Fagfornyelsen på NDLA

Alle Vg1-fag på ndla.no er tilpasset og oppdatert til nye læreplaner. Til skolestart 2021 leverer vi også reviderte læremidler i alle Vg2-fag som i dag inngår i NDLAs portefølje. Vi har et mangfold av ressurser som kan brukes på tvers av fag. Sjekk ut Verktøykassa, casene under Tverrfaglige temaer og NDLA film.