NDLA er oppdatert til fagfornyelsen

NDLA tilbyr nye digitale læringsressurser i Vg3-fagene. Med det har vi revidert de fleste av våre ressurser for alle tre trinn i videregående opplæring.

Tidligere har vi oppdatert Vg1- og Vg2-fagene til nye læreplaner. Til skolestart vil også våre Vg3-fag være revidert og klare til bruk. Noen få fag er fremdeles under utvikling, og får påfyll av nye ressurser utover skoleåret. Dette gjelder særlig matematikkfagene og brønnteknikk. Også for de tekniske yrkesfagene vil det fylles på med flere ressurser.

– Jeg har opplevd det som ekstremt fint og relevant å bruke NDLA i overgangen til nye læreplaner

Lærer, Helse og oppvekstfag

Utviklingen av nye ressurser skjer med standard årsplan i tankene: Temaer som er vanlig å jobbe med i starten av skoleåret blir først klare. Fortløpende informasjon vil bli gitt på de ulike fagsidene.

Hold deg gjerne oppdatert ved å abonnere på vårt nyhetsbrev og følg Facebooksiden til ditt fag for gode tips og siste nytt om hva som skjer i faget.

Slik jobber NDLA med fagfornyelsen

Læreplanendringer er spennende! Det gir oss en mulighet til å få et nytt blikk på egen praksis i klasserommet. For oss i NDLA handler det også om å få et nytt blikk på læringsressursene vi lager. Hvordan kan vi utforme ressurser som støtter elever og lærere når de skal i gang med nye læreplaner?…

Aktiviser elevane med digitale verktøy

Vil du leggje til rette for meir elevaktivitet i timane? Me gir gode tips til korleis du kan bruke digitale læringsressursar og verktøy for å skapa variasjon og aktivitet i undervisninga. 

På ndla.no finner du også mange ressurser som kan brukes på tvers av fag. Sjekk ut Verktøykassa, casene under Tverrfaglige temaer og NDLA film.

Veien videre etter fagfornyelsen

Flere av de eksisterende fagene på ndla.no vil få påfyll med spennende innhold også neste skoleår. Og til høsten starter vi på nytt arbeidet med å produsere helt nye fag. Les mer om hva som kommer:

Nye fag på NDLA

NDLA har avgjort at spansk 2, vg2 industriteknologi, vg2 landbruk og gartnernæring og markedsføring og ledelse 2 skal utvikles fra høsten 2022. I tillegg er det lagt planer fram til 2025 for flere nye fag. Se hele lista…