– Å teste ressurser fra NDLA er kjempeviktig. Da ser vi hva som fungerer for elevene, og kan påvirke hvordan fagressursene blir, forteller lærer Marte Falkevik.

Læreren ved Fagerlia videregående skole i Ålesund er en av mange lærere og elever som har testet og gitt tilbakemeldinger på NDLAs innhold og struktur. Samarbeidet med pilotskoler er blitt en viktig del av arbeidet med å utvikle gode læringsressurser. Her får NDLA hjelp i utforskingen av nye elevaktive og elevfokuserte metoder.

Meningsfylt å teste

– Jeg tror elevene ser veldig mening i det arbeidet de er med på. At de får lov til å være med og vurdere læringsressurser til neste generasjon, sier Falkevik.

Fagerlia videregående skole var en av ni pilotskoler NDLA hadde samarbeid med forrige skoleår.  I februar arrangerte de en mestringsdag på helse- og oppvekstfag der de testet nye ressurser om hverdagsmestring. Lærerne som var med på testen forteller at de gjerne vil bruke ressursene de har testet i undervisninga framover. 

– Vi bruker ndla i stor grad i år og synes dere har gjort en utrolig god jobb. Det har blitt en viktig ressurs i læringsarbeidet. 

Nysgjerrig på hvordan vi tester? Bli med på brukertest på Fagerlia videregående skole i denne videoen:

Fotograf: Ole Martin Sæthermoen

Får fram elevstemmen

Også ved Bodø videregående skole setter de pris på å få teste fagressurser fra NDLA. I høst var VG2-elever med å teste nye ressurser om kropp og seksualitet i det tverrfaglige emnet folkehelse og livsmestring. 

– Det er veldig greit at dere dere gjør dette. Det gjør at selve innholdet blir bedre og undervisninga blir bedre, forteller vg2 elev Cathrine Krane-Jordan fra Bodø videregående skole. 

– Da blir det retta mot oss ungdom som trenger å lære om dette, legger hun til.

Medelevene Maria Jakobsen og Nathalie Greger Chanont forteller at det er veldig lærerikt å få være med og bidra med brukertesting. De setter pris på å bli spurt om sine meninger, at det blir lagt vekt på hva ungdommene tenker og at de kan komme med forslag til forbedringer. 

– Vi føler oss veldig hørt og synes det er fint at vi får være en del av det, sier de. 

Elevene i Bodø synes at temaet er så viktig at de lagde sitt eget undervisningsopplegg for ungdomsskoler basert på ressursene fra NDLA.

Søker nye pilotskoler

Er skolen din interessert i å være med og utvikle ndla.no videre? Les mer om hva det innebærer og hvordan dere søker om å bli pilotskole for skoleåret 2022/2023 på om.ndla.no.

Viktig melding fra NDLA! 

Fra og med mandag 4. april vil ndla.no kun være åpent og tilgjengelig i tidsrommet 21:00 til kl 07:00. 

Young woman sleeping in daylight in white sheets. London, UK

Økte strømpriser har ført til at Nasjonal Digital Læringsarena nå ser seg nødt til å stenge serverne sine når strømmen er på det dyreste. Det betyr at tilgangen til ndla.no forsvinner på dagtid.
Vi utfordrer derfor lærere og elever til å flytte deler av skoledagen over på kveldstid.
Lærere som vil fortsette å bruke oss på dagtid står fritt til å laste ned, bearbeide og gjenbruke innhold som de selv ønsker, for husk: Alt vårt innhold er på åpne lisenser som gir rom for gjenbruk og videre produksjon.

– Vi føler vi nå tar vår del av ansvaret for det grønne skiftet og ser at dette også kan ha fordeler for elevenes læring, sier kommunikasjonsrådgiver i NDLA Endre Skogrand.

Han oppfordrer lærere til å se på dette som en mulighet til å treffe elevene når de er på sitt mest våkne, og viser til forskning som sier at ungdom har godt av å sove lenge om morgenen. 

– NDLA forvalter offentlige midler, så her er det rett og slett snakk om å vise måtehold. Vi anbefaler derfor at lærere tilpasser seg og legger opp til mer digital undervisning på kveldstid, avslutter han.

Møter elevene der de er

Lærere ved Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Haugaland vgs, Kjartan Haavik og Åsmund Kringlebotten, samt historielærer Roar Ræstad ved Strinda vgs har umiddelbart stor tro på de nye endringene. De har allerede vært i dialog med positive elever, og er klare til å snu opp ned på undervisningen fra mandag av.

Reduserer forbruket

Medarbeider i NDLA og lektor på elektro og datateknologi, Bjørnar Mortensen Vik, mener grepet NDLA nå tar vil kunne redusere energiforbruket kraftig, samtidig som det er med på å jevne ut strømforbruket gjennom døgnet. – Staten har i lengre tid oppfordrer til at vi skal omfordele strømforbruket vårt for å unngå topper som belaster nettet vårt for mye. At NDLA også sparer mye penger på dette er jo selvsagt en hyggelig bi-effekt, konkluderer Mortensen Vik. 


NDLA vil fortløpende vurdere justeringer av åpningstiden i takt med utviklingen av strømprisene.

Sexolog Stine Cathrine Hasle har laget læringsressurser for videregående elever på ndla.no. Hun er opptatt av ungdom får tilgang på seriøs og kvalitetssikret informasjon, som gjør at de får gode opplevelser og støtte når det er nødvendig.

Her er hennes seks beste tips til voksne som skal snakke med ungdom om kropp og seksualitet:

 1. Tillat alle temaer og vær rolig uansett tematikk. På den måten viser du empati og ungdom hører at med deg kan de prate om absolutt alt.
 2. Lytt til hvilke detaljer ungdom er opptatt av i spørsmålene sine, og gi dem konkrete og kunnskapsbaserte svar. Da oppleves samtalen mer relevant.
 3. Les kvalitetssikret og oppdatert forskning om ungdom. Slik blir kunnskapen du deler oppfattet som mer seriøs og tilpasset deres samtid og kontekst.
 4. Snakker du til en gruppe eller klasse må du lære alle i rommet å anonymisere case, innspill og spørsmål. Da praktiserer du personvern rett.
 5. Ikke ta for gitt kjønnsidentitet, seksuell orientering eller seksuell praksis. Gi ungdom et språk og ordforråd som ikke er heteronormativt og samleiefiksert.
 6. Formuler deg inkluderende. Når ungdom hører at du sier: «de av oss som er …(bi, homo eller hetro)» så hører de at alle tilhører et fellesskap.

Ressursene om kropp og seksualitet på ndla.no er bygget på oppdatert forskning og er tilgjengelig for alle.

Seksualitet skal være en kilde til glede og nytelse, og er noe av det mest dyrebare man har. Ungdomstida er ei viktig tid for å utforske, bli kjent med og lære hvordan en tar vare på egen og andres seksualitet. Sexolog Stine Cathrine Hasle, har laget læringsressurser for videregående skole på ndla.no. Under gir hun seks tips til ungdom for trygg og deilig utforsking denne våren:

 1. Bli godt kjent med egen kropp og seksualitet. Finn ut hva du liker og ikke liker. Da blir du godt forberedt på å dele dine favorittberøringer med andre.
 2. Husk at seksuelle aktiviteter skal være frivillig for alle parter. Dere skal være våkne og i stand til å samtykke hvert sekund.
 3. Det skal alltid være mulig å ombestemme seg om du blir med på en seksuell aktivitet. Hvis ikke blir det definert som grensekrenkelse.
 4. Blir du sjelden tilfreds av en seksuell aktivitet med partner? Å snakke om det gir verdifull informasjon om hvordan kropper kan fungere ulikt og likt.Ha mest stimuli utvendig – da er det lettest å oppnå tilfredsstillelse og orgasmer. 
 5. Nyt hele kroppen og stimuler utvendig på kjønnsorganene – da er det lettest å oppnå orgasme. 
 6. Blir du ikke behandlet med respekt eller føler deg brukt? Gi beskjed til en god venn/venninne eller en trygg voksen. De kan støtte deg så du finner hjelpetjenester. Husk at du alltid har krav på å bli vist hensyn til 24/7. Det er du som bestemmer over kroppen din ❤️

I Bodø tok videregående elever saken i egne hender for å sikre at de som kommer etter dem får en bedre seksualundervisning.

– Det er veldig viktig å ha om disse temaene på videregående, men vi skulle også hatt om dette mye tidligere på ungdomsskolen, forteller elevene Kristin Ytterstad og Josefine Engan. De har nylig testet ressurser om kropp og seksualitet på ndla.no.

Jentene tok utgangspunkt i fagstoffet de selv testet, og lagde et eget opplegg i seksualundervisning for niendeklasser i Bodø. Dette ble godt mottatt og jentene har hatt flere undervisningsøkter på ungdomsskoler.

– Vi vil at det skal bli mye mer naturlig å snakke om kropp og seksualitet, sier jentene som synes temaet er alt for viktig til å bli tatt lett på. De mener at mange dårlige erfaringer kunne blitt unngått i ungdomstida ved at det blir snakket mer og bedre om temaet.

Få tips fra elevene og se ressursene som ble brukt lenger nede i saken.

Et tema som engasjerer

Det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring gir rom for at videregående opplæring kan hjelpe ungdom å blir tryggere på egen kropp og seksualitet. Kan skolen være med på å skape en motvekt til det unyanserte bildet på seksualitet som elevene i dag møter på nett? 

Lærer Helene Grotle fra Bodø vgs erfarte at temaet engasjerer stort i klasserommet da hun testet ressursene på ndla.no. Klassen jobbet blant annet med seksuelle rettigheter, tilfredsstillende seksualitet, porno og påvirkning.

– Elevene var veldig på og lærelystne! Når jeg sa vi skulle gå over på neste tema, så hadde de allerede vært gjennom på egenhånd, sier hun.  

Ressursene inneholder mange caser og problemstillinger elevene kan diskutere. Grotle forteller at det ikke var vanskelig å få elevene med på opplegget, og at elevene kjenner seg igjen i casene.

Under er en av oppgavene som ble testet:

Elevene bekrefter at det har vært et spennende tema å jobbe med.

– Det har vært ganske gøy! Vi har fått jobbet sammen i grupper, løst oppgaver i lag og kunne reflektert sammen over det vi har lest, forteller de. Jentene påpeker at det er greit om de får velge grupper selv når de skal jobbe med denne tematikken, eller at lærer velger grupper basert på hvem elevene kjenner godt og er trygge på. 

– Ikke gjør det kleint

Elevene forteller at det hjelper veldig om læreren er avslappet, og ikke er redd for å snakke om tematikken. De har tidligere opplevd lærere som er ukomfortable med seksualundervisning, og følte det fort hemmet opplegget.

Tips fra elevene:

 • Ikke gjør det kleint! Kropp og sex er naturlig, og burde være helt ok å snakke om.
 • “Noen ganger må det være litt ukomfortabelt for at det skal bli mer komfortabelt senere”
 • Du trenger ikke gå rundt grøten! Det er flott at tekster og caser er direkte.
 • La elevene jobbe i grupper de er trygge på.
 • Bruk caser og eksempler slik at vi kan diskuterer på generelt grunnlag. En skal ikke tvinge noen til å være med i diskusjoner. 
 • Grensa går ved personlige erfaringer – gjør gjerne elever bevisst på at de kanskje ikke skal dele alt med for mange. Det kan slå tilbake på en negativ måte.

Ta i bruk ressursene på ndla.no

Elevene fra Bodø håper at flere lærere bruker muligheten de tverrfaglige temaene gir til å jobbe med temaer rundt kropp og seksualitet. Når elevene får mulighet til å diskutere og reflektere i klasserommet, så føler de seg bedre rustet til å snakke om egen kropp og seksualitet på andre arenaer.

“Det vi lærte på ungdomsskolen visste vi allerede om. Disse handlet ikke bare om sex, men også rundt seksualitet – det er mye mer trygt og sunt “ (Jente, vg1 fra brukertest)

De tverrfaglige ressursene om kropp og seksualitet er åpne for alle på ndla.no.

Noen av ressursene som ble testet av elevene i Bodø var:

Tilfredstillende seksualitet

Seksuelle rettigheter

Hvordan påvirker porno oss?

Ungdomschatter om fest og seksualitet

Gjennom pilotskoleordningen er NDLA jevnlig ute for å teste og få tilbakemelding på innhold, design og konsepter i ulike fag. Nathalie Greger Chanont og Maria Jakobsen synes det er viktig og bra at de får være med og påvirke.