hva er «den gode læreren» for meg?
  Bruk gjerne som utgangspunkt for en dialog med klassen.
 3. Hva gir meg som elev litt ekstra arbeidstrøkk?
  Bruk gjerne for å la elevene reflektere over egen læring.
 4. Hva kan ødelegge for «det gode gruppearbeidet»?
  Gruppearbeid er en flott arbeidsform som krever god organisering og samhandling. I denne undersøkelsen kan du kartlegge utfordringene i din gruppe. Bruk undersøkelsen som en innledning til refleksjon rundt hva som er gode rammer for samarbeidslæring.

Prioriteringsoppgave

 1. Hva gjør et gruppearbeid godt?
  Dra og slipp påstander. Plukk ut de fem viktigste. Ingen fasit her, men det kan bli en god diskusjon. 

Quiz

 1. Hva kan du om læringsstrategier?
  Øv deg litt på begreper om læring i denne quizen med ti oppgaver!

JEG, utdanning og skolestart – hvor står jeg?

1. Hva var viktigst for ditt valg av videregående utdanning? 
2. Hvor viktig er råd fra familien for ditt skolevalg? 
3. Hvor sterkt er ditt personlige engasjement i utdanningen? 
4. Hvor viktig er det for deg å være aktiv i undervisningen? 
5. Hva er viktig for at du skal være aktiv i faget? 
6. Hvordan forbereder du deg faglig før timen? 
7. Hvor viktig er det for deg å ta notater fra tekster og tavle? 
8. Hvor vil du plassere deg selv i forhold til kjente i klasserommet? 
9. Spiser du frokost før skolen? 
10. Hvordan bruker du pausene på skolen? 
11. Hvor viktig er det for deg at undervisningen har et tydelig mål? 
12. Hvor nyttig er det du lærer i skolen for ditt framtidige yrkesliv? 
13. Hvor viktig er det å kunne samarbeide med andre for deg? 
14. Sprintere jobber mye med teknikk. Du driver med læring. Reflekterer du over læringsteknikker? 
15. Hvor nyttig vil det være for deg å jobbe med å bli bedre til å lære?

Hva er «den gode læreren» for meg?

1. Læreren finner stadig på noe nytt for at timene ikke skal bli kjedelige. 
2. Læreren foreleser og bruker tavle mye. 
3. Læreren gir eleven fyldige tilbakemeldinger på tester og prøver. 
4. Læreren viser deg veldig mye tillit. 
5. Læreren setter av mye tid til veiledning av enkeltelever. 
6. Læreren er veldig personlig engasjert i sitt fag. 
7. Læreren gir lekser og sjekker at de gjøres. 
8. Læreren føler et personlig ansvar for den enkelte elevs læring. 
9. Læreren lar eleven organisere sin egen læring og reflektere over prosess og framdrift. 
10. Læreren holder god disiplin og ro i klassen.

Hva gir meg som elev litt ekstra arbeidstrøkk? 

1. Jeg får ekstra trøkk når jeg tenker at jeg får bruk for dette seinere i livet. 
2. Jeg gir litt ekstra når jeg får være med å bestemme hvordan læringen skal foregå. 
3. Jeg gir litt ekstra når jeg bidrar i et gruppearbeid. 
4. Jeg trår til ekstra når vi har klare læringsmål og vurderingskriterier. 
5. Jeg jobber best når læreren gir meg en fasit i forkant av en prøve som jeg kan lese på. 
6. Jeg må ha korte tidsfrister og kontrollpunkter underveis for å jobbe på litt ekstra. 
7. Jeg får ekstra energi når jeg kan være skapende og kreativ i læringsprosessen. 
8. Jeg får ekstra trøkk av å kunne gå i dybden på et tema og se nye sammenhenger. 
9. Jeg yter best når læreren gir meg frihet til å lage mitt eget undervisningsopplegg. 
10. Jeg jobber best når jeg får oppdrag som skal løses og jeg må bruke ulike tjenester og verktøy. 
11. Jeg jobber best når oppgavene er vanskelige og jeg må lære meg mye nytt. 
12. Jeg lærer best når nytt lærestoff knyttes til allerede kjente temaer.

Hva kan ødelegge for «det gode gruppearbeidet»?

1. Vi forstår ikke helt hva vi skal gjøre. 
2. Noen er litt dominerende så andre tør ikke si hva de mener. 
3. Det er uklart hvem som gjør hva og når det skal gjøres. 
4. Noen blir sittende med for mye arbeid, andre slipper litt lett unna. 
5. Det er ikke tydelig hvem som har bidratt med hva i innleveringen/presentasjonen. 
6. Det er alltid noen som ikke vil bidra i gruppearbeidet. 
7. Vi mangler utstyr eller grupperom. 
8. Jeg føler at jeg ikke blir individuelt vurdert i gruppearbeid. 
9. Vi snakker for lite om hvem som er gode til hva. 
10. Vi kommer for seint i gang og det blir stress og pes med å bli ferdig.

CC-by-sa

Forfatter: Knut Inge Skifjeld