Ser du ingenting over her kan du besøke https://www.elevkanalen.no/Nyhetsbrev/12317

Elevkanalen og NDLA sender live fra SETTdagene.
Streamen starter 09.45 onsdag 27. november.

Elevkanalen er en læremiddelportal med både gratis og betalt innhold fra flere forlag, organisasjoner og mediehus. Alt innhold er knyttet opp mot kompetansemål i læreplanene fra Utdanningsdirektoratet og Kompetanse Norge.

NDLA sin visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid.