Halloween og religion

Halloween er i dag en del av den norske populærkulturen. Men det er kanskje ikke så mange som er klar over denne tradisjonens religiøse bakgrunn.

Les mer om Halloween og religion i religion og etikk.

Foto: Pixtal, NTB scanpix (CC BY-NC-SA)

Gresskar

Gresskar kommer opprinnelig fra Amerika, og arkeologiske funn viser at de amerikanske urfolkene dyrket gresskar for 5000–6000 år siden. Hva med å tenke bærekraft og bruke gresskaret som mat?

Les om gresskar som råvare i restaurant- og matfag.

Foto: NTB Scanpix (CC BY-NC-SA)

Arrangere halloween-fest

I faget produktutvikling og produksjon (frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vg1) kan elevene skape uttrykket til en halloween-fest. I faget markedsføring og innovasjon (salg, service og reiseliv vg1) kan elevene lære å lage et arrangement for en målgruppe. Og i faget innovasjon og markedsføring (salg og reiseliv vg2) kan elevene lære om målgrupper og markedsføringskampanjer.

Foto: Lise Fridholm (CC BY-NC)

Flere nyttige ressurser:

Halloween i naturfag – Naturfag (SF)
Halloween i biologi – Biologi 1
Lag en skrekkfilm – Medie- og informasjonskunnskap 1
Læringsti: Lag en skrekkfilm – Medieuttrykk 2
National Holidays and Traditions – Engelsk (SF)
Blodet – Helsefremmende arbeid (HS-HSF vg1)
Memento mori – Norsk (SF vg2)

Vi har alle en psykisk helse, men ofte kan den være vanskelig å snakke om. Målet er at det skal bli like lett å snakke om den psykiske som den fysiske helsen, også på skolen. Vi gir deg tips til ressurser for å skape gode diskusjoner og arbeidsøkter i klasserommet.

Under pandemien har vi måtte ta mer avstand fra andre, og flere slitt med ensomhet og psykiske plager. Gjennom åpenhet og dialog i skolen kan vi vise hvor verdifulle vi er for hverandre og forebygge ensomhet og utenforskap.

I samarbeid med VIP Psykisk helse i skolen har NDLA laget flere artikler og oppgaver som skal gjøre det lettere å jobbe med dette temaet i klasserommet. Spesielt relevant er artikkelen Ensomhet og oppgaver om ensomhet. Artikkelen og oppgavene om ensomhet er en del av tverrfaglige temaet Innenfor/utenfor i folkehelse og livsmestring, og kan derfor gjerne jobbes med på tvers av fag.

I verktøykassa på NDLA finner du også mange relevante artikler og oppgaver om psykisk helse og press og stress. Vi har også laget forslag til noen generelle oppgaver om Verdensdagen for psykisk helse.

Du kan lese mer om #løftblikket og årets tema for Verdensdagen for psykisk helse her.

På NDLA er alle våre Vg2-fag nå oppdatert og revidert etter nye læreplaner. I spilleliste under kan du høre om hvordan de har jobbet med fagfornyelsen i de ulike fagene.

Det er nå ett år siden skolene ble stengt for første gang 12. mars 2020. NDLA merket tydelig at undervisningen ble flyttet fra klasserommene og over til nettundervisning, og at behovet for åpne digitale læremidler og ressurser om nettundervisning økte.

Elev i nettmøte. Foto.
Foto: Science Photo Library/NTB Scanpix (CC BY-NC)

Behov for støtte til nettundervisning

Da skolene stengte ned i fjor, ble lærerne kastet inn en totalt annerledes arbeidshverdag. Daglig leder i NDLA, Sigurd Trageton, er imponert over lærernes innstilling og vilje til å lykkes.

– Vi så at mange lærere klarte denne overgangen på en beundringsverdig måte. Vi så imidlertid også at mange lærere manglet gode redskaper og gode løsninger til hvordan gripe dette an. I NDLA var det mange lærerkollegaer som hadde lyst til å kaste den viktige oppgaven med fagfornyelsen til side for å trå til og utvikle ressurser og tjenester til hjelp for kollegaene i skolen. Vi ble nødt til å prioritere arbeidet med fagfornyelsen, siden det var vår høyeste prioritet i 2020.

Til tross for at arbeidet med fagfornyelsen måtte prioriteres, ble det også rom for å støtte lærerne i en tøff tid.

– Selv om fagfornyelsen var vår høyeste prioritet i 2020, klarte vi også å hive oss rundt for å hjelpe til i en utfordrende situasjon for lærerne. Vi brukte derfor vinteren og våren til å synliggjøre gode og nyttige ressurser for nettundervisning. Vi samlet og produserte informasjon med gode tips om læring og hvordan gjennomføre nettundervisning. Da Agder fylkeskommune spurte om vi kunne hjelpe til med å produsere videoforelesninger, takket vi øyeblikkelig ja, med tanke på at dette ville være verdifullt for alle fylkene.

Fagfornyelsen

Ifølge teamleder for de fagansvarlige, Ole Fossgård, har ikke innsatsen for å bidra til hjemmeskolen gått ut over arbeidet med fagfornyelsen.

– Vår hovedoppgave har vært og er å revidere og produsere nytt innhold til alle fagene på ndla.no i forbindelse med fagfornyelsen, så fokuset vårt har vært å levere på dette. Fagredaksjonene har jobbet for fullt med dette oppdraget, og de har stort sett produsert i henhold til plan. Koronarestriksjoner har ført til at enkelte videoproduksjoner har vært utfordrende å gjennomføre, så det har blitt noen forsinkelser her. Dette er imidlertid ikke av kritisk art, og vi har godt håp om å få ferdigstilt det aller meste av videoer som er på vent, i løpet av våren eller tidlig på høsten i år.

Selv om det i utgangspunktet ikke har vært NDLAs oppgave å levere ressurser spesielt til hjemmeskole, mener han at læringsressursene som produseres, er allsidige og tilpasset ulike former for undervisning.

– Jeg mener at vi produserer læremidler i NDLA som er godt tilrettelagt for mange forskjellige typer tilnærminger og situasjoner, som ordinær klasseromsundervisning, nettundervisning, hjemmeskole og selvstudier. Dette er noe vi også har blitt enda mer bevisste på i denne perioden.

Daglig leder Sigurd Trageton og leder for Bygge og bedre Ole Fossgård.

Massiv økning i besøkende

Med hjemmeskolen økte bruken av digitale læremidler. Ifølge Trageton merket NDLA dette tydelig på trafikken og bruken av læremidlene.

– Med eksplosjonen i trafikk på ndla.no, YouTube-kanalen vår og filmtjenesten fikk vi en god opplevelse av at det vi gjør og leverer av læremidler og tjenester, var viktigere enn noen gang. Det at vi var åpne og lett tilgjengelig for alle, både i videregående skole og ungdomsskole, viste seg å være svært verdifullt. At tjenestene våre taklet den sterke økningen i trafikk, mens mange andre hadde store utfordringer, ga også en viktig bekreftelse på at ndla.no er en solid plattform og tjeneste som lærere og elever kan stole på.

Christian Lomsdalen, eller Lektor Lomsdalen som de fleste kanskje kjenner ham best som, har de siste fire årene drevet sin egen podkast. Podkasten tar for seg pedagogiske, didaktiske, politiske og lederskapsmessige perspektiver på skolen.

Foto: Monica Johansen

Lektor Lomsdalens innfall

Podkasten Lektor Lomsdalens innfall har nettopp hatt fireårsjubileum. I den anledning valgte undertegnede å slå av en prat med Christian. Han er én av flere lærere som bruker podkast til formidling.

– Gratulerer med 4-årsjubileum for podkasten! Jeg begynner slik du selv begynner i dine episoder: Fortell tre ting om deg selv.

– Jeg er lektor med varierte samfunnsfag i porteføljen, inkludert en mastergrad i freds- og konfliktstransformasjon fra Universitetet i Tromsø og en mastergrad i religionsvitenskap/religionsdidaktikk fra Universitetet i Bergen. Jeg har to barn, to bonusbarn og en kone, samt to katter. Jeg er førstegenerasjons bergenser.

– Hva er grunnen til at du startet med podkast, og hvilke erfaringer har du gjort deg?

– Jeg startet med podkast fordi jeg savnet en podkast som ikke eksisterte i nevneverdig grad på det tidspunktet, nemlig en norsk podkast om ulike aspekter ved norsk skole. Den viktigste erfaringen jeg har gjort meg, er at dette var det andre som savnet også, og at det generelt sett er lett å få mennesker til å bli med på podkast. Det er mange som har noe de vil lufte med verden, og det er mange aspekter ved norsk skole som trenger belysning.

Interessante gjester og spennende temaer

I samtale med Stig Torsteinson om det å skape trygge rammer for elevene. Foto: Ida Brantzæg

Podkasten har gjennom disse fire årene hatt mange interessante gjester og spennende temaer. Det har handlet om alt fra mobbing til spillpedagogikk. Når jeg ber Christian trekke fram noen episoder som har gjort spesielt inntrykk, synes han det er vanskelig å trekke fram episoder slik.

– De dekker veldig ulike tema og problemstillinger, fra mange vinklinger. Det er også en progresjon i dem, synes jeg, hvor jeg blir bedre til å lage og redigere podkasten. Så det er vanskelig å si, men jeg er kjempestolt over at jeg fikk til et intervju med Kim Friele, og veldig fornøyd med at jeg fikk dekket hjemmeundervisningstemaet godt med Marta Straume og Christian Beck før Christian Beck døde. Ellers ligger mye av hva jeg er svært fornøyd med, mer i at jeg klarer å finne alle de som er gode å prate med, heller enn selve temaet for samtalene.

Og han har all grunn til å være stolt over gjestene han har hatt i podkasten. Nylig hadde han for eksempel kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby på besøk for å snakke om smittevern og fagfornyelsen. 

Podkast i undervisningen

– Jeg synes podkast som vurderingsform og læringsform er veldig god. Der kan jeg vel også peke til intervjuet mitt med norsklærer Karense om hvordan podkast kan brukes som en del av undervisningen heller enn som en del av vurderingen. 

Han mener derimot det er feil metode om man ønsker noe som er raskere å vurdere.

– En må nok bruke mer tid på å rette podkast enn mange andre former for vurderinger. Den store muligheten ligger i elevenes motivasjon, samt at det er lett å tilrettelegge for de som vanligvis sliter med skriftlige vurderinger. Samtidig er det viktig at podkast er en sjanger i seg selv. Det å bare ta lydopptak av noe en ville framført foran klassen, er ikke en podkast. For å respektere sjangeren må en lage det som en form for radiosending. Dette blir på samme måte som man har ulike sjangerkrav til ulike typer tekster i forskjellige fag. Det er veldig lett å begynne, men hvis en er nervøs for det, så kan det være en valgfri vurderingsform på linje med andre vurderingsformer, slik at man får de mest motiverte elevene til å gjøre det først. 

Til slutt har Christian en klar oppfordring til de som vurderer å ta i bruk podkast:
– Det er bare å hive seg uti det. Det er mange gratis programmer, og elevene trenger strengt tatt ikke mer enn en mobil eller en laptop for å få det til.

Christian kommer til å være gjest i neste episode av NDLAs serie #Deling. Denne episoden sendes onsdag 18/11 kl. 14.00 på YouTube.