• Elever
  • Tverrfaglig praktisk eksamen på yrkesfag

Tverrfaglig praktisk eksamen på yrkesfag

Ved tverrfaglig praktisk eksamen i programfag på yrkesfag får du som elev som regel utdelt ett eller flere arbeidsoppdrag du skal utføre. Her er noen nyttige tips i forkant av eksamen.

Yrkesfagelev som arbeider med metall. Foto.

Kommunikasjon

Sosial kompetanse kan innøves, og det er en viktig ferdighet når du omgås andre mennesker. Selv om du på en tverrfaglig eksamen på yrkesfag utfører ett eller flere arbeidsoppdrag, er det viktig at du har fokus på kommunikasjon. Sørg for at du forklarer sensor hva du gjør og hvorfor du gjør det. Før eksamen kan det være lurt å øve seg på å presentere.

Ivareta god HMS

Under de ulike yrkesfagene på NDLA vil du finne informasjon om HMS. Helse, miljø og sikkerhet er viktig uansett hvilket yrke du skal jobbe i. Derfor er det viktig at du utfører tverrfaglig eksamen på en måte som ivaretar god HMS.

Bruk YouTube

På YouTube finner du mange gode videoer som viser hvordan man utfører ulike arbeidsoppdrag. Besøk gjerne NDLA sin kanal. Der finner du flere spillelister og videoer for yrkesfag.

I denne videoen får du vite mer om hvordan praktisk eksamen blir gjennomført i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.