Glem dorullnisser og glanspapir. Bli med på et juleverksted som gir høy måloppnåelse og dybdelæring på tvers av fag og linjer.

Første salgsdag er det hektisk aktivitet i verksted og klasserom på Aust-Lofoten videregående skole. Produkter skal ferdigstilles, godkjennes og pakkes. Salgsbod skal settes opp og gjøres klar til åpningsdagen. Det er viktig å sikre god kvalitet på produktene, for betalende kunder kjøper ikke hva som helst.

Denne høsten har vg1 teknologi- og industrifag (TIF) og vg2 salg og reiseliv samarbeidet om å utvikle, produsere og markedsføre ulike juleprodukter. Elevene har opprettet ungdomsbedriften LokalPynt UB og i desember selges produktene deres i en julebod på det lokale kjøpesenteret.

Elever og lærere synes det er spennende å få følge et produkt hele veien fra idéstadiet, gjennom produksjon og klargjøring til markedsføring og salg. De er spente på hvordan produktene blir tatt i mot, selv om alt peker mot at det blir en suksess.

– Det er mange som har delt facebookinnlegga våre, sier Johan Gundersen som er elev på vg1 teknologi- og industrifag. Han har troa på at de skal selge godt på julemarkedet. 

Lærer ved salg, service og reiseliv, Laila Juliussen, tror elevene har godt av å kjenne litt på spenninga og kaoset i prosessen. Og ikke minst stoltheten når de får tilbakemeldinger fra fornøyde kunder.

Dybdelæring i praksis 

Lærerne synes det er fint å kunne møte forventningene mange yrkesfagelever har om mer praktisk læring.

– I fagfornyelsen ligger det så mange muligheter i det å jobbe praktisk, sier Laila. Hun tipser om at skoler med flere yrkesfaglige programmer, som for eksempel teknologi- og industrifag og salg og reiseliv, har spennende muligheter.

– Denne kombinasjonen med noe som kan produseres og så selges, er et perfekt eksempel, forteller hun, og hun legger til at hun kan se på elevene at dette er et prosjekt de trives i.

– De synes dette her er kjempegøy og lærerikt!

Harry Asbjørn Strøm er avdelingsleder på teknologi- og industrifag ved Aust-Lofoten vgs. der de først tok initiativ til dette prosjektet. Han ser at prosjektet har vært med på å gi elevene dybdelæring og presisjon i arbeidet sitt. 

– Det gir den effekten at de skjønner en hel produksjonsprosess, sier han og legger til at de nå tidlig har lært hvorfor det er viktig å være nøye. Elevene har også fått være med på å utvikle og forbedre produksjonslinja underveis.

– Elevene har vært med hele veien!

Prosjektet er planlagt slik at de får gått gjennom og jobbet med alt de skulle lære i yrkesfagene denne høsten, og de har også trukket inn naturfag og matematikk til både beregninger og materiallære. TIF-elevene har også fått jobbe mye mer realistisk med målet om kundebehandling enn de ellers ville gjort.

– Det vi ser, er at elevene har blitt veldig mye bedre i faget. Veldig mange har hevet seg veldig mye, forteller Harry stolt. 

Laila tror ikke at elevene tenker så mye på at de lærer mye fag, selv om de egentlig står og jobber midt i relevante læreplanmål. 

– Men når de reflekter over dette underveis og etterpå, vil de nok se at “nå har vi lært masse, men vi har egentlig ikke tenkt over at vi har lært det fordi vi gjør det i en slik type setting da”.

Se framover og vær uredde

Større prosjekter der en samarbeider på tvers av både fag og linjer, krever en god del organisering og kan til tider være stressende. Dette er første gang de gjør noe slikt på Aust-Lofoten vgs., noe som nok fører til litt ekstra tankevirksomhet, men kollegaene synes det er verdt innsatsen.

– Vi har en lærerstab her som er veldig fleksibel og synes det er veldig artig å jobbe i prosjekt, det gjør det lett, forteller Harry.

– Vi ser oss ikke tilbake, vi ser bare framover. Det vi ikke får til, det får vi ikke til, og det vi får til, det får vi til. Vi bare kjører på!

Lærerne i Svolvær har flest positive erfaringer fra prosjektet, og de har allerede bestemt seg for å utvikle arbeidsformen videre med prosjektet “Ut i vår hage” som de starter til våren.

– Det har vært veldig vellykka, det er ingen tvil om det, avslutter Harry.

Tips gjennomføring av prosjekt på tvers av fag og linjer:

  • Finn et prosjekt dere har lyst til å gjennomføre sammen.
  • Se på det som en læringsprosess – ikke vær redd for å prøve og feile underveis.
  • Opprett en ungdomsbedrift gjennom Ungt Entreprenørskap. Her kan dere få mange gode råd, støtte og et økonomisk rammeverk som gjør det mulig for en bedrift å tjene inntil kr 140 000 uten å måtte tenke på skatter og avgifter.
  • Slike prosjekter gir mye god læring i mange fag – trekk inn flere fag og legg opp til en fleksibel timeplan i perioden.
  • La elevene være med på å justere og forbedre produkter og prosesser underveis.
  • Engasjerte elever er også lærevillige elever – det gir muligheter.
  • Vær forberedt på at det vil bli stressende og kaotisk til tider – ikke glem at det er god læring i disse erfaringene også.
  • Ha det gøy sammen!

Nysgjerrig på hva du vil finne rundt de tverrfaglige temaene på ndla.no til skolestart? Våre redaktører jobber på spreng sammen med de ulike redaksjonene for å gi deg gode tverrfaglige ressurser å jobbe med.

Fagredaksjoner i NDLA som jobber. Foto.
Redaksjonene i NDLA jobber på tvers for å lage gode tverrfaglige ressurser.

– Vi prøver å finne temaer som er relevante for elevene i den aktuelle aldersgruppen. For eksempel “Kan en 16-åring redde klimaet?” eller “Bør 16-åringer få stemmerett?”, forteller Eivind Zakariassen som er ansvarlig for å lage ressurser til temaet demokrati og medborgerskap.

Skolestart er hovedfokus i temaet folkehelse og livsmestring.

– Vi har begynt med de mest aktuelle og relevante problemstillingene for ungdom på Vg1, forteller Karl Henrik Aanesen som er ansvarlig for temaet på ndla.no.

Her lages det caser rundt temaer som det å være ny på videregående, personlig økonomi og hvordan en mestrer press og stress.

– Hvordan kan for eksempel sosiale medier, skole og arbeidsliv skape positivt og negativt stress? Og hva er sammenhengen mellom stress og kroppspress, selvbilde og fysisk og psykisk helse? I denne casen vil vi også jobbe med å lære elevene konkrete framgangsmåter for å takle negativt stress, forteller Aanesen.

Fleksibilitet for deg som lærer

På ndla.no vil det bli tilbudt mange ulike måter å jobbe med de tverrfaglige temaene på. Tanken er at enkeltlærere kan bruke ressursene i faget sitt eller kombinere det med andre.

– Siden vi har samlet mange ressurser fra mange ulike fag og knyttet det til ett overordnet tema som “stress” eller “personlig økonomi”, er det også lett for skoler å lage temauker og få til samarbeid på tvers av mange ulike fag, forteller Aanesen.

Noen ressurser vil være mer fagspesifikke, mens andre er åpne og kan brukes i de fleste fag.

– Når ressursene er merket med fag og kobla til mål i læreplanen, blir det lettere å sette sammen noe som passer for den enkelte, forteller Thomas Bedin som er ansvarlig for temaet bærekraftig utvikling. Koblingene til de nye læreplanmålene vil være på plass før skolestart.

Under finner du eksempler på noen av de tverrfaglige casene du nå finner på ndla.no. Det vil komme både mer innhold og flere caser utover våren.

Demokrati og medborgerskap:

Bør 16-åringer ha stemmerett? Jobb tverrfaglig med demokrati og medborgerskap med utgangspunkt i spørsmålet om 16-åringer bør få stemmerett.

Folkehelse og livsmestring:

Ny på videregående: Hvordan kan du mestre de sosiale og faglige utfordringene på best mulig måte når du starter på videregående?

Bærekraftig utvikling:

Jakten på den bærekraftige mobilen: Reis rundt i verden for å undersøke om det er mulig å lage en bærekraftig mobil.

Føkk fossils II – tipping point: Året er 2050, og den globale oppvarminga har steget over 2,5 grader. Reis fram i tid og utforsk årsaker, konsekvenser og løsninger.

Kan ungdommen redde klimaet? Klimaspørsmålet står sentralt i temaet bærekraftig utvikling. 16-årige Greta Thunberg startet sin kamp for klimaet med en skolestreik. Hva kan du gjøre?