• Foreldre
  • Din rolle som forelder når barnet begynner på videregående skole

Din rolle som forelder når barnet begynner på videregående skole

Skal barnet ditt begynne på videregående? Da kan det kanskje være naturlig å tenke at det ikke er nødvendig med samme oppfølging som før. Men et godt samarbeid med hjemmet er en viktig ressurs for skolen og kan være avgjørende for barnets læringsmiljø og læringsresultat. 

Mor og sønn foran en bærbar datamaskin. Foto.
Foto: NTB Scanpix (CC BY-NC-SA)

Samarbeid mellom skole og hjem er forankret i opplæringsloven, og det er i hovedsak skolen som skal sørge for dette samarbeidet. Så lenge eleven ikke er myndig, skal skolen holde kontakt med foreldrene gjennom opplæringsåret. Dette kan være varsling om elevens fravær, eller for eksempel dersom det er fare for at det ikke er grunnlag for vurdering. Selv om det er skolen som har hovedansvaret, er det viktig at skolen og kontaktlærer får informasjon om eleven som kan påvirke det faglige og sosiale opplæringsmiljøet.

Viktige hendelser

Ifølge opplæringsloven skal skolen i starten av opplæringsåret på Vg1 og Vg2 holde et foreldremøte der dere som foreldre får informasjon om skolen, innhold i opplæringen, hva foreldre kan bidra med, rutiner og annet som er relevant. Det skal også gjennomføres en samtale mellom kontaktlæreren og foreldre om hvordan eleven jobber og elevens kompetanse i fagene. Eleven har rett til å være med i samtalen med foreldrene. Når eleven har fylt 18 år, har ikke skolen lenger plikt til å informere foreldre, og det er eleven som velger hva foreldrene skal få vite.

Tilrettelegging

Dersom du er forelder til barn med særlige opplæringsbehov, kan det være lurt å ta en titt på Statped sine tjenester og ressurser.

Læremidler

Det er stor variasjon i bruken av læremidler i norske skoler. Noen bruker papirbøker, noen bruker digitale læremidler, og andre bruker en kombinasjon av disse. Mange av fagene finner du på ndla.no, og her ligger fagstoffet åpent uten noen pålogging.

Skoleskyss

Det er fylkeskommunen man bor i som har ansvaret for skoleskyss for elevene. I videregående opplæring har man rett på skoleskyss dersom man bor mer enn seks kilometer fra skolen. For informasjon om skoleskyss kan du ta kontakt direkte med skolen. Som regel finner du også informasjon om dette på enten skolens eller fylkeskommunens nettsider.

Stipend

Hos Lånekassen kan man søke om borteboerstipend, reisestipend eller andre stipender som er aktuelle. Alle elever med ungdomsrett kan få utstyrsstipend dersom de søker. Hvor mye man får i utstyrsstipend, vil variere ut fra hvilket utdanningsprogram man tar. Du kan lese mer om stipend og lån på Lånekassen sine nettsider.