Samenes nasjonaldag

Samenes nasjonaldag

Den 6. februar markeres samenes nasjonaldag. Samene kaller denne dagen sámi álbmotbeaivi (nordsamisk) eller Saemiej åålmegebiejjie (sørsamisk).

Cylinder CC-BY

Tema:

Samenes nasjonaldag

På ndla.no finner du tekster, filmer, videoer og oppgaver som kan knyttes til undervisingsopplegg rundt samenes nasjonaldag.

Ressursene er åpne og tilgjengelig for alle. Husk at du kan hjertemerke og sortere dine favoritter med Min NDLA!

Samer i kofter. Foto.
Foto: Berit Roald CC-BY-NC-SA

Hjertespråket

De fleste bruker morsmålet sitt når de uttrykker følelser eller når de drømmer. Vi kan kalle det hjertespråket vårt. Møt tre unge kvinner som forteller om sitt forhold til tre minoritetsspråk i Norge.

Identitet og levesett

Hvordan er det å være ung same i dagens samfunn? Hvilke tradisjoner har du med deg, og hvordan lever du med din samiske identitet? I denne filmen møter vi tre unge samer fra Kautokeino og fra Oslo-området. Les også gjerne artikkelen Et tredje rom for identitet som blant annet berører kulturell tilhørighet og identitet.

Kultur og reiseliv:

Hvordan skape opplevelser i norsk og samisk kultur

Kultur og natur er kjernen i det norske reiselivsproduktet.

Lær om hvordan vi kan skape reiselivsprodukter med utgangspunkt i norsk og samisk kultur.

Rein fanget med lasso av mann på snøscooter. Foto.
Foto: Trym Ivar Bergsmo / Scanpix CC-BY-NC-SA
En gutt med skinnlue ute i snølandskap med piler i et etui på ryggen og en spent bue.

Samiske filmer

NDLA film har utarbeidet interaktive filmstudieark til utvalgte samiske kortfilmer. Undervisningsoppleggene er tilgjengelig på både nordsamisk, sørsamisk og norsk. Filmtjenesten er åpen og uten pålogging.

Foto: Karoline Frogner CC-BY-NC-SA

Samisk historie

Samisk kultur er bevart gjennom tusenvis av år til tross for store samfunnsendringer. Men mye av samisk historie, spesielt fra 1700-tallet, er preget av blant annet undertrykkelse og misjonering. Lær mer om myndiggjøring og frigjøring av ulike grupper i historiefaget.

Illustrasjon: Johan Turi

En gammel tegning av samer og rein. Illustrasjon.
Kart med markering av ulike språkområder i Norge.

Læringssti:

Utforsk samiske språk i Norge


Illustrasjon: Samiske språkområder
CC BY-SA 4.0
Ragna Marie Tørdal, Ningyou (Originator), Drieakko (Originator)

Samiske mattradisjoner

I restaurant og matfag finner du filmer og oppgaver om samisk matkultur og samisk mattradisjon. Se hvordan kokken og lærlingene jobber med å bevare de samiske rettene med en ny vri i det moderne kjøkken.

I norskfaget kan dere også jobbe med mat og diskutere hvorfor navnet Joikakaker ble endra til VILTi? 

Reinsdyr ved vann. Foto.
Foto: Kristin Bøhle CC-BY-SA

Reindrift i de arktiske områdene

Naturbruk: Reindrift drives i 28 regioner i ni land i de arktiske områdene. I Norge har reindriften sitt opphav hos den samiske befolkningen fra Finnmark i nord til Hedmark i sør

Samisk tradisjonshåndverk. Foto.
Kunst: Olav L. Dikkanen, Foto: Anne-Lise Reinsfelt, CC-BY-SA

Samisk tradisjonshåndverk

Duodji er det tradisjonelle, samiske håndverket og kunsthåndverket. En del av samisk kulturarv er å skape egne uttrykk i naturmaterialer. Duodji brukes både om det å lage noe og om det som blir laget.