Over 70 lærlinger fant seg godt tilrette i den innleide kinosalen da Drammen kommune arrangerte “Arbeidslivsdag” for kommende fagarbeidere i kommunen.

Avdeling for yrkesfagopplæring i Drammen kommune bød på et variert program for kommende helsefagarbeidere, institusjonskokker, barne- og ungdomsarbeidere og kontormedarbeidere 7. september 2021. Lærlingene er nylig i gang med læretida, og har mulighet til å gå opp til fagprøve om to års tid.

Tre ansatte fra avdeling for yrkesfagopplæring i Drammen som arrangerer arbeidslivsdag for lærlingene. Foto.
Cathrine Brock, Torill Svendsrud og May-Britt Bakken ved avdeling for yrkesfagopplæring i Drammen har laget en Arbeidslivsdag for lærlingene i kommunen. De ønsker å gi de unge et best mulig utgangspunkt for læretida.

En av foredragsholderne Kahraman Hussein fortalte om reisen fra å være lærling til å bli fagarbeider. Han deler gode råd til lærlinger i denne videoen:

Kahraman Hussein er fagarbeider, og har to år bak seg som lærling i Drammen kommune. Han deler sine erfaringer og råd til dagens lærlinger.

NDLA ble invitert til å vise fram og dele åpne fagressurser med lærlingene. Pedagogisk leder Margreta Tveisme pekte på fagressursene som alltid er tilgjengelige på internett; læretida og livet ut. Sammen med Julie Bjørnstad og Vigdis Haugan viste hun frem konkrete eksempler på fagressurser som kan være nyttige for lærlingene i læretida.

En sal full av elever med NDLA som presenterer fagressurser. Foto.
Margreta Tveisme, Julie Bjørnstad og Vigdis Haugan presenterte mange ulike fagressurser på NDLA til over 70 lærlinger i Drammen kommune.

En av de aktuelle ressursene NDLA presenterte er denne opplæringsvideoen om bruk av smittevernsutstyr:

Film på NDLA om bruk av smittevernutstyr.

– Det er veldig godt for oss i NDLA å endelig komme oss ut og treffe de vi jobber for igjen! Det er også litt nytt for oss å jobbe med lærlinger som gruppe, så vi er så glade for at de flinke folka på Fagopplæringa i Drammen kommune inviterte oss hit, forteller Margreta Tveisme i NDLA. Hun ser frem til å styrke arbeidet med lærlinger.

NDLA inviterer alle elever i videregående skole til å konkurrere om beste fagartikkel eller beste dikt i norskfaget.

Liker du å skrive? Nå har du muligheten til å få teksten din publisert på ndla.no!

Du kan levere inn tekst i én av to kategorier:

Sakprosa-konkurranse:

Skriv en fagartikkel på 800–1200 ord der du greier ut om og drøfter et emne innenfor det tverrfaglig temaet “Folkehelse og livsmestring”. Fagartikkelen skal ha en norskfaglig vinkling. Det betyr at du skal ta for deg hvordan ulike tekster kan påvirke helsa vår, og hvordan vi mestrer livene våre. 

Noen tips til aktuelle temaer: 

  • Livet på sosiale medier
  • Skjønnlitteraturen og livet
  • Blogging og ungdommers selvfølelse
  • Psykisk helse på det mørke nettet
  • Språk og identitet
  • Kommunikasjon og generasjonskløfter
  • Medier og makt

Lær om fagartikkel på ndla.no.

Lyrikk-konkurranse

Skriv et dikt med tematikk som kan knyttes til det tverrfaglig temaet “Folkehelse og livsmestring”. Du velger selv innhold og form på diktet.

Noen tips til aktuelle temaer: utenforskap, psykisk helse, perfeksjonspress, lykke, mestring

Lær mer om lyrikksjangeren.

Skrivetips

I denne videoen vil forfatter Anders Bortne gi deg tips til å lykkes med å skrive tekster:

Premiering

1.plass – 1500 kr.  2.plass – 1000 kr. Vinnerne får også teksten sin publisert på NDLA.no. Alle som leverer tekster til konkurransen, er i tillegg med i trekningen av overraskelsespakker fra NDLA.

Vurdering

I begge konkurransene ser vi etter tekster med bevisst språkføring, kreative innfallsvinkler og originalitet. I fagartikkelen vil vi også se en godt strukturert tekst med klar tematisk sammenheng og god kildebruk.

Juryen består av norskredaksjonen til NDLA og forfatter og musiker Anders Bortne.

Frist

Teksten sendes inn via norsklæreren din innen 20. april 2020 til marthemoe@ndla.no.

Elev som sitter og skriver. Illustrasjon.
Delta i NDLAs skrivekonkurranse. Frist 20. april 2020.

Om publisering på ndla.no

Vinnerne av konkurransen gir NDLA retten til å publisere tekstene på ndla.no. Tekstene vil bli markert med Creative Commons-lisensen CC-BY-NC-SA. Les om CC-lisenser: https://creativecommons.org/licenses/?lang=no

Nordiske elever og lærere inntar hovedscenen på BETT 2020. De viser hvordan vi kan samarbeide om å skape en bærekraftig framtid, ikke bare ved å peke på globale utfordringer, men helt konkret hvordan vi kan forbedre oss på familienivå, hjemme. På tvers av land og språk har elever utforsket, brainstormet og skapt løsninger. Samhandlingen og spesifikke løsninger ble levert fra hovedscenen i den britiske hovedstaden på konferansens åpningsdag. Elevene tar oss med fra dag til morgendag, fra ung til eldre, fra Norden til Europa. 

De nordiske elevene presenterte mange veier å gå i retningen mot en bærekraftig morgendag. Alt fra smarte strømstyringssystemer til samkjøringsapper ble presentert for flere hundre fremmøtte på den store scenen i London. Norske Erika Henriksen Bjørnsrud og Magnus Thomassen fra Gjettum skole i Bærum ønsker å gjøre noe med konsumet og bruken av klær, og hadde med hjelp av elever fra Færøyene utviklet en app som hjelper å utnytte kleressursene bedre, blant annet ved å integrere donering og gjenbruk gjennom Fretex.

Elever og lærere om nordisk samarbeid.

Vil du lære mer om bærekraft i ulike fag? På ndla.no finner du ressurser om bærekraftig utvikling som kan brukes i mange ulike fag. Flere ressurser vil komme utover våren.

Naturfag: Bærekraftig utvikling

NDLA Film: Bærekraftig utvikling

Bærekraftig reiseliv

Bærekraftig naturbruk

Restaurant- og matfag: Bærekraftig produksjon

Delt av våre brukere:

The Textile Interchange Project – om global etisk handel i tekstilindustrien.

NDLA jobber for fullt med å skreddersy åpne læringsressurser i tråd med fagfornyelsen i norsk skole. I norskfaget jobber vi blant annet med å utvikle gode diskusjonsressurser. Med oss på laget har vi seks pilotskoler. Elever og lærere gir oss verdifull respons i utarbeidelsen av de nye ressursene. 

Nyttig respons

– Jeg kommer til å ta med meg hvordan man skal reagere dersom en person du kjenner, begynner å få radikale tanker, forteller en av elevene i sine tilbakemeldinger. 

– I en framtidig diskusjon vil jeg ikke avbryte den andre, men heller prøve å forstå hva hen prøver å få fram. Jeg skal være saklig og ikke gå til personangrep, sier en annen.

Graf som viser at 89,6% av elevene tror at de får bruk av det de lærte i timen i livet utenfor skolen. Illustrasjon.
Oppløftende svar fra elevene i brukertesten.

Bred behandling

NDLA har fått hjelp av elever og lærere ved Halden vgs, Dalane vgs, Hønefoss vgs, Fagerlia vgs, Strinda vgs og Knarvik vgs i utprøving av ressursene. De nye diskusjonsressursene i norsk publiseres på NDLA innen årsskiftet.

Tenk at du kaster deg ut fra en plattform og ned i en dyp kløft i bunnen av et juv. Kun en strikk hindrer deg fra å treffe bakken. Hvordan kan du være trygg på at strikken holder? 

Klarer du å hindre Barbie fra å treffe bakken?

På NDLAs matematikksider finner du en oppgave som lar elever utforske strikkhopping, med beregning av avstander, vekt, belastning og lengde. Heldigvis slipper du som lærer å utfordre elevene utfor stupet, alt gjøres med dukker og gummistrikk i trygge omgivelser.

Bjarne Skurdal forteller at oppgaven om strikkhopping gir elevene et kjærkomment avbrekk fra mer tradisjonell undervisning.

Bjarne Skurdal lager matematikkressurser for NDLA. Han har brukt oppgaven med elevene sine ved flere anledninger og forteller i videoen hva elevene kan oppleve og lære gjennom det spenstige forsøket.

Vil du prøve med din klasse. Her finner du lenke til oppgaven:
1T | S1 | 2P | 2P-Y

Lykke til!