Her er noen forslag til ressurser på NDLA religion og etikk som kan være til hjelp når elevene må være hjemme. Oppgavene som er beregnet for grupper, par eller i plenum, kan gjøres individuelt der det er mulig. En annen mulighet er å sette av tid til diskusjon over nett etter at elevene har jobbet med et tema.

Buddhisttempel i Norge. Foto.
Foto: Tom Knudsen, CC-by-sa.

1.Bruk av kilder til religioner og livssyn

Tidsbruk: 1 time

Tema: Kildebruk og kildekritikk i religion og etikk.

Kort sammendrag: Ressursen tar for seg subjektive og objektive kilder, kilder med utenfra- og innenfraperspektiv, representativitet og bruk av hellige tekster. Det er korte aktiviteter underveis, der elevene skal øve opp sin kritiske sans og bevissthet rundt kildebruk. Kan brukes som forberedelse til fordypningsoppgaven på punkt 2.

2. Fordypningsoppgave – Sammenligning av religioner

Tidsbruk: 2–3 uker

Tema: Religionene

Kort sammendrag: Instruksjoner til lengre sammenligningsoppgave der elevene skal sammenligne kristendommen med buddhisme og/eller islam med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling.

3. Introduksjon til filosofi

Tidsbruk: 2 timer

Tema: Filosofi

Kort sammendrag: Læringssti. En introduksjon til filosofi. Hva er et filosofisk spørsmål? Hva er bullshit? 

4. Ondskap

Tidsbruk: 3 timer

Tema: Filosofi og religion

Kort sammendrag: Hvis Gud er allmektig og god – hvorfor finnes det lidelse og ondskap? Hva er ondskap? En læringssti om det ondes problem og ondskap i filosofien.

5. Filmoppgave: Etisk dilemma – My Sister’s Keeper

Tidsbruk: 2 timer (ev. 1 time, hvis man bare velger første del).

Tema: Etikk og bioteknologi.

Kort sammendrag: Oppgave der du skal analysere etiske dilemmaer i filmen “My Sister’s Keeper”. Om filmen: Da datteren får blodkreft, bestemmer foreldrene (Cameron Diaz og Jason Patric) seg for å få et nytt barn. De håper at det nye barnet, med sine organer, kan redde den syke datteren fra en altfor tidlig død.

6. Podkast: Med livet i hendene

Tidsbruk: 1 time

Tema: Etikk

Kort sammendrag: Frank er tidligere soldat og har lang erfaring fra norske militære operasjoner i utlandet. I denne podkasten beskriver han en dramatisk episode fra sin tid som soldat. Hva får en norsk FN-soldat til å senke maskingeværet og forsøke å roe ned rusa og tungt bevæpnede motstandere i stedet for å skyte? Hør podkast og jobb med oppgaver. Vi har også to andre podkaster med oppgaver: En om konvertering og en om åndelighet.

7. Hva er kjønn?

Tidsbruk: 2–3 timer

Tema: Filosofi og kjønn

Kort sammendrag: I denne læringsstien blir du kjent med noen ulike filosofers syn på kjønn, og du skal diskutere deres synspunkter i lys av dagsaktuelle problemstillinger. Læringsstien er satt sammen av ulike oppgaver, en oversiktsartikkel om kjønn og filosofi og to fordypningsartikler, en om Simone de Beauvoir og en om omsorgsetikk. Du kan gjennomføre hele læringstien eller plukke ut de delen du tenker er mest aktuelle.

8. Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk

Tidsbruk: 2–3 timer

Tema: Etikk 

Kort sammendrag: I denne læringsstien vil du gå gjennom de tre mest kjente etiske modellene og jobbe med oppgaver. Læringsstien er satt sammen av oppgaver og en artikkel om hver av de etiske modellene. Du kan gjennomføre hele læringsstien, fordype deg i en av modellene eller gjøre et utvalg av fagstoff og oppgaver. 

9. Utforsk et buddhisttempel

Utforsk et buddhisttempel 1

Utforsk et buddhisttempel 2

Utforsk et buddhisttempel 3

Tidsbruk: 1 og 2: 30 minutter. 3: 3–4 timer.

Tema: Buddhismen

Kort sammendrag: Vi har laget tre ulike opplegg knyttet til vårt interaktive buddhisttempel som tar i bruk 360-teknologi. Tempelet er Karma Tashi Ling buddhisttempel i Oslo. De tre oppleggene har stigende vanskelighetsgrad. Den siste kan brukes som vurderingsoppgave. Det finnes et liknende opplegg til Frogner kirke og vi har også en interaktiv synagoge.

Følg oss på Facebook for flere tips.

Lykke til!