NDLA inviterer alle elever i videregående skole til å konkurrere om beste fagartikkel eller beste dikt i norskfaget.

Liker du å skrive? Nå har du muligheten til å få teksten din publisert på ndla.no!

Du kan levere inn tekst i én av to kategorier:

Sakprosa-konkurranse:

Skriv en fagartikkel på 800–1200 ord der du greier ut om og drøfter et emne innenfor det tverrfaglig temaet “Folkehelse og livsmestring”. Fagartikkelen skal ha en norskfaglig vinkling. Det betyr at du skal ta for deg hvordan ulike tekster kan påvirke helsa vår, og hvordan vi mestrer livene våre. 

Noen tips til aktuelle temaer: 

  • Livet på sosiale medier
  • Skjønnlitteraturen og livet
  • Blogging og ungdommers selvfølelse
  • Psykisk helse på det mørke nettet
  • Språk og identitet
  • Kommunikasjon og generasjonskløfter
  • Medier og makt

Lær om fagartikkel på ndla.no.

Lyrikk-konkurranse

Skriv et dikt med tematikk som kan knyttes til det tverrfaglig temaet “Folkehelse og livsmestring”. Du velger selv innhold og form på diktet.

Noen tips til aktuelle temaer: utenforskap, psykisk helse, perfeksjonspress, lykke, mestring

Lær mer om lyrikksjangeren.

Skrivetips

I denne videoen vil forfatter Anders Bortne gi deg tips til å lykkes med å skrive tekster:

Premiering

1.plass – 1500 kr.  2.plass – 1000 kr. Vinnerne får også teksten sin publisert på NDLA.no. Alle som leverer tekster til konkurransen, er i tillegg med i trekningen av overraskelsespakker fra NDLA.

Vurdering

I begge konkurransene ser vi etter tekster med bevisst språkføring, kreative innfallsvinkler og originalitet. I fagartikkelen vil vi også se en godt strukturert tekst med klar tematisk sammenheng og god kildebruk.

Juryen består av norskredaksjonen til NDLA og forfatter og musiker Anders Bortne.

Frist

Teksten sendes inn via norsklæreren din innen 20. april 2020 til marthemoe@ndla.no.

Elev som sitter og skriver. Illustrasjon.
Delta i NDLAs skrivekonkurranse. Frist 20. april 2020.

Om publisering på ndla.no

Vinnerne av konkurransen gir NDLA retten til å publisere tekstene på ndla.no. Tekstene vil bli markert med Creative Commons-lisensen CC-BY-NC-SA. Les om CC-lisenser: https://creativecommons.org/licenses/?lang=no