Over 70 lærlinger fant seg godt tilrette i den innleide kinosalen da Drammen kommune arrangerte “Arbeidslivsdag” for kommende fagarbeidere i kommunen.

Avdeling for yrkesfagopplæring i Drammen kommune bød på et variert program for kommende helsefagarbeidere, institusjonskokker, barne- og ungdomsarbeidere og kontormedarbeidere 7. september 2021. Lærlingene er nylig i gang med læretida, og har mulighet til å gå opp til fagprøve om to års tid.

Cathrine Brock, Torill Svendsrud og May-Britt Bakken ved avdeling for yrkesfagopplæring i Drammen har laget en Arbeidslivsdag for lærlingene i kommunen. De ønsker å gi de unge et best mulig utgangspunkt for læretida.

En av foredragsholderne Kahraman Hussein fortalte om reisen fra å være lærling til å bli fagarbeider. Han deler gode råd til lærlinger i denne videoen:

Kahraman Hussein er fagarbeider, og har to år bak seg som lærling i Drammen kommune. Han deler sine erfaringer og råd til dagens lærlinger.

NDLA ble invitert til å vise fram og dele åpne fagressurser med lærlingene. Pedagogisk leder Margreta Tveisme pekte på fagressursene som alltid er tilgjengelige på internett; læretida og livet ut. Sammen med Julie Bjørnstad og Vigdis Haugan viste hun frem konkrete eksempler på fagressurser som kan være nyttige for lærlingene i læretida.

Margreta Tveisme, Julie Bjørnstad og Vigdis Haugan presenterte mange ulike fagressurser på NDLA til over 70 lærlinger i Drammen kommune.

En av de aktuelle ressursene NDLA presenterte er denne opplæringsvideoen om bruk av smittevernsutstyr:

Film på NDLA om bruk av smittevernutstyr.

– Det er veldig godt for oss i NDLA å endelig komme oss ut og treffe de vi jobber for igjen! Det er også litt nytt for oss å jobbe med lærlinger som gruppe, så vi er så glade for at de flinke folka på Fagopplæringa i Drammen kommune inviterte oss hit, forteller Margreta Tveisme i NDLA. Hun ser frem til å styrke arbeidet med lærlinger.

Ved nettundervisning på yrkesfag vil du kunne ta i bruk flere av de samme verktøyene for nettundervisning som brukes i andre fag. Samtidig vil det kunne være utfordrende å lage alternativer til det praktiske arbeidet som til vanlig skjer i fysiske omgivelser. Her vil du få noen tips til gjennomføring av nettundervisning på yrkesfag

Praktiske hjemmeoppgaver

Alle yrkesfag har innslag av dokumentasjon i læreplanen. Derfor kan man gi elevene praktiske hjemmeoppgaver der de skal utføre et praktisk arbeid som skal dokumenteres. Man kan for eksempel la elevene dokumentere ved å filme arbeidsoppdraget med kameraet på telefonen. Har elevene tilgang på noe de kan utføre et praktisk arbeid på i hjemmet? Er det en ødelagt kaffetrakter som kan demonteres? Kanskje det er på tide å skifte hjul på bilen? Hva med å utføre service på en gammel sykkel? Hva med å kartlegge mulige smittekilder i hjemmet? Alt dette er eksempler på praktiske oppgaver der eleven får øvd på å lage dokumentasjon.

Simuleringer

Simuleringer kan være gode virkemidler for å etterligne en virkelig prosesser. I teknikk og industriell produksjon kan man for eksempel ta i bruk FluidSim for simulere pneumatikk, hydraulikk og elektronikk.

Universitetet i Colorado tilbyr ressurssamlingen PhET. Der kan du finne mange gode simuleringer som er gratis og kan brukes direkte i nettleseren.

Videoer

Videoer egner seg godt til nettundervisning. Det kan enten være videoer som læreren spiller inn i forkant eller at elevene produserer egne videoer der de viser hvordan man utfører et praktisk arbeidsoppdrag. Disse videoene kan enkelt spilles inn ved hjelp av webkamera eller kamera på telefonen. Det finnes mange gode verktøy for å redigere disse videoene før de publiseres.

Det finnes også mange gode videoer tilgjengelig på YouTube. NDLA har laget spillelister for flere yrkesfag som ligger fritt tilgjengelig.

Virtuelle rom

Når man ikke har tilgang på verksteder eller andre fysiske omgivelser for å gjennomføre undervisning i praktiske fag, kan det være et alternativ å ta i bruk virtuelle rom. Det vil altså si rom som ikke eksisterer fysisk, men som man kan få tilgang på gjennom bruk av digitale verktøy. På ndla.no kan du besøke et virtuelt bilverksted. Her kan elevene blant annet se hvordan man skifter bremser på en bil.

Spill kan være et annet eksempel på slike virtuelle rom. Merete Bolstad ved Narvik videregående skole har lang erfaring med bruk av Minecraft Education. Hun har god erfaring med bruk av spillet til opplæring i programmering, matematikk og elektrofag, og mener at det finnes muligheter innen svært mange fag. «Minecraft kan være et supplement i egenskap av at det krever samarbeid», sier hun og fortsetter «Og det finnes mange måter å jobbe på – både individuelt eller i felleskap». Minecraft Education kan man få tilgang til gjennom Office 365.

Ved tverrfaglig praktisk eksamen i programfag på yrkesfag får du som elev som regel utdelt ett eller flere arbeidsoppdrag du skal utføre. Her er noen nyttige tips i forkant av eksamen.

Kommunikasjon

Sosial kompetanse kan innøves, og det er en viktig ferdighet når du omgås andre mennesker. Selv om du på en tverrfaglig eksamen på yrkesfag utfører ett eller flere arbeidsoppdrag, er det viktig at du har fokus på kommunikasjon. Sørg for at du forklarer sensor hva du gjør og hvorfor du gjør det. Før eksamen kan det være lurt å øve seg på å presentere.

Ivareta god HMS

Under de ulike yrkesfagene på NDLA vil du finne informasjon om HMS. Helse, miljø og sikkerhet er viktig uansett hvilket yrke du skal jobbe i. Derfor er det viktig at du utfører tverrfaglig eksamen på en måte som ivaretar god HMS.

Bruk YouTube

På YouTube finner du mange gode videoer som viser hvordan man utfører ulike arbeidsoppdrag. Besøk gjerne NDLA sin kanal. Der finner du flere spillelister og videoer for yrkesfag.

I denne videoen får du vite mer om hvordan praktisk eksamen blir gjennomført i Barne- og ungdomsarbeiderfaget.

Torbjørn Nordvik underviser i teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Kuben vgs i Oslo. Han forteller om hvordan de jobber på tvers av fag i opplæringen.

I denne videoen viser Nordvik en lastebil elevene må bygge med utgangspunkt i mange ulike fag og produksjonsteknikker.

Elevene Martin Sahl og Herman G. Dahle forteller om skolehverdagen på robotikklinja ved Kuben vgs. Lærer Thanh Nguyen gir også et innblikk i linja robotikk.