Gjennom å danne ungdomsbedrifter og utvikle idéer til salgbare tjenester og produkter møter elevene en skolehverdag som byr på reelle problemstillinger fremfor fiktive case og oppgaver. 

Skoleåret 2019/2020 følger NDLA elever ved Arendal vgs i faget markedsføring og ledelse. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Agder ønsker vi å synliggjøre noen av de ulike stadiene i livssyklusen til ungdomsbedrifter.  

– Det er noe magisk som skjer underveis, forteller Hege Fjelldal ved Arendal vgs. Hun har i 15 år brukt entreprenørskap som metode i opplæringen og er begeistret for den utviklingen hun ser elevene har i løpet av skoleåret.

Hege Fjelldal forteller om entreprenørskap som metode

– Elevene utfordrer seg selv på en helt annen måte. De tenker kreativt, ser på samarbeid, tenker næringsliv og får bruke teorier i praksis, sier Fjelldal. 

En av bedriftene vi snakker med, ønsker å hjelpe ungdommer med å få bedre innsikt i politikk og mer kunnskap om hva de ulike partiene står for. Emma Bjerke Fossnes, Ruth Elise Trommestad, Anne Skjeggedal og Fatima Huseynli planlegger å lage en app unge mennesker kan bruke.

En ny app kan hjelpe unge mennesker i møte med politikk

I skolen driver mange med ulike gruppe- og prosjektarbeid gjennom året. Utvelgelsen av hvilke elever som jobber sammen, kan variere veldig. Noen ganger bestemmer alfabetet, noen ganger kan elevene selv velge og andre ganger setter læreren sammen grupper ut fra hvilke elever han/hun tenker kan fungere godt sammen.

Vi fikk være med Tharald Lundvall fra Ungt Entreprenørskap Agder da han besøkte Kristiansand Katedralskole Gimle. Han forteller at de har opplevd gode resultat når elever danner grupper ut fra hvilke egenskaper de har.

– Det viktigste i arbeidet med å sette sammen gode grupper er å få en bevisstgjøring av hvilken rolle hver enkelt elev har i gruppen, forteller Lundvall.