Kickstart på læretida

Helen Zemichael Kadimus, Tela Samrawit Habte og Selamawit Teklehaimanot Debrasai er lærlinger i Drammen kommune, og deltok på Arbeidslivsdagen sammen med 70 lærlinger 7. september 2021,

Les mer

Demokrati og medborgerskap

Demokrati og medborgerskap handler om å stimulere elevene til å bli aktive medborgere, forstå sammenhengen mellom plikter og rettigheter, tenke kritisk og forholde seg til mangfold og uenighet på en respektfull måte. På NDLA finner du ressurser for det tverrfaglige temaet. Relevant i de fleste fag Eivind Sehested Zakariassen er læremiddelansvarlig for de tverrfaglige temaene […]

Les mer

Hvordan lage gode oppgaver?

Å lage gode oppgaver som engasjerer, kan være utfordrende og krever at man både er kreativ og inspirert. Hvilke oppgavetyper som egner seg, varierer ut fra fag og tema, men felles for gode oppgaver er at de både utfordrer, inspirerer og motiverer. Kort og presist formulert Julie Bjørnstad er lærer ved Tvedestrand videregående skole og […]

Les mer

Økning i bruk av digitale læremidler under hjemmeskolen

Det er nå ett år siden skolene ble stengt for første gang 12. mars 2020. NDLA merket tydelig at undervisningen ble flyttet fra klasserommene og over til nettundervisning, og at behovet for åpne digitale læremidler og ressurser om nettundervisning økte. Behov for støtte til nettundervisning Da skolene stengte ned i fjor, ble lærerne kastet inn […]

Les mer

Bærekraftig utvikling

En av de store nyhetene i fagfornyelsen var de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Bærekraftig utvikling inn i læreplanen I det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling skal elevene jobbe med grunnleggende dilemmaer knyttet til natur, miljø, samfunn og økonomi. Elevene skal bli i stand til å ta ansvarlige valg […]

Les mer