Da skolene stengte i mars skulle 1ST på Dalane videregåene skole til å gå i gang med en faglig podkast. Situasjonen med hjemmeskole satte sitt preg på et annerledes læringsoppdrag som la opp til kommunikasjon og samarbeid til tross for fysisk avstand. Oppgaver og kriterier (delt nederst) er laget i samarbeid med dyktige norskkollegaer.

"Kvinne skriver på datamaskin" Foto.
Bilde av CoWomanUnsplash

Praktiske løsninger

Vi fikk god hjelp fra Lærerbloggen sin guide “Kom i gang med podcast i klasserommet” og NDLAs læringssti “Lag podkast”. Lærerkollega Halvor Thengs laget en introduksjonsepisode for elevene i samarbeid med Gunvald Dversnes, doktorgradsstipendiat ved UiS. Vi brukte gratisfunksjoner i Zencastr til lydopptak og Audacity til å flette sammen lydfilene. Vi publiserte episodene gjennom Anchor.

Nyttige erfaringer

Resultatet ble 26 episoder av Førsteklasses koronapodkast med innblikk i elevenes erfaringer og tanker om alt fra den nye hjemmetilværelsen med karanteneregler til pandemiens konsekvenser på samfunnsnivå. Ikke minst fikk vi høre mange nyttige elevbetraktninger knyttet til hjemmeskole:

«Når du ikke har samme tilgangen på læreren, blir på en måte skolearbeidet mer sløvt og meningsløst.»

«Jeg har slitt med hjemmeskole. Det føles som det er mye mer å gjøre.»

«Jeg får vondt i hodet, fordi jeg ikke er god til å ta pauser. Det er krevende å disponere en hel ukes skolearbeid på en fornuftig måte når man helst bare vil bli ferdig.»

«Jeg synes at lærerne på skolen har vært flinke til å faktisk undervise oss hjemmefra.»

Utsnitt av Dalane videregående skole og tittelen Førsteklasses koronapodkast. Foto.

Vi erfarte blant annet at elevene bør få lage podkast om tema som interesserer og engasjerer dem, og som legger til rette for personlig refleksjon. Episodene hvor elevene bøy på seg selv ble mest morsomme å høre på. Dynamikken i grupper på tre fungerte stort sett godt, men for oss lærere ble det utfordrende å differensiere vurderingen på et produkt som er så preget av samarbeid.

Oppgave
Samarbeid i grupper på 3 om å lage en podkast (som varer i ca. 15 minutter) med utgangspunkt i koronakrisen. Mottakerne er de andre elevene på 1ST. Dere bestemmer innfallsvinkelen selv med utgangspunkt i en valgfri tekst (for eksempel fra nyhetene). Lag en kreativ og passende tittel. 

Vurderingskriterier
Podkasten vurderes med karakter i norsk muntlig. I vurderingen vektlegges at dere:

  • presenterer teksten (med tittel, forfatter, kilde og publiseringsdato), og bruker teksten aktivt, kritisk og selvstendig i samtalen (gjennom henvisninger og sitat).
  • viser at dere lytter aktivt til hverandre gjennom å gi respons og videreutvikle hverandres innspill.
  • bygger opp saklig argumentasjon og viser refleksjon ved å uttrykke egne meninger og drøfte problemstillingen.
  • tydelig har planlagt og strukturert podkasten slik at samtalen får god flyt.
  • har laget en kreativ tittel som passer til episoden.

Les gjerne vårt tidligere blogginnlegg med tips til Podkaster om læring.

Norsk Pedagodisk Dataforening deler hvert år ut en Gulleplepris til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets pris gikk til Lisa Stornes fra Sauda videregåande skule.

Prisvinner Lisa Stornes intervjues av Jone Nyborg på NKUL i Trondheim.

Juryen begrunner utdelingen slik:

Årets vinner integrerer digitale læremidler i all undervisning. Hun er en erfaren pedagog som hele tiden jakter etter den beste pedagogiske måten å oppnå læreplanmålene på. Dette gjør hun med utgangspunkt i god forståelse for kildekritikk og autentisk bruk av språk. Hun underviser både på yrkesfag og studiespesialisering, og juryen har merket seg evnen til å tilpasse undervisningsopplegg til de ulike elevenes behov. I nominasjonene har det blitt løftet frem særlig tre eksempler:

  • Kandidaten har med utgangspunkt i spillet Classcraft kommet frem til et veldig effektivt og morsomt opplegg i klasser som i utgangspunktet sliter med motivasjon. I disse klassene har elevene “avatarer” som oppnår spillpoeng for å utføre oppgaver i skolehverdagen. I dette opplegget kan alle elever hevde seg, ikke bare de skoleflinke.
  • I andre klasser har kandidaten utviklet et samarbeid med flere amerikanske skoler via Flipgrid. Norske og amerikanske elever sender videosnutter til hverandre der de forteller om sine respektive skoler og land, og de stiller også spørsmål til hverandre. Opplegget har vist seg svært egnet også for elever som ellers ikke behersker muntlige situasjoner foran klassen.
  • Kandidaten har også vært pådriver for gjennomføring av et pilotprosjekt med sanntidsundervisning i elevgrupper i internasjonal engelsk, den ene lokalisert i Sauda og den andre på Sand. Her har hun brukt et variert utvalg av verktøy, Facebook, Onenote og spill, videokonferanse og opplegg for omvendt undervisning.

Kandidaten har over tid vært en betydelig IKT-ressurs ved skolen og hun har delt sin kunnskap i interne og eksterne sammenhenger, formidlet ved arrangementer kommunalt, i fylket, nasjonalt og internasjonalt.  Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2019 til:

Lisa Stornes fra Sauda vidaregåande skule