• Fagblogg
  • Utvikler verktøy for langlesing på skjerm

Utvikler verktøy for langlesing på skjerm

Er det virkelig slik at elevene lærer mer av å lese på papir? Og er det bare fysiske bøker som kan gi gode leseopplevelser? Med et nytt leseverktøy ønsker NDLA å gjøre lengre digitale tekster lettere å lese og tilgjengelige for alle. 

Marthe Moe og Jan Frode Lindsø leser på henholdsvis nettbrett og bok. Foto.
Jan Frode Lindsø og Marthe Moe utvikler et digitalt verktøy for å støtte lesing av lengre tekster. Foto: Tom Knudsen (CC BY-SA)

Behovet for å legge bedre til rette for lesing av lange tekster i norskfaget var bakgrunnen for at Nasjonal Digital Læringsarena (NDLA) startet arbeidet med å utvikle et leseverktøy.

–  Vi ønsket et digitalt alternativ der elevene kan lese hele romaner uten å måtte scrolle seg gjennom en lang tekst. I tillegg ønsket vi å kunne legge inn spørsmål og refleksjonsoppgaver som lesestopp underveis i teksten, forteller Marthe Moe, læremiddelansvarlig for norskfagene i NDLA. 

Med seg på laget fikk hun kollega Jan Frode Lindsø, som har spesialisering innen IKT- støttet læring og erfaring i utvikling av programvare og webapplikasjoner. Han forteller at en lenge har jobbet med å tilpasse tekst til skjerm, men da ofte kortere tekster i form av fagartikler. Det oppstod derfor et nytt behov når en trengte et verktøy for å presentere lengre tekster. 

– Lange tekster for skjerm krever en annen form for tilrettelegging for å skape en bedre leseopplevelse, forklarer han og legger til at leseverktøyet tar utgangspunkt i det vi vet fra forskningen på lesing på skjerm.

Leseverktøyet til NDLA. Skjermbilde.
Skjembilde av leseverktøyet.

Mange fordeler med skjerm

Lindsø er kjent i debatten rundt digitale verktøy i opplæringen, og han mener fordelene med å lese på skjerm er åpenbare. Han peker blant annet på viktigheten av å kunne skreddersy teksten til den enkelte leser, noe elevene også er positive til. 

– De liker at de kan bestemme oppsettet og skriften selv. Og de liker at de slipper å ha nok ei bok i sekken, forteller Moe. 

Foreløpig kan elevene selv tilpasse skrifttype, farge, bakgrunn, størrelse og oppsett. De kan også markere og få lest opp tekst med talesyntese. I noen tekster er det lagt inn lesestopp som  hjelper elevene til å, stoppe opp og reflektere over viktige sider ved teksten. 

– Vi ønsker å videreutvikle verktøyet, slik at elevene kan logge inn og legge til egne kommentarer i teksten. Det er også mål om å kunne legge inn lydfiler opplest av skuespillere, forteller Moe.

Deler innsikt og tips 

NKUL torsdag 11. mai kl 14.00 setter Lindsø og Moe søkelys på lesing av lengre tekster i foredraget “Lange tekster på skjerm eller papir. Må vi velge?”. Her vil du få høre om nyere forskning om lesing på skjerm og papir og lære mer om hva vi kan gjøre for å minske forskjellene mellom de to formatene. I foredraget deler Lindsø og Moe innsikt og erfaringer fra utvikling av leseverktøyet, og de gir tips til nyttige lesestrategier for lesing på skjerm.