• Fagblogg
  • Mental helse og gaming på timeplanen

Mental helse og gaming på timeplanen

På konferansen Bett i London kan man oppleve det siste nye innen teknologi og læring. NDLA var til stede for å ta en sniktitt inn i den digitale glasskula!

Foto: Tom Knudsen (CC BY-SA)

Endret fokus

Bett har blitt arrangert hvert år siden konferansen første gang ble arrangert i 1985, og det er en av verdens største konferanser for læringsteknologi. De siste to årene har konferansen hatt opphold på grunn av den pågående pandemien, men i år ble den arrangert igjen.

Mye tydet på at det ikke var innovasjon som var det sentrale etter to år med pandemi, for store deler av innholdet var gjenkjennelig fra forrige gang Bett ble arrangert. Det er fortsatt mange stands med trykkfølsomme skjermer, VR-briller og programmerbare roboter. Den største forskjellen fra tidligere år handlet først og fremst om det menneskelige.

Mental helse og elevenes velvære

Mental helse og elevers velvære hadde fått en stor del av årets konferanseprogram. Her ble det diskutert utfordringer knyttet til tap av både relasjonell og faglig læring. Også her i Norge er disse problemstillingene aktuelle etter en periode med mye hjemmeskole. I regjeringens rapport Skolen etter koronapandemien kan vi lese at elevene hadde en opplevelse av mer ensomhet og svekket psykisk helse i pandemien, samt at man så en nedgang i elevenes motivasjon og mestring.

På konferansen ble det lagt ekstra stor vekt på det å se elevene, spørre dem, diskutere og skape gode læringsmiljøer. Både med og uten teknologi. Lærere og foredragsholdere kom med eksempler på hvordan bruk av digitale verktøy kan fremme samhandling og kommunikasjon i klasserommet. Mye handler om hvilke ferdigheter og egenskaper vi ønsker å framheve i skolen. Som tidligere skoleminister lord Jim Knight sa: “I really want the school system to change – to be more human!”

Gaming på timeplanen

Det var også tydelig at det var et ekstra fokus på gaming og e-sport på årets konferanse. I Norge tenker kanskje mange at e-sport er en aktivitet kun for de mer profesjonelle spillerne, og noen tenker kanskje spesielt på det ganske ferske studietilbudet for e-sport som i dag ligger under utdanningsprogrammet idrettsfag.

På Bett ble begrepet e-sport brukt for å hente ut nyttige ferdigheter fra gaming og for å gjøre gaming mer seriøst og faglig. Samarbeid, strategisk tenkning, planlegging og kommunikasjon er noen av ferdighetene som kan trenes opp ved hjelp av e-sport, og som vil være nyttige i videre studier og arbeidsliv.