Tema:

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet “Heimefra”. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme.

Med oss i sending 4 er Liv Osnes Dalbakken fra Ulstein vidaregåande skule

Livestream og opptak:

Nasjonal digital læringsarena

Ressurser

Yesterday 13:00-13:30

Tema: Film og læring.

Med Tina Andersson (Norgesfilm og NDLAfilm) og Jone Nyborg frå https://ndla.no

Livestream og opptak:

 1. Lære med film
  Litteraturhistorie, norsk vg3. Nyromantikken
  Victoria

  Litteraturhistorie, norsk vg3. Nyrealismen
  Kristin Lavransdatter
  Fagartikkel om Sigrid Undset der trilogien er nevnt. Klipp fra filmen.

  Film er en god ressurs for å lære språk. NDLA har ressurser med film i både tysk, engelsk og kinesisk. Tyskfaget har produsert omfattende undervisningsopplegg. Målet med oppleggene er å lære mer tysk! I oppgavene får elevene trent både muntlig og skriftlig tysk. Utvider båder ordforråd og grammatikk.
  Vincent til ha(v). Vg1
  Krigens unge hjerter (serie). Vg2
 2. Lære om film: filmhistorie, filmproduksjon, filmanalyse osv. Aktuelt for blant annet mediefagene, norsk og engelsk.
  Thelma
  Oppgaver filmanalyse
  Oppgaver filmreferanser

  Filmanalyse i tre steg
  Læringssti
 3. Lære gjennom filmopplevelsen, og de erfaringene film gir oss mer generelt. Film kan skape gjenkjenning og appellere til følelser, og gi forståelse som ikke er like enkle å formidle gjennom andre tekster. Kan f.eks. handle om psykisk helse, om mobbing eller andre vanskelige tema.

  Kortfilmen Full kontroll
 4. I en litt tung tid kan det være fint å se en film som kanskje kan få oss til å le litt. Vi skal møte en familie som synes det er lettere å snakke om vindretninger og hvordan de skal henge opp gardiner, enn de mer alvorlige problemene familien står i.

  Small talk

Ressurser

NDLA film: https://ndla.no/film

Andre filmressurser

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet #Heimefra. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme. Alle sendinger blir sendt live og lagret på NDLA sin youtubekanal.


Sendinger


NDLA i sosiale medier

https://instagram.com/ndla_no

https://facebook.com/ndla_no

https://www.youtube.com/user/videoNDLA/