Nordiske elever og lærere inntar hovedscenen på BETT 2020. De viser hvordan vi kan samarbeide om å skape en bærekraftig framtid, ikke bare ved å peke på globale utfordringer, men helt konkret hvordan vi kan forbedre oss på familienivå, hjemme. På tvers av land og språk har elever utforsket, brainstormet og skapt løsninger. Samhandlingen og spesifikke løsninger ble levert fra hovedscenen i den britiske hovedstaden på konferansens åpningsdag. Elevene tar oss med fra dag til morgendag, fra ung til eldre, fra Norden til Europa. 

De nordiske elevene presenterte mange veier å gå i retningen mot en bærekraftig morgendag. Alt fra smarte strømstyringssystemer til samkjøringsapper ble presentert for flere hundre fremmøtte på den store scenen i London. Norske Erika Henriksen Bjørnsrud og Magnus Thomassen fra Gjettum skole i Bærum ønsker å gjøre noe med konsumet og bruken av klær, og hadde med hjelp av elever fra Færøyene utviklet en app som hjelper å utnytte kleressursene bedre, blant annet ved å integrere donering og gjenbruk gjennom Fretex.

Elever og lærere om nordisk samarbeid.

Vil du lære mer om bærekraft i ulike fag? På ndla.no finner du ressurser om bærekraftig utvikling som kan brukes i mange ulike fag. Flere ressurser vil komme utover våren.

Naturfag: Bærekraftig utvikling

NDLA Film: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig reiseliv

Bærekraftig naturbruk

Restaurant- og matfag: Bærekraftig produksjon

Delt av våre brukere:

The Textile Interchange Project – om global etisk handel i tekstilindustrien.