Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) roser undervisningsopplegget om kunstig intelligens og valg. NDLA er på oppdrag fra regjeringen med på å sikre valget.

– Undervisningsopplegget som Medietilsynet og NDLA har laget, er et viktig bidrag for å øke elevers kritiske evner. Det er spesielt viktig for demokratiske prosesser, slik som valg, sier Brenna til NDLA.

Kvinne med rød blazer og hvit genser smiler og står med hendene i livet. Bakgrunnen er en gyllen vegg.
Tonje Brenna, AP, Kunnskapsminister. Foto: Ilja C. Hendel

Hun er opptatt av at dagens unge vil møte et samfunn og et arbeidsliv der kunstig intelligens får en større rolle for hvert år som går, og hun er glad for at læreplanene er tydelige på at elevene skal lære å vurdere ulike kilder til kunnskap, tenke kritisk og gjøre etiske vurderinger. 

I juni lanserte regjeringen en tiltaksplan for å sikre lokalvalget i 2023. Ett av de 16 tiltakene dreier seg om at Medietilsynet og NDLA lager undervisningsopplegg om kunstig intelligens, blant annet knyttet til valg. 

Skaper kritiske elever

– Angrep kan skje ved valget 11. september. Vi vet jo ikke, sier Eivind Sehested Zakariassen, læremiddelansvarlig for tverrfaglige tema, religion og etikk, samfunnskunnskap og sosiologi og sosialantropologi.

Mann i hvit t-skjorte sitter i blå sofa og smiler til kameraet mens han oppfordrer til å prøve læringsressursene knyttet til valget.
Eivind Sehested Zakariassen, som er læremiddelansvarlig i NDLA, lager undervisningsopplegg om valg og demokrati i samarbeid med Medietilsynet. Foto: Tom Knudsen (CC BY-SA)

Han minner om at vi har sett digitale angrep ved Brexit og ved de to siste presidentvalgene i USA.

– De som driver med dette, ønsker å skape splid og å øke polariseringen. Vårt oppdrag er å ruste elevene til å være kritiske til alt de blir utsatt for, sier Zakariassen som fornøyd tok imot oppdraget fra regjeringen.

Vekker folk

Videoen Abid Raja avslørt er laget av Medietilsynet og NDLA, og den fikk mye oppmerksomhet da den ble sluppet sist uke. Videoen viser at enkel tilgang til avansert KI-teknologi, som for eksempel deepfakes, gjør at faren for manipulasjon er enda større nå enn tidligere.

Kunnskapsministeren er tilfreds med filmen og tror den bidrar til å vekke oppmerksomheten til folk. 

– Mange vet nok om deepfakes, men det nye er at det blir lavere og lavere terskel for å lage og spre det. Det kan derfor være fint å ha tilgang på et godt undervisningsopplegg som viser mulige konsekvenser av deepfakes, slik at elever får trent opp kritiske evner, sier Brenna.

Til lokalvalget for 2023 har Medietilsynet i samarbeid med NDLA laget filmen Abid Raja avslørt.

Ikke bli lurt

Det kan også være andre tekniske virkemidler som brukes for å lure oss. 

– Stopp. Tenk. Sjekk. Det er en viktig huskeregel fra Medietilsynet. Vi må stoppe litt opp hvis vi bruker chatboter til å hjelpe oss med hvilket parti vi skal stemme på, sier Zakariassen og viser til video om chatboter som også er laget sammen med Medietilsynet.

På spørsmål om kunnskapsminister Brenna er redd for å bli lurt, svarer hun:

– Jeg er mye mer bevisst nå enn før. Kunstig intelligens kan bli misbrukt som annen teknologi, for eksempel til reklame eller politisk påvirkning. Jeg er ikke spesielt redd for å bli lurt, men vi må alle være mer kildekritiske i dagens informasjonssamfunn.

Lærer å avsløre skitne triks

Zakariassen har sammen med kollegaer i NDLA laget læringsressurser som skal gi elevene kunnskap om valg og demokrati, og som skal få elevene til å reflektere rundt kunstig intelligens og mulige angrep. Blant annet er læringsressursen Førstegangsvelger: lokalvalg et ledd i dette arbeidet.

– Læringsstiene er ganske korte, så dette er overkommelig. Jeg håper jo også at læringsressursene brukes på vg1 og vg2 med tanke på skolevalget som er rett rundt hjørnet.

En egen læringssti om politiske debatter og hersketeknikker kan kanskje også være relevant før politikerne kommer rundt til de videregående skolene for å gjennomføre skoledebatter. 

– Det kan være lurt å lære hvordan en kan gjennomskue skitne triks, avslutter Zakariassen. 

Nyttige læringsressurser om valget

NDLA har snakket med vg3-elevene Mathilde Grønland Andresen og Øyunn Brokhaug Røvang om læringsressursen Førstegangsvelger: lokalvalg. De går på studiespesialisering på Buskerud videregående skole.

– Dette har jeg virkelig lyst til å bruke mer tid på slik at jeg får mer kunnskap om valg, sier Grønland Andresen.

– Jeg tror dette er fine ressurser for å bli sikrere på hvilket parti man skal stemme på, sier Brokhaug Røvang. 

Vg3-elevene Mathilde Grønland Andresen og Øyunn Brokhaug Røvang ved Buskerud videregående skole liker godt læringsressursen Førstegangsvelger: lokalvalg.

Medietilsynet utarbeider i samarbeid med Nasjonal digital læringsarena (NDLA) eit undervisningsopplegg om kunstig intelligens som skal styrke elevane si kritiske medieforståing, der eit av temaa er val

Punkt 13 i regjeringens tiltaksplan for å sikre valget.

På timeplanen hos naturbruksskolene står det mye praksisundervisning. Plutselig skal dette erstattes av nettundervisning. Hva gjør vi da? Her er noen skisser til undervisningsopplegg der elevene skal planlegge og gjennomføre øvelser hjemmefra. Oppleggene tar utgangspunkt i kompetansemål på Vg1 naturbruk.

Ei dame som står i skogen ser på en del av et tregren gjennom ei lita lupe. Foto.

Vekstforsøk

I denne øvelsen skal elevene planlegge og gjennomføre et vekstforsøk hjemme. 

Læreplanmål i naturbasert produksjon: 

“utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av planter basert på kunnskaper om planters miljøkrav”

Hensikt:

Teste ut hvordan planter spirer og utvikler seg under ulike vekstforhold. 

Gjennomføring: 

Her kan elevene være kreative og tenke ut ulike vekstmedier og vekstforhold. Plantene kan settes mørkt eller lyst, i et kjølig rom og et varmt rom. Hva kan de så i? Kanskje har de blomsterjord eller det har tint litt jord ute. Hvordan vil planter spire og vokse i kaffegrut eller kanskje på våt bomull eller tørkepapir? Melkekartong, eggekartong eller plastbokser kan brukes hvis de ikke har blomsterpotter. La elevene forske og teste ut ulike vekstbetingelser og bestemme hva de vil prøve ut.

Frø: karse og andre frø selges i mange dagligvarebutikker. De kan også finne frø hjemme, for eksempel i en tomat eller i en paprika eller kanskje i en pose fuglefrø.

Forslag til ressurser som kan være til nytte: 

Fagstoff om planter og hva planter trenger for å leve.

Fagartikler og film om jord.
I forbindelse med forsøket kan elevene regne på spireprosenten til frøene

Kahoot om fotosyntesen.

Kahoot om jord.

Denne rapportmalen kan brukes til å skrive rapport om forsøket. 

Dagstur

I denne øvelsen skal eleven planlegge og gjennomføre en dagstur i nærmiljøet. 

Læreplanmål i naturbasert aktivitet:
“orientere seg i naturen ved hjelp av yrkesrelevante hjelpemidler
velge og bruke utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret
vurdere risiko og ivareta egen sikkerhet under utførelse av naturbaserte aktiviteter og utføre disse innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk”

Hensikt:
Ta ansvar for seg selv en dag ute.

Gjennomføring:
Eleven finner ut hva som trengs av utstyr, mat og klær og finner et turmål i nærmiljøet. Eleven skal også finne et digitalt kart over området (www.norgeskart.no eller kartapp på mobilen) og sette et mål for hva de vil med turen. Turen trenger ikke være lang eller spektakulær. Målet er å være en dag ute og ha nødvendig klær og utstyr for å gjennomføre dette på en sikker måte og slik at lover og regler følges.

Dagen ute kan for eksempel brukes til et fotooppdrag, lage en film fra turen eller artsjakt (se lenger ned på siden).

Forslag til ressurser som kan være til nytte i dette undervisningsopplegget: 

Turplanlegging

Digitale verktøy til turplanlegging

Bekledning på tur

Pakking av ryggsekk

Bruk av kart og kompass

Bålfyring

Lovverk – hva har jeg lov til?

Dokumentasjonsverktøy som kan brukes til å dokumentere planlegging og gjennomføring av turen

Lag ditt eget turkart

Artskunnskap

Bruke en dag på å finne ulike arter og lære seg navnet på noen nye arter. 

Læreplanmål i naturbasert produksjon:

“identifisere, klassifisere og presentere et utvalg arter og materialer

Forslag til øvelser: 

 • Observere fugler over et tidsrom ute. Hvor mange ulike fuglearter ser de? Vet de navnet på noen av artene? Bruke oppslagsverk og apper og prøve å finne navn på flere arter. Er noen av artene trekkfugler?
 • Løvtrær: Hvor mange ulike løvtrær greier eleven å finne i sitt nærmiljø? Ta bilder av treet. Greier de å artsbestemme ut fra grein uten løv? Ta bilder av de ulike trærne. Ta med greiner inn og sett til driving i vann til blader kommer. Greier de da å artsbestemme flere?
 • Eller hva med å lete etter kjuker, ulike bergarter eller kanskje det i noen deler av landet har begynt å komme noen blomster?

Nyttige ressurser: 

Oppslagsverk for feltarbeid

Lauvtrær i Norge

Hvor godt kjenner du treslaga? (quiz)

Artsbestemmelse av fugler

Vil du bli en artsjeger?

Artsjakten kan dokumenteres med bilder eller film. 

Har du forslag til undervisningsopplegg du vil dele med andre naturbrukslærere? 

Del dem gjerne på www.deling.ndla.no eller bruk facebookgruppa NDLA naturbruk

Her er noen forslag til ressurser på NDLA religion og etikk som kan være til hjelp når elevene må være hjemme. Oppgavene som er beregnet for grupper, par eller i plenum, kan gjøres individuelt der det er mulig. En annen mulighet er å sette av tid til diskusjon over nett etter at elevene har jobbet med et tema.

Buddhisttempel i Norge. Foto.
Foto: Tom Knudsen, CC-by-sa.

1.Bruk av kilder til religioner og livssyn

Tidsbruk: 1 time

Tema: Kildebruk og kildekritikk i religion og etikk.

Kort sammendrag: Ressursen tar for seg subjektive og objektive kilder, kilder med utenfra- og innenfraperspektiv, representativitet og bruk av hellige tekster. Det er korte aktiviteter underveis, der elevene skal øve opp sin kritiske sans og bevissthet rundt kildebruk. Kan brukes som forberedelse til fordypningsoppgaven på punkt 2.

2. Fordypningsoppgave – Sammenligning av religioner

Tidsbruk: 2–3 uker

Tema: Religionene

Kort sammendrag: Instruksjoner til lengre sammenligningsoppgave der elevene skal sammenligne kristendommen med buddhisme og/eller islam med utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling.

3. Introduksjon til filosofi

Tidsbruk: 2 timer

Tema: Filosofi

Kort sammendrag: Læringssti. En introduksjon til filosofi. Hva er et filosofisk spørsmål? Hva er bullshit? 

4. Ondskap

Tidsbruk: 3 timer

Tema: Filosofi og religion

Kort sammendrag: Hvis Gud er allmektig og god – hvorfor finnes det lidelse og ondskap? Hva er ondskap? En læringssti om det ondes problem og ondskap i filosofien.

5. Filmoppgave: Etisk dilemma – My Sister’s Keeper

Tidsbruk: 2 timer (ev. 1 time, hvis man bare velger første del).

Tema: Etikk og bioteknologi.

Kort sammendrag: Oppgave der du skal analysere etiske dilemmaer i filmen “My Sister’s Keeper”. Om filmen: Da datteren får blodkreft, bestemmer foreldrene (Cameron Diaz og Jason Patric) seg for å få et nytt barn. De håper at det nye barnet, med sine organer, kan redde den syke datteren fra en altfor tidlig død.

6. Podkast: Med livet i hendene

Tidsbruk: 1 time

Tema: Etikk

Kort sammendrag: Frank er tidligere soldat og har lang erfaring fra norske militære operasjoner i utlandet. I denne podkasten beskriver han en dramatisk episode fra sin tid som soldat. Hva får en norsk FN-soldat til å senke maskingeværet og forsøke å roe ned rusa og tungt bevæpnede motstandere i stedet for å skyte? Hør podkast og jobb med oppgaver. Vi har også to andre podkaster med oppgaver: En om konvertering og en om åndelighet.

7. Hva er kjønn?

Tidsbruk: 2–3 timer

Tema: Filosofi og kjønn

Kort sammendrag: I denne læringsstien blir du kjent med noen ulike filosofers syn på kjønn, og du skal diskutere deres synspunkter i lys av dagsaktuelle problemstillinger. Læringsstien er satt sammen av ulike oppgaver, en oversiktsartikkel om kjønn og filosofi og to fordypningsartikler, en om Simone de Beauvoir og en om omsorgsetikk. Du kan gjennomføre hele læringstien eller plukke ut de delen du tenker er mest aktuelle.

8. Konsekvensetikk, pliktetikk og dydsetikk

Tidsbruk: 2–3 timer

Tema: Etikk 

Kort sammendrag: I denne læringsstien vil du gå gjennom de tre mest kjente etiske modellene og jobbe med oppgaver. Læringsstien er satt sammen av oppgaver og en artikkel om hver av de etiske modellene. Du kan gjennomføre hele læringsstien, fordype deg i en av modellene eller gjøre et utvalg av fagstoff og oppgaver. 

9. Utforsk et buddhisttempel

Utforsk et buddhisttempel 1

Utforsk et buddhisttempel 2

Utforsk et buddhisttempel 3

Tidsbruk: 1 og 2: 30 minutter. 3: 3–4 timer.

Tema: Buddhismen

Kort sammendrag: Vi har laget tre ulike opplegg knyttet til vårt interaktive buddhisttempel som tar i bruk 360-teknologi. Tempelet er Karma Tashi Ling buddhisttempel i Oslo. De tre oppleggene har stigende vanskelighetsgrad. Den siste kan brukes som vurderingsoppgave. Det finnes et liknende opplegg til Frogner kirke og vi har også en interaktiv synagoge.

Følg oss på Facebook for flere tips.

Lykke til!

Oppleggene er beregnet for bruk i videregående skole.

Opplegg 1

Jente sitter og tenker med penn i munnen. Illustrasjon.

Skriv en fagartikkel på 800–1200 ord der du greier ut om og drøfter et emne innenfor det tverrfaglig temaet “Folkehelse og livsmestring”. Fagartikkelen skal ha en norskfaglig vinkling. Det betyr at du skal ta for deg hvordan ulike tekster kan påvirke helsa vår, og hvordan vi mestrer livene våre. 

Noen tips til aktuelle temaer: 

 • Livet på sosiale medier
 • Skjønnlitteraturen og livet
 • Blogging og ungdommers selvfølelse
 • Psykisk helse på det mørke nettet
 • Språk og identitet
 • Kommunikasjon og generasjonskløfter
 • Medier og makt

Elevene får støtte til skrivingen ved å følge læringsstien “Å skrive en fagartikkel”. Stien går grundig gjennom alle faser av skrivingen og inneholder eksempler. Elevene får også råd fra forfatter Anders Bortne i denne videoen.  

Opplegg 2

Lag en lyrikkfilm der elevene setter sammen eget dikt med bilder og lyd. 

Tema kan være tverrfaglig og for eksempel handle om situasjonen vi er i nå. Hvordan mestrer vi korona? Hvordan er det når “alt” stenges og du ikke skal omgås så mange mennesker? Elevene kan ta bilder og beskrive stemningen der de bor.

Et annet alternativ er å la elevene lage dikt om et sted i nærområdet sitt, slik at de kan komme seg ut og bort fra PC-en for å ta bilder. Det er også mulig å la diktet handle om emner innen språk og litteratur (Vg2 og Vg3)

Støtteressurser: 

 • La elevene jobbe seg gjennom læringsstien “Hva er lyrikk?” først, hvor de blant annet lærer om form og virkemidler.
 • Hos Wikipedia kan elevene lese om multimodale virkemidler, som bruk av stemme og musikk.
 • Windows 10 har innebygd et verktøy for å redigere videoer. Et annet alternativ kan være Shotcut, som er et avansert videoredigeringsprogram som er gratis. I begge programmene kan du klippe videoen, legge på lyd og legge på ulike effekter. Elever med Apple-produkter kan bruke iMovie.

Oppgavetekst: 

 1. Skriv et dikt på minimum 12 verselinjer der du bruker flere lyriske virkemidler. Tenk over form, rim og rytme.
 2. Ta bilder som kan understreke og/eller utvide det diktet ditt uttrykker. Legg bildene inn i et filmredigeringsprogram. 
 3. Du kan velge om du vil legge diktet inn som tekst på bildene, men du skal uansett lese inn diktet. Husk da at du bruker stemmen til å uttrykke stemningen i diktet.
 4. En god lyrikkfilm har tekst, bilder og lyd som sammen får fram det budskapet og stemningen du vil formidle. Sammen med filmen skal du levere en kort beskrivelse av hvordan du jobbet, og hva du ønsker å formidle med lyrikkfilmen din.

Opplegg 3

Oppgave om sammensatte tekster og humor som virkemiddel

 1. Lag et mem om et dagsaktuelt tema, for eksempel de utfordringene vi står ovenfor som samfunn i korona-beredskap.
 1. Les om sammensatte tekster på NDLA, og bruk dette til å forklare (muntlig eller skriftlig) hvordan et mem virker. Tilpass forklaringen din til et publikum på voksne over 40, vær bevisst på språk og ordvalg for å nå fram til denne målgruppa. 
 1. Diskuter (i klasse-chat?) hvordan og hvorfor humor kan brukes til å behandle alvorlige temaer.

Støtteressurser:

 • Bruk https://spark.adobe.com/nb-NO/make/meme-maker/ eller søk opp “meme-generators” online. 
 • La klassen diskutere på Samtavla. Enkel diskusjonsoppgave som læreren kan styre her:  https://talkwall.uio.no/link/0YdUyaMsC9  – lærer inviterer klassen til å delta, og elever blir med ved hjelp av PIN på denne lenken: https://talkwall.uio.no. Lærer kan dele sin tavle med alle elevene, med elevenes bidrag på, for eksempel ordnet etter tema, etter at elevene har lagt inn sine bidrag på hver sin individuelle tavle. Læreren må ha tavla åpen på sin PC for at elevene skal ha tilgang til den (litt som Kahoot ), men kan lagre tavla med bidragene fra elevene etterpå. 

Tips til muntlig innlevering: 

 • Bruk skjermopptak-funksjonen i PowerPoint til å ta opp det du sier mens du viser på skjermen din.
 • Slik setter du i gang med skjerminnspilling i PowerPoint:

  Velg “Sett inn” på oppgavelinja øverst, og klikk på “Medier” helt til høyre. Under “medier” (klikk på liten pil) finner du “skjerminnspilling”. Filmen du tar opp kan lagres som en PowerPoint-fil, eller som en mediefil (da må du høyreklikke på filmen etter at du har tatt opp, og velge “Lagre som mediefil”.

  Bruk https://wetransfer.com/ hvis filen er for stor til å sende på mail/levere inn på læringsplattform. Kan brukes uten innlogging, du legger bare inn din og lærers e-postadresse. Klikk på “Ta meg til free” på startsiden. 

Opplegg 4

Se filmen Thelma på NDLA film

 1. Les om symbol som virkemiddel og noter tre temasetninger om hva dette virkemiddelet er og hvordan det virker. Se etter symbolbruken i filmen, med utgangspunktet i oppgavene om symbolikk i denne lenken.
 2. Hvilke andre tekster kjenner du til der disse symbolene er brukt? Kom med tre eksempler. Hva slags betydning har symbolene i disse andre tekstene? Tekster er her ment i vid forstand, så det omfatter også sammensatte tekster som film. 
 3. Skriveoppgave: skriv et dikt eller en kort novelle (maks én side) med utgangspunkt i ett av symbolene fra filmen.

Andre tips: 

Bruk Språkteigen-episode om hvordan kebabnorsk (multietnolekt) har utviklet seg de siste årene. Den kan brukes i sammenheng med denne skriveoppgaaven basert på eksamensoppgave (Vg3).