Fagfornyelsen – NDLA ønsker dine innspill

Nå er det spennende tider for alle som er opptatt av skole og læring! Læreplanrevisjoner kan skape begeistring og engasjement, men også frustrasjon og uenighet. Vi diskuterer læreplanskisser; hva skal ut for å gi rom for dybdelæring? Hvor bredt kan et kompetansemål være og samtidig sikre en ganske lik forståelse av hva det dekker? Skal […]

Les mer

Åpner hellige rom for elever

Eivind Zakariassen ved Lørenskog videregående skole leder arbeidet med å utvikle åpne læremidler i faget religion og etikk for NDLA. Han tar teknologi i bruk for å la elever bli med inn i ulike hellige rom. VR-teknologi – Teknologien gir oss muligheten til å ta elever og andre med på et digitalt besøk i synagoger, […]

Les mer