Tema:

Vinn pizza med klassen! Delta i vår PåskeKahoot!

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet “Heimefra”. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme.

Livestream og opptak:

Nasjonal digital læringsarena

Ressurser

Tema:

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet “Heimefra”. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme.

Med oss i sending 23 har vi med oss Kjetil Hope fra Gjøvik vgs.

Livestream og opptak:

Nasjonal digital læringsarena

Ressurser

Tema:

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet “Heimefra”. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme.

Med oss i sending 22 har vi med oss mobbeombud Einar Buø fra Agder FK.

Livestream og opptak:

Nasjonal digital læringsarena

Ressurser

Tema:

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet “Heimefra”. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme.

Med oss i sending 21 har vi med oss Tor Kristian Grandalen fra Dahlske vgs i Grimstad.

Livestream og opptak:

Nasjonal digital læringsarena

Ressurser

Tema:

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet “Heimefra”. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme.

Med oss i sending 20 har vi med oss Malin Finsæther Skarbø.

Livestream og opptak:

Nasjonal digital læringsarena

Ressurser

Digitaliserte tilgjengelige læremiddel

 • https://brettboka.no/
 • https://www.unibok.no/
 • https://www.smartbok.no/ 
 • NDLA og NDLA Film 
 • Uendelig med ressurser som også er gratis tilgjengelig. De fleste er samlet og systematisert via lenken både i fag, trinn og omtale:  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sX3bJmxaeWidvQEI0TABeONCjIsKnhRLVkXyJBVJZrM/edit#gid=0
  Eksempel: Videoteket, ask undervisning og elevkanalen fra tv2 er flere gode ressurser som er tilgjengeliggjort. Noen må du søke om for å få tilgang til via skolen, men det er ofte fort gjort via en epost eller utfyllingsskjema på nett.  
 • Nasjonalbiblioteket, https://www.nb.no/. Alt pliktavlevert materiale er nå tilgjengeligjort via deres nettbibliotek. 
  For å få tilgang til alt materialet i Nettbiblioteket søker du på denne siden: nb.no/applications/access.
  Klikk på “Gå inn på denne siden” og logg på med FEIDE (ikke MinID).
  Under “velg bibliotek”, legg til “Nasjonalbiblioteket Seksjon Publikumstjenesten, Utlånet” i boksen, og klikk på “Send inn”.
  Etter litt tid vil du kunne bruke “hele” Nettbiblioteket: https://www.nb.no/search
 • https://karanteket.no/ en samleplattform av bibliotektjenester i landet:
  Nordland fylkesbibliotek og Meieriet bibliotek har i disse koronatider utviklet «Karanteket», en samleside for alle digitale bibliotektjenester som nettbibliotek, filmer, e-bøker, kurs og podcaster hjemmefra. Det er også en kalender med smittefrie arrangement. Tjenesten er til for alle bibliotekbrukerer landet rundt, og siden er stadig i utvikling.

Facebook-grupper

På flere Facebookgrupper er det også mye god informasjon å hente.

Det fins jo også andre fantastiske Facebook-grupper som har bestått lenge før korona-tiden kom, som for eksempel i norskfaget har du gruppen “Norsklærere 2.0” hvor det er en fantastisk dugnadsånd i faget. 

Og for oss skolebibliotekarer finnes det også egne grupper. 

 • For eks, “kreativt bibliotek”, her finner en mange tips som for eksempel ulike konkurranser, utstillinger både fysiske og på sosiale medier mm. 
 • En annen gruppe som også er kjempenyttig er gruppen som Anniken Bjørnes ved Steinkjer vgs opprettet for flere år siden “Skolebibliotekarer i ungdomsskole og videregående skole”. Her får en fantastisk hjelp fra andre skolebibliotekarer landet rundt, og kan være med å bidra selv. 

Skolebibliotekenes egne nettsider, hvor en blant annet vil finne gratistilbudene som https://filmbib.no/ og informasjon om appen “ebokbib” eller “bookbites” hvor alle med nasjonale lånekort kan se gratis filmer og lese ebøker gjennom bruk 

Teamsgrupper

Et annet tips jeg har som jeg mener er kjempelurt er å bli invitert inn i teamsgrupper i ulike klasser både for å være en direkte ressurs i det teamet, men også se hvordan lærere bruker plattformen ulikt. 

En kan også bruke teams til å ha direkte veiledning med elevene både gjennom video og chat. 

Fagfornyelsen

Ellers er jo også dette en god anledning til å arbeide med fagfornyelsen, og forberede seg mot skoleslutt og nytt skoleår.