Norsk Pedagodisk Dataforening deler hvert år ut en Gulleplepris til en pedagog eller gruppe pedagoger som har benyttet IKT i læring på en god måte. Årets pris gikk til Lisa Stornes fra Sauda videregåande skule.

Prisvinner Lisa Stornes intervjues av Jone Nyborg på NKUL i Trondheim.

Juryen begrunner utdelingen slik:

Årets vinner integrerer digitale læremidler i all undervisning. Hun er en erfaren pedagog som hele tiden jakter etter den beste pedagogiske måten å oppnå læreplanmålene på. Dette gjør hun med utgangspunkt i god forståelse for kildekritikk og autentisk bruk av språk. Hun underviser både på yrkesfag og studiespesialisering og juryen har merket seg evnen til å tilpasse undervisningsopplegg til de ulike elevenes behov. I nominasjonene har det blitt løftet frem særlig tre eksempler:

  • Kandidaten har med utgangspunkt i spillet Classcraft kommet frem til et veldig effektivt og morsomt opplegg i klasser som i utgangspunktet sliter med motivasjon. I disse klassene har elevene “avatarer” som oppnår spillpoeng for å utføre oppgaver i skolehverdagen. I dette opplegget kan alle elever hevde seg, ikke bare de skoleflinke.
  • I andre klasser har kandidaten utviklet et samarbeid med flere amerikanske skoler via Flipgrid. Norske og amerikanske elever sender videosnutter til hverandre der de forteller om sine respektive skoler og land, og stiller også spørsmål til hverandre. Opplegget har vist seg svært egnet også for elever som ellers ikke behersker muntlige situasjoner foran klassen.
  • Kandidaten har også vært pådriver for gjennomføring av et pilotprosjekt med sanntidsundervisning i elevgrupper i internasjonal engelsk, den ene lokalisert i Sauda og den andre på Sand. Her har hun brukt et variert utvalg av verktøy, Facebook, Onenote og spill, videokonferanse og opplegg for omvendt undervisning.

Kandidaten har over tid vært en betydelig IKT-ressurs ved skolen og hun har delt sin kunnskap i interne og eksterne sammenhenger, formidlet ved arrangementer kommunalt, i fylket, nasjonalt og internasjonalt.  Det er med stor glede Norsk Pedagogisk Dataforening tildeler Gullepleprisen for 2019 til:

Lisa Stornes fra Sauda vidaregåande skule

Creative Commons License
Automatisk kladd by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

NKUL (Nasjonal konferanse om bruk av IKT i utdanning og læring) er Norges største møteplass for den som har interesse for bruk av IKT i undervisning. Konferansen går av stabelen i Trondheim, og er fullsatt.

NDLA bidrar på NKUL med stand, ulike foredrag og aktiviteter. Du vil få glimt fra konferansen underveis her på bloggen.

Følg gjerne åpningen av NKUL.

Creative Commons License
Automatisk kladd by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

Torbjørn Nordvik underviser i Teknikk og industriell produksjon (TIP) ved Kuben vgs i Oslo. Han forteller om hvordan de jobber på tvers av fag i opplæringen.

I denne videoen viser Nordvik en lastebil elevene må bygge med utgangspunkt i mange ulike fag og produksjonsteknikker.

Elevene Martin Sahl og Herman G. Dahle forteller om skolehverdagen på robotikklinja ved Kuben vgs. Lærer Thanh Nguyen gir også et innblikk i linja robotikk.

Creative Commons License
Prosjektarbeid på tvers av fag – Kuben vgs by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

– Jeg har gått fra å være en som foreleser for elevene til en som fasiliterer for læring, forteller Simen Spurkland til NDLAs fagblogg. Spurkland underviser ved Vøyenenga ungdomsskole i Bærum, og er en kjent foredrag- og kursholder. Han håper at teknologien åpner for flere veier til læring.

– Endringsprosessen handler ikke om det digitale, men om perspektivet du har på undervisning, sier Spurkland.

Creative Commons License
Simen Spurkland om lærerrollen og det digitale skiftet by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.

Omar Said er opptatt av å ta i bruk medieinnhold i undervisning. På BETT utfordrer 21-åringen fra Jordan lærere i foredraget «Press play on the future of education – learning through media».

– Utviklingen i skolen følger trendene i medieindustrien. Stadig færre ser tv, og bruker heller innhold på mobiler, nettbrett og datamaskiner, poengterer Said.

Creative Commons License
– Bruk media til læring. #BETT2019 by Jone Nikolai Nyborg is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Norway License.
Based on a work at blogg.ndla.no.