• Fagblogg
  • Utvikler samiske ressurser på NDLA

Utvikler samiske ressurser på NDLA

Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune har innvilget 2 millioner kroner til utvikling av digitale læremidler på nordsamisk. Kongsbakken videregående skole sitter i førersetet av utviklinga av læremidlene for naturfag sammen med NDLA.

Naturfag i første omgang

Eva Johnsen på skitur. Foto.
Lektor Eva Johnsen er med på å utvikle læremidler for nordsamisk. Foto: privat.

På sikt er det planer om å utvikle flere fag på nordsamisk. De samiske språkfagene skal etter planen utvikles av Nord-Troms videregående skole. De andre skal utvikles av Kongsbakken videregående skole, som først gjennomfører et pilotprosjekt der de utvikler samiske ressurser for naturfag som skal publiseres på NDLA.

Lektor Eva Johnsen mener at Kongsbakken har en dyktig samiskseksjon, og at dette kan være grunnen til at de ble valgt ut.

– Vi i realfagsseksjonen ble forespurt av avdelingslederen, og jeg meldte interesse siden jeg  er lektor i naturfag og har samisk bakgrunn.

Laila Susanne S. Oskarsson er lektor i samisk, og hun tok initiativet til at skolen skulle søke om midler til å lage læremidler på nordsamisk. I utgangspunktet ønsket hun å utvikle læremidler for språkfag, men endte opp med en litt annen rolle i prosjektet da skolen skulle utvikle læremidler for realfag.

– Jeg sitter stort sett og oversetter det som allerede er publisert på NDLA i naturfag vg1, og det Eva lager av nytt opplegg.

Stor nytteverdi for mange

Kari Marlene Mulder. Foto.
Kari Marlene Mulder har ansvaret for å lese korrektur på faginnholdet. Foto: privat.

Kari Marlene Mulder er lærer i naturfag og kjemi på Samisk videregående skole og reindriftsskole i Kautokeino. Hennes rolle i prosjektet er å lese korrektur på faginnholdet og fagbegrepene på ressursene som oversettes.

– Siden det finnes minimalt med faglitteratur på samisk innen naturvitenskapene og naturfag, bruker vi ofte mye tid på å finne og vurdere fagbegreper på samisk. I tillegg bidrar jeg med noen opplegg som er tilpasset den samiske læreplanen i naturfag.

Så vidt hun vet, finnes det ingen læremidler på samisk for videregående skole, verken digitalt eller på papir.

–  Det har derfor stor betydning at det nå kommer et digitalt læremiddel på samisk, som er tilgjengelig for alle.

Hun tror at tekstene kan være nyttige også for andre som søker etter naturfaglig informasjon på samisk, siden det finnes så lite digitalt fra før.

NDLA har allerede i lang tid hatt ressurser for sørsamisk ute.ndla.no finner du nå to ferdige emner i naturfag på nordsamisk. I tillegg kan du velge nordsamisk som språk i språkvelgeren.