Det engelske verbet «to engineer» er vanskelig å oversette. Den beskriver ikke bare et isolert ledd i en prosess, dette ene ordet kan romme en hel prosess, fra evnen til å planlegge, prosjektere og utforme, til å skape, bygge og formgi.

En mulig oversettelse av «engineering» er «ingeniørkunst» og på Tufts University Center for Engineering Education and Outreach (http://ceeo.tufts.edu) i USA har man utviklet en tverrfaglig læringsstrategi som tar kunsten å skape på alvor. Tilnærmingen evner å bevare den enkelte fags integritet og essens i sin fusjon med andre fag. De kaller det «Novel Engineering».

Utgangspunktet er en fortelling – det kan være alt fra et klassisk verk eller et eventyr, til en moderne ungdomsroman eller kritikerrost bok. I møtet med teksten skal elevene finne konflikter som må håndteres og problemer som må løses. For å forstå disse utfordringene må de nærlese teksten og virkelig sette seg inn i de ulike hovedpersonene, den historiske konteksten eller de aktuelle temaene. Etter denne første fasen som et klassefelleskap, skal elevene deretter gå sammen i mindre grupper og videreutvikle sin idé, sin ingeniørkunst for å løse et problem i fortellingen.

Det neste målet er at elevene skal kunne planlegge og deretter bygge sin visjon i form av en prototype. Kanskje kunne en ulykke ha vært unngått med en ny konstruksjon? Kanskje et nytt hjelpemiddel kunne endret livet til en av personene? Kanskje kunne en ny oppfinnelse ha reddet et samfunn fra en trussel? Istedenfor å være passive lyttere eller forskere kun i teorien, skal elevene være aktive medskapere og oppfinnere. Lesekompetansen forsterker det vitenskapelige potensialet. De må samarbeide og være løsningsorienterte. De blir tvunget til å se sammenhenger på tvers av fagdisipliner. Dette er kompetanser for fremtiden.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: http://www.novelengineering.org/

 

 Tekst: Sonja Nygaard-Joki, redaksjonell medarbeider i Engelsk Vg1 og programfag NDLA

Creative Commons License
Novel Engineering – en tverrfaglig læringsstrategi by rfohlin is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.

I skolen driver mange med ulike gruppe- og prosjektarbeid gjennom året. Utvelgelsen av hvilke elever som jobber sammen kan variere veldig. Noen ganger bestemmer alfabetet, noen ganger kan elevene selv velge og andre ganger setter læreren sammen grupper ut fra hvilke elever han/hun tenker kan fungere godt sammen.

Vi fikk være med Tharald Lundvall fra Ungt Entreprenørskap Agder da han besøkte Kristiansand Katedralskole Gimle. Han forteller at de har opplevd gode resultat når elever danner grupper ut fra hvilke egenskaper de har.

– Det viktigste i arbeidet med å sette sammen gode grupper er å få en bevisstgjøring av hvilken rolle hver enkelt elev har i gruppen, forteller Lundvall.

 

Creative Commons License
Hvordan lage gode grupper med elever by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.