Torbjørn Nordvik underviser i Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Kuben vgs i Oslo. Han forteller om hvordan de jobber på tvers av fag i opplæringen.

I denne videoen viser Nordvik en lastebil elevene må bygge med utgangspunkt i mange ulike fag og produksjonsteknikker.

Elevene Martin Sahl og Herman G. Dahle forteller om skolehverdagen på robotikklinja ved Kuben vgs. Lærer Thanh Nguyen gir også et innblikk i linja robotikk.

Creative Commons License
Prosjektarbeid på tvers av fag – Kuben vgs by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

Det engelske verbet «to engineer» er vanskelig å oversette. Den beskriver ikke bare et isolert ledd i en prosess, dette ene ordet kan romme en hel prosess, fra evnen til å planlegge, prosjektere og utforme, til å skape, bygge og formgi.

En mulig oversettelse av «engineering» er «ingeniørkunst» og på Tufts University Center for Engineering Education and Outreach (http://ceeo.tufts.edu) i USA har man utviklet en tverrfaglig læringsstrategi som tar kunsten å skape på alvor. Tilnærmingen evner å bevare den enkelte fags integritet og essens i sin fusjon med andre fag. De kaller det «Novel Engineering».

Utgangspunktet er en fortelling – det kan være alt fra et klassisk verk eller et eventyr, til en moderne ungdomsroman eller kritikerrost bok. I møtet med teksten skal elevene finne konflikter som må håndteres og problemer som må løses. For å forstå disse utfordringene må de nærlese teksten og virkelig sette seg inn i de ulike hovedpersonene, den historiske konteksten eller de aktuelle temaene. Etter denne første fasen som et klassefelleskap, skal elevene deretter gå sammen i mindre grupper og videreutvikle sin idé, sin ingeniørkunst for å løse et problem i fortellingen.

Det neste målet er at elevene skal kunne planlegge og deretter bygge sin visjon i form av en prototype. Kanskje kunne en ulykke ha vært unngått med en ny konstruksjon? Kanskje et nytt hjelpemiddel kunne endret livet til en av personene? Kanskje kunne en ny oppfinnelse ha reddet et samfunn fra en trussel? Istedenfor å være passive lyttere eller forskere kun i teorien, skal elevene være aktive medskapere og oppfinnere. Lesekompetansen forsterker det vitenskapelige potensialet. De må samarbeide og være løsningsorienterte. De blir tvunget til å se sammenhenger på tvers av fagdisipliner. Dette er kompetanser for fremtiden.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: http://www.novelengineering.org/

 

 Tekst: Sonja Nygaard-Joki, redaksjonell medarbeider i Engelsk Vg1 og programfag NDLA

Creative Commons License
Novel Engineering – en tverrfaglig læringsstrategi by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

I skolen driver mange med ulike gruppe- og prosjektarbeid gjennom året. Utvelgelsen av hvilke elever som jobber sammen kan variere veldig. Noen ganger bestemmer alfabetet, noen ganger kan elevene selv velge og andre ganger setter læreren sammen grupper ut fra hvilke elever han/hun tenker kan fungere godt sammen.

Vi fikk være med Tharald Lundvall fra Ungt Entreprenørskap Agder da han besøkte Kristiansand Katedralskole Gimle. Han forteller at de har opplevd gode resultat når elever danner grupper ut fra hvilke egenskaper de har.

– Det viktigste i arbeidet med å sette sammen gode grupper er å få en bevisstgjøring av hvilken rolle hver enkelt elev har i gruppen, forteller Lundvall.

 

Creative Commons License
Hvordan lage gode grupper med elever by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

Nå er det spennende tider for alle som er opptatt av skole og læring! Læreplanrevisjoner kan skape begeistring og engasjement, men også frustrasjon og uenighet. Vi diskuterer læreplanskisser; hva skal ut for å gi rom for dybdelæring? Hvor bredt kan et kompetansemål være og samtidig sikre en ganske lik forståelse av hva det dekker? Skal vi ikke lenger undervise om første verdenskrig? Og hva er nå egentlig dybdelæring? Er det noe nytt? Mange er enige om at det er fint å jobbe tverrfaglig, men hvordan skal vi få det til rent praktisk? Slike diskusjoner er fruktbare. De får oss til å få et nytt perspektiv på det vi holder på med, enten vi er lærere eller læremiddelprodusenter.

Framtidens krav

Fornyelsen av Kunnskapsløftet har som mål at elevene skal oppleve at det de lærer er relevant, og undervisningen skal forberede barn og unge på en framtid vi vet lite om. For å få til det, framhever Stortingsmelding 28 at det er viktig at elevene utvikler kritisk sans, går i dybden, reflekterer og er utforskende og kreative.

På tvers

Andre viktige perspektiv i Fagfornyelsen er at det skal bli tydeligere for elevene hvordan kunnskap i fagene henger sammen. Elevene skal arbeide med problemstillinger på tvers av fag innen de tre tverrfaglige emnene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring. Ved å redusere antall kompetansemål og gjøre dem åpnere, skal den reviderte læreplanen gi lærere større frihet og bedre tid sammen med elevene til å gå i dybden.

Fagfornyelsen i NDLA

Hvilke konsekvenser får disse perspektivskiftene i Fagfornyelsen for NDLA? Som læremiddelprodusenter må vi tenke over hvordan det vi lager kan være en støtte for elever og lærere når de møter en ny overordnet del, kjerneelementer og kompetansemål høsten 2020. Hvordan ser fagstoff og oppgaver ut som gjør elevene i stand til å gå i dybden, utforske, se sammenhenger og være kritiske? Hvordan kan vi være med på å gjøre elevene i stand til å “tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til å mestre utfordringer og løse oppgaver i kjente og ukjente sammenhenger og situasjoner”? Hvordan kan vi legge til rette for tverrfaglig arbeid?  Vi er godt i gang med dette arbeidet, og vi gleder oss til å vise dere noen smakebiter og få tilbakemelding på disse.

Vi ønsker å høre fra deg

Noe av det viktigste vi gjør i NDLA er nemlig å lytte til hvilke behov de som befinner seg i klasserommene har. Svarene finner vi i samarbeid med elever og lærere på pilotskolene våre. Det blir ikke minst viktig i tiden fram mot høsten 2020. For å lykkes med våre ambisjoner om å lage læringsressurser som inspirerer og motiverer både elever og lærere, ønsker vi at så mange som mulig kommer med sine ønsker. Bruk muligheten du har til å påvirke og send oss noen ord!

Send din tanker om fagfornyelsen til e-post marthemoe@ndla.no

 

Tekst: Marthe Moe
Foto/video: Tom Knudsen

Creative Commons License
Fagfornyelsen – NDLA ønsker dine innspill by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.