Foto: NTB/Maskot (CC BY-NC)
En buss med mennesker. Skjermbilde fra escape roomet "Digital Hverdag".

Hekta?

Spill kodekammeret (escape room) Hekta? Her får du utfordringer i fire hverdagssituasjoner. Kommer du deg gjennom dagen? Spill, fordyp dere i et emne, vær ekspert i ei gruppe og løs caser for å forstå kritisk mediekompetanse.

Opplegget er utviklet i samarbeid med Medietilsynet og kan brukes i både samfunnskunnskap, mediefag og i tverrfaglige tema.

Startskjerm til spillet Smitteutbrudd i Kongsland med logo og knapper. Skjermbilde.

Smitteutbrudd i Kongsland

Tenk deg at du har ansvaret for smittevernet i en by. Hvordan vil du håndtere et smitteutbrudd? I spillet Smitteutbrudd i Kongsland får du prøve deg på akkurat det.

Spillet kan brukes i blant annet matematikk, biologi, helse og oppvekst, og kultur og kommunikasjon.

Grensnittet til spillet Power the grid. Skjermbilde.

Power the grid

Du kontrollerer strømnettet i en liten by. Klarer du å produsere nok strøm til alle innbyggerne, samtidig som du gjør produksjonen fornybar?

Vi har laget undervisningsopplegg i naturfag for spillet Power the grid. Du kan også finne flere spill som er egnet i naturfag på ndla.no.

Bilverkstedet 360

Virtuelt bilverksted med ulike interaktive elementer. Skjermbilde.

Hvordan er det å arbeide på et bilverksted? Bli med inn på et digitalt verksted der du kan vandre fra rom til rom og se hvordan ulike oppgaver blir utført. Du møter også personer som forteller om rollene sine på verkstedet. På NDLA vil du finne flere slike 360-opplevelser som for eksempel Bildegalleri 360, som kan brukes i blant annet norsk og mediefag.

Lag spill

Dataskjermer som viser verktøy for spillutvikling. Foto.
Foto: Dag Mykland (CC BY-NC)

Spill kan ta mange former. Brettspill, kortspill, dataspill og escape room er noen eksempler. Spill har en “spillmaskin”, det vil si et formål som driver spillet og et sett regler som bestemmer hvordan vi skal spille det. Ofte finnes det også en fortelling knyttet til spillet. På NDLA finner du ressurser om å lage spill.

Gresskar med utskåret ansikt. Foto.

Halloween og religion

Halloween er i dag en del av den norske populærkulturen. Men det er kanskje ikke så mange som er klar over denne tradisjonens religiøse bakgrunn.

Les mer om Halloween og religion i religion og etikk.

Foto: Pixtal, NTB scanpix (CC BY-NC-SA)

Gresskar

Gresskar kommer opprinnelig fra Amerika, og arkeologiske funn viser at de amerikanske urfolkene dyrket gresskar for 5000–6000 år siden. Hva med å tenke bærekraft og bruke gresskaret som mat?

Les om gresskar som råvare i restaurant- og matfag.

Foto: NTB Scanpix (CC BY-NC-SA)

Uliker typer gresskar. Foto.
Dekorasjon laget av gresskar. Foto.

Arrangere halloween-fest

I faget produktutvikling og produksjon (frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1) kan elevene skape uttrykket til en halloween-fest. I faget markedsføring og innovasjon (salg, service og reiseliv vg1) kan elevene lære å lage et arrangement for en målgruppe. Og i faget innovasjon og markedsføring (salg og reiseliv vg2) kan elevene lære om målgrupper og markedsføringskampanjer.

Foto: Lise Fridholm (CC BY-NC)

Flere nyttige ressurser:

Halloween i naturfag – Naturfag (SF)
Halloween i biologi – Biologi 1
Lag en skrekkfilm – Medie- og informasjonskunnskap 1
Læringsti: Lag en skrekkfilm – Medieuttrykk 2
National Holidays and Traditions – Engelsk (SF)
Blodet – Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)
Memento mori – Norsk (SF vg2)

Vi har alle en psykisk helse, men ofte kan den være vanskelig å snakke om. Målet er at det skal bli like lett å snakke om den psykiske som den fysiske helsen, også på skolen. Vi gir deg tips til ressurser for å skape gode diskusjoner og arbeidsøkter i klasserommet.

Under pandemien har vi måtte ta mer avstand fra andre, og flere slitt med ensomhet og psykiske plager. Gjennom åpenhet og dialog i skolen kan vi vise hvor verdifulle vi er for hverandre og forebygge ensomhet og utenforskap.

I samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen har NDLA laget flere artikler og oppgaver som skal gjøre det lettere å jobbe med dette temaet i klasserommet. Spesielt relevant er artikkelen Ensomhet og oppgaver om ensomhet. Artikkelen og oppgavene om ensomhet er en del av tverrfaglige temaet Innenfor/utenfor i folkehelse og livsmestring, og kan derfor gjerne jobbes med på tvers av fag.

I verktøykassa på NDLA finner du også mange relevante artikler og oppgaver om psykisk helse og press og stress. Vi har også laget forslag til noen generelle oppgaver om Verdensdagen for psykisk helse.

Du kan lese mer om #løftblikket og årets tema for Verdensdagen for psykisk helse her.

På NDLA er alle våre Vg2-fag nå oppdatert og revidert etter nye læreplaner. I spilleliste under kan du høre om hvordan de har jobbet med fagfornyelsen i de ulike fagene.

Det er nå ett år siden skolene ble stengt for første gang 12. mars 2020. NDLA merket tydelig at undervisningen ble flyttet fra klasserommene og over til nettundervisning, og at behovet for åpne digitale læremidler og ressurser om nettundervisning økte.

Elev i nettmøte. Foto.
Foto: Science Photo Library/NTB Scanpix (CC BY-NC)

Behov for støtte til nettundervisning

Da skolene stengte ned i fjor, ble lærerne kastet inn en totalt annerledes arbeidshverdag. Daglig leder i NDLA, Sigurd Trageton, er imponert over lærernes innstilling og vilje til å lykkes.

– Vi så at mange lærere klarte denne overgangen på en beundringsverdig måte. Vi så imidlertid også at mange lærere manglet gode redskaper og gode løsninger til hvordan gripe dette an. I NDLA var det mange lærerkollegaer som hadde lyst til å kaste den viktige oppgaven med fagfornyelsen til side for å trå til og utvikle ressurser og tjenester til hjelp for kollegaene i skolen. Vi ble nødt til å prioritere arbeidet med fagfornyelsen, siden det var vår høyeste prioritet i 2020.

Til tross for at arbeidet med fagfornyelsen måtte prioriteres, ble det også rom for å støtte lærerne i en tøff tid.

– Selv om fagfornyelsen var vår høyeste prioritet i 2020, klarte vi også å hive oss rundt for å hjelpe til i en utfordrende situasjon for lærerne. Vi brukte derfor vinteren og våren til å synliggjøre gode og nyttige ressurser for nettundervisning. Vi samlet og produserte informasjon med gode tips om læring og hvordan gjennomføre nettundervisning. Da Agder fylkeskommune spurte om vi kunne hjelpe til med å produsere videoforelesninger, takket vi øyeblikkelig ja, med tanke på at dette ville være verdifullt for alle fylkene.

Fagfornyelsen

Ifølge teamleder for de fagansvarlige, Ole Fossgård, har ikke innsatsen for å bidra til hjemmeskolen gått ut over arbeidet med fagfornyelsen.

– Vår hovedoppgave har vært og er å revidere og produsere nytt innhold til alle fagene på ndla.no i forbindelse med fagfornyelsen, så fokuset vårt har vært å levere på dette. Fagredaksjonene har jobbet for fullt med dette oppdraget, og de har stort sett produsert i henhold til plan. Koronarestriksjoner har ført til at enkelte videoproduksjoner har vært utfordrende å gjennomføre, så det har blitt noen forsinkelser her. Dette er imidlertid ikke av kritisk art, og vi har godt håp om å få ferdigstilt det aller meste av videoer som er på vent, i løpet av våren eller tidlig på høsten i år.

Selv om det i utgangspunktet ikke har vært NDLAs oppgave å levere ressurser spesielt til hjemmeskole, mener han at læringsressursene som produseres, er allsidige og tilpasset ulike former for undervisning.

– Jeg mener at vi produserer læremidler i NDLA som er godt tilrettelagt for mange forskjellige typer tilnærminger og situasjoner, som ordinær klasseromsundervisning, nettundervisning, hjemmeskole og selvstudier. Dette er noe vi også har blitt enda mer bevisste på i denne perioden.

Sigurd Trageton og Ole Fossgård. Foto.
Daglig leder Sigurd Trageton og leder for Bygge og bedre Ole Fossgård.

Massiv økning i besøkende

Med hjemmeskolen økte bruken av digitale læremidler. Ifølge Trageton merket NDLA dette tydelig på trafikken og bruken av læremidlene.

– Med eksplosjonen i trafikk på ndla.no, YouTube-kanalen vår og filmtjenesten fikk vi en god opplevelse av at det vi gjør og leverer av læremidler og tjenester, var viktigere enn noen gang. Det at vi var åpne og lett tilgjengelig for alle, både i videregående skole og ungdomsskole, viste seg å være svært verdifullt. At tjenestene våre taklet den sterke økningen i trafikk, mens mange andre hadde store utfordringer, ga også en viktig bekreftelse på at ndla.no er en solid plattform og tjeneste som lærere og elever kan stole på.