British Educational Training and Technology Show (BETT) går av stabelen 23. til 26. januar i London. Det årlige arrangementet tiltrekker seg over 35 000 besøkende, og er blitt en viktig møteplass for norske lærere, skoleledere og IKT-ansvarlige.

Norsk Pedagogisk Dataforening (NPED) arrangerer årlig tur for medlemmer. Sissel Bjørkevoll Thomassen fra Godøya i Møre og Romsdal er reiseleder for NPED i London denne uken, og har rundt 150 nordmenn med seg på tur.

Creative Commons License
Glimt av framtiden på BETT i London by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

Hver høst inviterer FN-Sambandet elever til rollespill for å gi kunnskap og forståelse om arbeidet i FN. Torsdag 15. november var det full aktivitet i bystyresalen i Kristiansand. Elever fra ulike skoler i Vest-Agder utgjorde delegater i FNs sikkerhetsråd. De møttes for å løse den pågående konflikten i Jemen.

Emilie Omestad fra Vennesla vgs gir et innblikk i rollespillet:

I forkant av sikkerhetsrådsmøtet besøker FN-sambandet de deltakende skolene og gir informasjon om konflikten og møtet. Det er også utarbeidet egne nettressurser om konflikten i Jemen.

Terje Damman (H) er fylkesordfører i Vest Agder, han ønsket elevene velkommen og åpnet rollespillet. Damman er glad for at FN-Sambandet arrangerer rollespill for elever i fylket.

Creative Commons License
Elever løser verdensproblemer by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

Det engelske verbet «to engineer» er vanskelig å oversette. Den beskriver ikke bare et isolert ledd i en prosess, dette ene ordet kan romme en hel prosess, fra evnen til å planlegge, prosjektere og utforme, til å skape, bygge og formgi.

En mulig oversettelse av «engineering» er «ingeniørkunst» og på Tufts University Center for Engineering Education and Outreach (http://ceeo.tufts.edu) i USA har man utviklet en tverrfaglig læringsstrategi som tar kunsten å skape på alvor. Tilnærmingen evner å bevare den enkelte fags integritet og essens i sin fusjon med andre fag. De kaller det «Novel Engineering».

Utgangspunktet er en fortelling – det kan være alt fra et klassisk verk eller et eventyr, til en moderne ungdomsroman eller kritikerrost bok. I møtet med teksten skal elevene finne konflikter som må håndteres og problemer som må løses. For å forstå disse utfordringene må de nærlese teksten og virkelig sette seg inn i de ulike hovedpersonene, den historiske konteksten eller de aktuelle temaene. Etter denne første fasen som et klassefelleskap, skal elevene deretter gå sammen i mindre grupper og videreutvikle sin idé, sin ingeniørkunst for å løse et problem i fortellingen.

Det neste målet er at elevene skal kunne planlegge og deretter bygge sin visjon i form av en prototype. Kanskje kunne en ulykke ha vært unngått med en ny konstruksjon? Kanskje et nytt hjelpemiddel kunne endret livet til en av personene? Kanskje kunne en ny oppfinnelse ha reddet et samfunn fra en trussel? Istedenfor å være passive lyttere eller forskere kun i teorien, skal elevene være aktive medskapere og oppfinnere. Lesekompetansen forsterker det vitenskapelige potensialet. De må samarbeide og være løsningsorienterte. De blir tvunget til å se sammenhenger på tvers av fagdisipliner. Dette er kompetanser for fremtiden.

Du kan lese mer om dette på nettsiden: http://www.novelengineering.org/

 

 Tekst: Sonja Nygaard-Joki, redaksjonell medarbeider i Engelsk Vg1 og programfag NDLA

Creative Commons License
Novel Engineering – en tverrfaglig læringsstrategi by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

I NDLA ønsker vi å løfte frem de gode eksemplene. Under videoen får du tips til gode podkaster som kan være verdt å følge for deg som jobber med læring.

Rekk opp hånda!

Av: Martin Johannessen og Janne Rønning

Målet til «Rekk opp hånda!» er ifølge dem selv å gi lyttere et innblikk i skolehverdagen. De har tidligere hatt gjester som Camilla Hagevold, Audun Lysbakken og Øystein Gilje.

Podkasten kan lyttes til på pippa.io eller iTunes.

Lektor Lomsdalens innfall

Av: Christian Lomsdalen

Podkasten kommer ut ca. én gang i uken, og er som regel skolerelatert. Målet er ifølge Lomsdalen selv å ha en stor spennvidde i temaer. Denne spennvidden er tydelig om man ser i listen over tidligere gjester. Her er det mange ulike stemmer som slipper til.

Podkasten kan lyttes til på lektorlomsdalen.no eller iTunes.

Lærerrommet

Av: Utdanningsforbundet

I denne podkasten diskuteres det små og store temaer innenfor utdanningsfeltet. Alt fra mobbing til lekser og skolegudstjenester.

Podkasten kan lyttes til på iTunes.

Dysleksi Norges Påddkast

Av: Gina Jevne Bakken og Dan Wollstad for Dysleksi Norge

Målet til podkasten er å vise frem hvordan lærevansker oppleves for forskjellige mennesker: lærere, foreldre og ungdom. Ulike temaer som dysleksi, dyskalkuli og hjelpemidler har blitt diskutert tidligere.

Podkasten kan lyttes til på iTunes eller SoundCloud.

Spillpedagogene

Av: Tobias Staaby, Aleksander Husøy, Magnus Sandberg, Ragnhild Solberg, Odin Nøsen og Halvor Thengs Podkasten for deg som er interessert i spill og læring. Målet er å inspirere lærere, skoleledere og andre interesserte til selv å forsøke spill i egen undervisningspraksis.

Podkasten kan lyttes til på iTunes eller SoundCloud.

KRLEpodden

Av: Knut Aukland, Ragnhild Laird Iversen, Heidi Hansen Tømmerås og Andrew Thomas

Podkast om religion i skolen som er forankret på OsloMet.

Podkasten kan lyttes til på iTunes eller Fireside.

 

Inspirert til å lage din egen podkast? I videoen nedenfor vil du få tre gode tips fra journalist Sindre Leganger:

Har du flere gode tips til podkaster som omhandler læring? Del de gjerne med oss!

Creative Commons License
Podkaster om læring by Jan Frode Lindsø is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.