Nye fag på NDLA

NDLA har avgjort at spansk 2, vg2 industriteknologi, vg2 landbruk og gartnernæring og markedsføring og ledelse 2 skal utvikles fra høsten 2022. I tillegg er det lagt planer fram til 2025 for flere nye fag.

Se hele lista over fagene som prioriteres, nederst i saken.

Foto: Vibeke Klungland (CC BY-SA)

En lang prosess

Pedagogisk leder i NDLA, Margreta Tveisme, forteller at det er ulike årsaker til at det er disse fagene som har blitt prioritert.

– Når det gjelder de fire fagene som vi starter å utvikle høsten 2022, så er alle disse ønsket av flere fylkeskommuner. Vg2 landbruk og gartnernæring og vg2 industriteknologi har det til felles at de oppfyller prinsippet om å prioritere fag med et elevtall som gjør at kommersielle forlag har problemer med å lage læremidler for dem. Markedsføring og ledelse 2 oppfyller prinsippet om å fullføre fag vi har startet på. Det betyr at når vi har laget markedsføring og ledelse 1, bør vi også lage 2, slik at lærere og elever som bruker ressursene våre på ML1, også finner ressurser til ML2 hos oss. Når det gjelder spansk 2, er det et fag som vi tror vil trekke mange elever og lærere til NDLA, og det er også noe som er viktig for oss.

Ifølge daglig leder i NDLA, Sigurd Trageton, er valgene av fag basert på en lang prosess med gitte prinsipper.

– I juni vedtok styret for NDLA noen overordnede prinsipper for valg av nye fag på NDLA. Prinsippene ble utformet med bakgrunn i formålet til NDLA, samfunnsoppdraget vårt og vedtatt strategi fra 2020. Styret fikk gode tilbakemeldinger og innspill til arbeidet fra blant annet fylkene og Forum for brukermedvirkning, hvor vi møter lærerorganisasjonene og Elevorganisasjonen. Med bakgrunn i de vedtatte prinsippene ble det utformet en liste med mulige fag som oppfylte ett eller flere av prinsippene. Listen ble sendt ut til fylkene sammen med et høringsbrev hvor vi ba dem om å meldte tilbake sine behov/prioriteringer både med utgangspunkt i listen og på fritt grunnlag.

Vil dekke et behov

Trageton påpeker at de fleste fagene vil ha en utviklingsperiode på tre år.  

– Fagene vi starter med høsten 2022, vil altså være helt komplette til skolestart høsten 25. Vi ser imidlertid for oss å publisere innhold etter hvert, slik at brukerne kan få glede av læremidlene også før høsten 25. Dette gir også gode muligheter for å tilpasse innholdet gjennom dialog med lærere og elever.

Han håper og tror at de nye læremidlene vil bli populære.

– Vi håper også at de vil fylle de behovene vi har sett og fått meldt inn gjennom denne prosessen. Det vil gi lærere og elever i disse fagene bedre tilgang på læremidler av høy kvalitet og med stor fleksibilitet. Vi håper det gjør det enklere for lærere å gjennomføre god opplæring med nye muligheter for å tilpasse opplæringen til klassen og enkeltelever.

Margreta Tveisme er enig og tror at det vil bety mye for lærerne at NDLA nå skal utvikle disse nye læremidlene fra høsten 2022.

– Vi vet jo at disse fagene er ønsket ute i skolene. Vi tror særlig at lærere i fag der det ikke finnes oppdaterte læremidler, vil bli glade for at vi satser på deres fag. Så skulle vi selvsagt ha laget alle de fagene som ikke har læremidler, men det har vi ikke budsjett til. Men det er også viktig å lage gode digitale læremidler til fag der det finnes bøker, for elevene og lærerne trenger mange ulike og varierte ressurser å velge fra.

Samtidig forsikrer hun oss om at eksisterende fag vil bli vedlikeholdt.

– Fagene våre må kontinuerlig oppdateres, feil må rettes og gode innspill fra brukere må tas med inn i dem. Dette skal vi fortsette med, i tillegg til å lage nye fag. Vi blir ikke tomme for arbeid med det første!

Positiv til nye læringsressurser

En lærer som er positiv til at NDLA skal utvikle læringsressurser for vg2 industriteknologi, er Harry A. Strøm. Han er lærer i teknologi- og industrifag ved Aust-Lofoten videregående skole.

Foto: Tom Knudsen (CC BY-SA)

– Det har jo vært savna, og det er veldig bra at industriteknologi endelig kommer inn på NDLA. Veldig lurt og hensiktsmessig at NDLA tar inn dette her. Det er et stort og komplisert fag.

Ifølge Strøm er det viktig med varierte ressurser som bidrar til å gi elevene en bredde.

– Modulene vi har brukt mest, er tegning og tegningslesing. Ellers bruker vi ressursene blant annet til innlæring og introduksjon av kjernestoff. Vi har også brukt ressursene til tverrfaglig arbeid sammen med historielærer.

Dette er fagene som skal utvikles:

Fra 2022

 • spansk nivå II (fremmedspråk studieforberedende utdanningsprogram)
 • vg2 industriteknologi (bygger på vg1 teknologi- og industriproduksjon)
 • vg2 landbruk og gartnernæring (bygger på vg1 naturbruk)
 • markedsføring og ledelse 2 (programfag studieforberedende utdanningsprogram) 

Fra 2023

 • geografi (fellesfag studieforberedende utdanningsprogram)
 • kunst og visuelle virkemidler 1 og 2 (felles programfag kunst, design og arkitektur)
 • norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge (studieforberedende og yrkesfag)

Fra 2024

 • vg2 helseservicefag (bygger på vg1 helse- og oppvekstfag)
 • biologi 2 (programfag studieforberedende utdanningsprogram)
 • design og arkitektur 1 og 2 (felles programfag kunst,design og arkitektur)

Følgende fag er det ønskelig å utvikle, men det må utsettes av økonomiske hensyn:

 • fransk nivå II (fremmedspråk studieforberedende utdanningsprogram)
 • vg2 tømrer (bygger på vg1 bygg- og anleggsteknikk)
 • politikk og menneskerettigheter (programfag studieforberedende utdanningsprogram)
 • musikk, dans og drama (felles programfag musikk, dans og drama)