I skolen er desember en hektisk måned før oppsummeringa av første termin. Samtidig kan det være ei tid for ekstra hygge og avveksling fra hverdagen. Noen enkle sosiale juleaktiviteter kan bidra til økt trivsel og bedre klassemiljø.

Bilde av julegaver. Foto.
Foto: Pixabay

Gled andre med videosnutter

Lærer Stina. Foto.
Stina anbefaler førjulsaktiviteter som kan glede andre.
Foto: Julie Bjørnstad (CC BY-SA)

– Å glede andre er gratis og kan være givende for både den som gir og den som får, kommenterer Stina Åshildsdatter Grolid. I tillegg til å være engasjert i NDLA jobber hun ved Ole Vig videregående skole i Stjørdal. 

Hun anbefaler oppgaven om å lage videosnutter med gledestips. I denne oppgaven fra vg1 helse- og oppvekstfag skal elevene lage korte videosnutter med mål om å skape og spre glede blant ungdomsskoleelever. Ifølge Stina kan det være hyggelig og meningsfylt å jobbe med disse oppgavene i klassene nå i ei tid som er mørk og kanskje preget av både stress med prøver og mas fra handelsstanden.

Juleverksted i realfag

Har du noen gang tenkt på hvordan du kan bruke minst mulig papir og tid på å pakke inn en pakke? Kanskje ikke, men i geometrioppgaven “Innpakking av julegaver på en rasjonell måte” skal elevene jobbe sammen for å finne ut av nettopp det.

Kom i julestemning i naturfag med mange gode forslag til aktiviteter! Her får dere tips til demoforsøk, filmer og hvordan dere kan lage et juleverksted i naturfag.

Mange fagressurser om jul

I Norge har vi sendt julekort i over 120 år, og på NDLA kan du lese om julekortets historie. I tillegg kan du i tyskfaget jobbe med læringsstien om advents- og juletradisjoner i de tysktalende landene.

Julemat har sterke og lange tradisjoner i Norge. Skal du arrangere julebord? I så fall kan du ta en titt på læringsressursen om julebord i restaurant- og matfag. Det kan også være lurt å tenke på mengdeberegning for å finne ut hvor mye mat du må lage til gjestene som kommer. Du kan finne flere fagressurser ved å søke inne på ndla.no!

God jul! 🎅

Håvard Krøvel-Velle underviser i mediefag på utdanningsprogram for medium og kommunikasjon ved Volda vidaregåande skule. Saman med elevane sine lagar han engasjerande escape room.

Håvard Krøvel-Velle og Tom Knudsen som produserer 360-bileter til digitale escape room. Foto.
Håvard fekk saman med NDLAs fotograf Tom Knudsen produsert 360-bileter han og elevane kunne bruke i det digitale escape roomet. (Foto: Tom Knudsen)

Escape room som metode

For Håvard er alle former for kreativ medieproduksjon like mykje ein hobby som det er jobb. Idéen med å lage escape room i skulesamanheng fekk han då han starta opp med eit nytt fag på skulen i 2018.

– Faget heiter medieutvikling og handlar mykje om moderne teknologi og nye kommunikasjonsformer. Eg likar tanken på å skape nye og spennande møtestader mellom brukar og medium. Gjennom VR og AR og alle slags tekniske duppedittar kan det som i utgangspunktet har vore tradisjonelle medieuttrykk, bli «levandegjort» og interaktivt.

Han meiner at escape room også kan nyttast som metode i andre fag.

– Erfaringa mi på fjerde skuleåret med dette faget er at det er få ting som er meir engasjerande og spennande for elevane – og for meg sjølv. I tillegg til teknologien handlar det om historieforteljing, og det kan ein gjere i alle fag.

Utvikla i samarbeid med lærar og elevar

I skuleåret 2021/22 har Håvard og klassen hans prøvd ut NDLA si nye løysing for å lage digitale interaktive escape room.

– NDLA og H5P si nettbaserte løysing for interaktiv 360 er eit lågterskelverktøy som er lett å bruke og med stor vinst. Så lenge du får tatt eit bilete eller ein video i 360, eventuelt får laga og eksportert ein 3D-modell i 360, kan det enkelt setjast inn i denne modulen og gjerast interaktivt.

Han meiner at innholdstypen Virtual Tour 360 eignar seg spesielt godt til historieforteljing.

– Som det ligg i ordet, kan det nyttast til virtuelle omvisingar, men også til å fortelje historier og presentere fagstoff på ein engasjerande måte – til dømes gjennom ei escape room-oppleving. Om ein tek i bruk mobiltelefon i tillegg, noko alle har i lomma, kan ein legge til ekstra funksjonalitet, som til dømes å skanne QR-kodar eller Snaplens-kodar for å løyse oppgåver utanfor sjølve modulen.

Nedanfor kan du prøve ein demoversjon av escape roomet dei har laga. Det kan vera lurt å sjå videoen lengre oppe i saken før du byrjar.

På NDLA kan du finne ressursar om å lage escape room og tips til escape room.

– Å teste ressurser fra NDLA er kjempeviktig. Da ser vi hva som fungerer for elevene, og kan påvirke hvordan fagressursene blir, forteller lærer Marte Falkevik.

Læreren ved Fagerlia videregående skole i Ålesund er en av mange lærere og elever som har testet og gitt tilbakemeldinger på NDLAs innhold og struktur. Samarbeidet med pilotskoler er blitt en viktig del av arbeidet med å utvikle gode læringsressurser. Her får NDLA hjelp i utforskingen av nye elevaktive og elevfokuserte metoder.

Meningsfylt å teste

– Jeg tror elevene ser veldig mening i det arbeidet de er med på. At de får lov til å være med og vurdere læringsressurser til neste generasjon, sier Falkevik.

Fagerlia videregående skole var en av ni pilotskoler NDLA hadde samarbeid med forrige skoleår.  I februar arrangerte de en mestringsdag på helse- og oppvekstfag der de testet nye ressurser om hverdagsmestring. Lærerne som var med på testen forteller at de gjerne vil bruke ressursene de har testet i undervisninga framover. 

– Vi bruker ndla i stor grad i år og synes dere har gjort en utrolig god jobb. Det har blitt en viktig ressurs i læringsarbeidet. 

Nysgjerrig på hvordan vi tester? Bli med på brukertest på Fagerlia videregående skole i denne videoen:

Fotograf: Ole Martin Sæthermoen

Får fram elevstemmen

Også ved Bodø videregående skole setter de pris på å få teste fagressurser fra NDLA. I høst var VG2-elever med å teste nye ressurser om kropp og seksualitet i det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring. 

– Det er veldig greit at dere dere gjør dette. Det gjør at selve innholdet blir bedre og undervisninga blir bedre, forteller vg2 elev Cathrine Krane-Jordan fra Bodø videregående skole. 

– Da blir det retta mot oss ungdom som trenger å lære om dette, legger hun til.

Medelevene Maria Jakobsen og Nathalie Greger Chanont forteller at det er veldig lærerikt å få være med og bidra med brukertesting. De setter pris på å bli spurt om sine meninger, at det blir lagt vekt på hva ungdommene tenker og at de kan komme med forslag til forbedringer. 

– Vi føler oss veldig hørt og synes det er fint at vi får være en del av det, sier de. 

Elevene i Bodø synes at temaet er så viktig at de lagde sitt eget undervisningsopplegg for ungdomsskoler basert på ressursene fra NDLA.

Søker nye pilotskoler

Er skolen din interessert i å være med og utvikle ndla.no videre? Les mer om hva det innebærer og hvordan dere søker om å bli pilotskole for skoleåret 2022/2023 på om.ndla.no.

Viktig melding fra NDLA! 

Fra og med mandag 4. april vil ndla.no kun være åpent og tilgjengelig i tidsrommet 21:00 til kl 07:00. 

Young woman sleeping in daylight in white sheets. London, UK

Økte strømpriser har ført til at Nasjonal Digital Læringsarena nå ser seg nødt til å stenge serverne sine når strømmen er på det dyreste. Det betyr at tilgangen til ndla.no forsvinner på dagtid.
Vi utfordrer derfor lærere og elever til å flytte deler av skoledagen over på kveldstid.
Lærere som vil fortsette å bruke oss på dagtid står fritt til å laste ned, bearbeide og gjenbruke innhold som de selv ønsker, for husk: Alt vårt innhold er på åpne lisenser som gir rom for gjenbruk og videre produksjon.

– Vi føler vi nå tar vår del av ansvaret for det grønne skiftet og ser at dette også kan ha fordeler for elevenes læring, sier kommunikasjonsrådgiver i NDLA Endre Skogrand.

Han oppfordrer lærere til å se på dette som en mulighet til å treffe elevene når de er på sitt mest våkne, og viser til forskning som sier at ungdom har godt av å sove lenge om morgenen. 

– NDLA forvalter offentlige midler, så her er det rett og slett snakk om å vise måtehold. Vi anbefaler derfor at lærere tilpasser seg og legger opp til mer digital undervisning på kveldstid, avslutter han.

Møter elevene der de er

Lærere ved Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Haugaland vgs, Kjartan Haavik og Åsmund Kringlebotten, samt historielærer Roar Ræstad ved Strinda vgs har umiddelbart stor tro på de nye endringene. De har allerede vært i dialog med positive elever, og er klare til å snu opp ned på undervisningen fra mandag av.

Reduserer forbruket

Medarbeider i NDLA og lektor på elektro og datateknologi, Bjørnar Mortensen Vik, mener grepet NDLA nå tar vil kunne redusere energiforbruket kraftig, samtidig som det er med på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. – Staten har i lengre tid oppfordrer til at vi skal omfordele strømforbruket vårt for å unngå topper som belaster nettet vårt for mye. At NDLA også sparer mye penger på dette er jo selvsagt en hyggelig bi-effekt, konkluderer Mortensen Vik. 


NDLA vil fortløpende vurdere justeringer av åpningstiden i takt med utviklingen av strømprisene.

Sexolog Stine Cathrine Hasle har laget læringsressurser for videregående elever på ndla.no. Hun er opptatt av ungdom får tilgang på seriøs og kvalitetssikret informasjon, som gjør at de får gode opplevelser og støtte når det er nødvendig.

Her er hennes seks beste tips til voksne som skal snakke med ungdom om kropp og seksualitet:

  1. Tillat alle temaer og vær rolig uansett tematikk. På den måten viser du empati og ungdom hører at med deg kan de prate om absolutt alt.
  2. Lytt til hvilke detaljer ungdom er opptatt av i spørsmålene sine, og gi dem konkrete og kunnskapsbaserte svar. Da oppleves samtalen mer relevant.
  3. Les kvalitetssikret og oppdatert forskning om ungdom. Slik blir kunnskapen du deler oppfattet som mer seriøs og tilpasset deres samtid og kontekst.
  4. Snakker du til en gruppe eller klasse må du lære alle i rommet å anonymisere case, innspill og spørsmål. Da praktiserer du personvern rett.
  5. Ikke ta for gitt kjønnsidentitet, seksuell orientering eller seksuell praksis. Gi ungdom et språk og ordforråd som ikke er heteronormativt og samleiefiksert.
  6. Formuler deg inkluderende. Når ungdom hører at du sier: «de av oss som er …(bi, homo eller hetro)» så hører de at alle tilhører et fellesskap.

Ressursene om kropp og seksualitet på ndla.no er bygget på oppdatert forskning og er tilgjengelig for alle.