Podkaster om læring

I NDLA ønsker vi å løfte frem de gode eksemplene. Under videoen får du tips til gode podkaster som kan være verdt å følge for deg som jobber med læring. Rekk opp hånda! Av: Martin Johannessen og Janne Rønning Målet til «Rekk opp hånda!» er ifølge dem selv å gi lyttere et innblikk i skolehverdagen. […]

Les mer

Hvordan lage gode grupper med elever

I skolen driver mange med ulike gruppe- og prosjektarbeid gjennom året. Utvelgelsen av hvilke elever som jobber sammen kan variere veldig. Noen ganger bestemmer alfabetet, noen ganger kan elevene selv velge og andre ganger setter læreren sammen grupper ut fra hvilke elever han/hun tenker kan fungere godt sammen. Vi fikk være med Tharald Lundvall fra […]

Les mer

Fagfornyelsen – NDLA ønsker dine innspill

Nå er det spennende tider for alle som er opptatt av skole og læring! Læreplanrevisjoner kan skape begeistring og engasjement, men også frustrasjon og uenighet. Vi diskuterer læreplanskisser; hva skal ut for å gi rom for dybdelæring? Hvor bredt kan et kompetansemål være og samtidig sikre en ganske lik forståelse av hva det dekker? Skal […]

Les mer

Åpner hellige rom for elever

Eivind Zakariassen ved Lørenskog videregående skole leder arbeidet med å utvikle åpne læremidler i faget religion og etikk for NDLA. Han tar teknologi i bruk for å la elever bli med inn i ulike hellige rom. VR-teknologi – Teknologien gir oss muligheten til å ta elever og andre med på et digitalt besøk i synagoger, […]

Les mer