Da skolene stengte i mars skulle 1ST på Dalane videregåene skole til å gå i gang med en faglig podkast. Situasjonen med hjemmeskole satte sitt preg på et annerledes læringsoppdrag som la opp til kommunikasjon og samarbeid til tross for fysisk avstand. Oppgaver og kriterier (delt nederst) er laget i samarbeid med dyktige norskkollegaer.

Kvinne skriver på datamaskin. Foto.
Bilde av CoWomanUnsplash

Praktiske løsninger

Vi fikk god hjelp fra Lærerbloggen sin guide “Kom i gang med podcast i klasserommet” og NDLAs læringssti “Lag podkast”. Lærerkollega Halvor Thengs laget en introduksjonsepisode for elevene i samarbeid med Gunvald Dversnes, doktorgradsstipendiat ved UiS. Vi brukte gratisfunksjoner i Zencastr til lydopptak og Audacity til å flette sammen lydfilene. Vi publiserte episodene gjennom Anchor.

Nyttige erfaringer

Resultatet ble 26 episoder av Førsteklasses koronapodkast med innblikk i elevenes erfaringer og tanker om alt fra den nye hjemmetilværelsen med karanteneregler til pandemiens konsekvenser på samfunnsnivå. Ikke minst fikk vi høre mange nyttige elevbetraktninger knyttet til hjemmeskole:

«Når du ikke har samme tilgangen på læreren, blir på en måte skolearbeidet mer sløvt og meningsløst.»

«Jeg har slitt med hjemmeskole. Det føles som det er mye mer å gjøre.»

«Jeg får vondt i hodet, fordi jeg ikke er god til å ta pauser. Det er krevende å disponere en hel ukes skolearbeid på en fornuftig måte når man helst bare vil bli ferdig.»

«Jeg synes at lærerne på skolen har vært flinke til å faktisk undervise oss hjemmefra.»

Utsnitt av Dalane videregående skole og tittelen Førsteklasses koronapodkast. Foto.

Vi erfarte blant annet at elevene bør få lage podkast om tema som interesserer og engasjerer dem, og som legger til rette for personlig refleksjon. Episodene hvor elevene bøy på seg selv ble mest morsomme å høre på. Dynamikken i grupper på tre fungerte stort sett godt, men for oss lærere ble det utfordrende å differensiere vurderingen på et produkt som er så preget av samarbeid.

Oppgave
Samarbeid i grupper på 3 om å lage en podkast (som varer i ca. 15 minutter) med utgangspunkt i koronakrisen. Mottakerne er de andre elevene på 1ST. Dere bestemmer innfallsvinkelen selv med utgangspunkt i en valgfri tekst (for eksempel fra nyhetene). Lag en kreativ og passende tittel. 

Vurderingskriterier
Podkasten vurderes med karakter i norsk muntlig. I vurderingen vektlegges at dere:

  • presenterer teksten (med tittel, forfatter, kilde og publiseringsdato), og bruker teksten aktivt, kritisk og selvstendig i samtalen (gjennom henvisninger og sitat).
  • viser at dere lytter aktivt til hverandre gjennom å gi respons og videreutvikle hverandres innspill.
  • bygger opp saklig argumentasjon og viser refleksjon ved å uttrykke egne meninger og drøfte problemstillingen.
  • tydelig har planlagt og strukturert podkasten slik at samtalen får god flyt.
  • har laget en kreativ tittel som passer til episoden.

Les gjerne vårt tidligere blogginnlegg med tips til Podkaster om læring.

På timeplanen hos naturbruksskolene står det mye praksisundervisning. Plutselig skal dette erstattes av nettundervisning. Hva gjør vi da? Her er noen skisser til undervisningsopplegg der elevene skal planlegge og gjennomføre øvelser hjemmefra. Oppleggene tar utgangspunkt i kompetansemål på Vg1 naturbruk.

Ei dame som står i skogen ser på en del av et tregren gjennom ei lita lupe. Foto.

Vekstforsøk

I denne øvelsen skal elevene planlegge og gjennomføre et vekstforsøk hjemme. 

Læreplanmål i naturbasert produksjon: 

“utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av planter basert på kunnskaper om planters miljøkrav”

Hensikt:

Teste ut hvordan planter spirer og utvikler seg under ulike vekstforhold. 

Gjennomføring: 

Her kan elevene være kreative og tenke ut ulike vekstmedier og vekstforhold. Plantene kan settes mørkt eller lyst, i et kjølig rom og et varmt rom. Hva kan de så i? Kanskje har de blomsterjord eller det har tint litt jord ute. Hvordan vil planter spire og vokse i kaffegrut eller kanskje på våt bomull eller tørkepapir? Melkekartong, eggekartong eller plastbokser kan brukes hvis de ikke har blomsterpotter. La elevene forske og teste ut ulike vekstbetingelser og bestemme hva de vil prøve ut.

Frø: karse og andre frø selges i mange dagligvarebutikker. De kan også finne frø hjemme, for eksempel i en tomat eller i en paprika eller kanskje i en pose fuglefrø.

Forslag til ressurser som kan være til nytte: 

Fagstoff om planter og hva planter trenger for å leve.

Fagartikler og film om jord.
I forbindelse med forsøket kan elevene regne på spireprosenten til frøene

Kahoot om fotosyntesen.

Kahoot om jord.

Denne rapportmalen kan brukes til å skrive rapport om forsøket. 

Dagstur

I denne øvelsen skal eleven planlegge og gjennomføre en dagstur i nærmiljøet. 

Læreplanmål i naturbasert aktivitet:
“orientere seg i naturen ved hjelp av yrkesrelevante hjelpemidler
velge og bruke utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret
vurdere risiko og ivareta egen sikkerhet under utførelse av naturbaserte aktiviteter og utføre disse innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk”

Hensikt:
Ta ansvar for seg selv en dag ute.

Gjennomføring:
Eleven finner ut hva som trengs av utstyr, mat og klær og finner et turmål i nærmiljøet. Eleven skal også finne et digitalt kart over området (www.norgeskart.no eller kartapp på mobilen) og sette et mål for hva de vil med turen. Turen trenger ikke være lang eller spektakulær. Målet er å være en dag ute og ha nødvendig klær og utstyr for å gjennomføre dette på en sikker måte og slik at lover og regler følges.

Dagen ute kan for eksempel brukes til et fotooppdrag, lage en film fra turen eller artsjakt (se lenger ned på siden).

Forslag til ressurser som kan være til nytte i dette undervisningsopplegget: 

Turplanlegging

Digitale verktøy til turplanlegging

Bekledning på tur

Pakking av ryggsekk

Bruk av kart og kompass

Bålfyring

Lovverk – hva har jeg lov til?

Dokumentasjonsverktøy som kan brukes til å dokumentere planlegging og gjennomføring av turen

Lag ditt eget turkart

Artskunnskap

Bruke en dag på å finne ulike arter og lære seg navnet på noen nye arter. 

Læreplanmål i naturbasert produksjon:

“identifisere, klassifisere og presentere et utvalg arter og materialer

Forslag til øvelser: 

  • Observere fugler over et tidsrom ute. Hvor mange ulike fuglearter ser de? Vet de navnet på noen av artene? Bruke oppslagsverk og apper og prøve å finne navn på flere arter. Er noen av artene trekkfugler?
  • Løvtrær: Hvor mange ulike løvtrær greier eleven å finne i sitt nærmiljø? Ta bilder av treet. Greier de å artsbestemme ut fra grein uten løv? Ta bilder av de ulike trærne. Ta med greiner inn og sett til driving i vann til blader kommer. Greier de da å artsbestemme flere?
  • Eller hva med å lete etter kjuker, ulike bergarter eller kanskje det i noen deler av landet har begynt å komme noen blomster?

Nyttige ressurser: 

Oppslagsverk for feltarbeid

Lauvtrær i Norge

Hvor godt kjenner du treslaga? (quiz)

Artsbestemmelse av fugler

Vil du bli en artsjeger?

Artsjakten kan dokumenteres med bilder eller film. 

Har du forslag til undervisningsopplegg du vil dele med andre naturbrukslærere? 

Del dem gjerne på www.deling.ndla.no eller bruk facebookgruppa NDLA naturbruk