• 6 tips fra sexologen: Hvordan snakke med ungdom om kropp og seksualitet.

6 tips fra sexologen: Hvordan snakke med ungdom om kropp og seksualitet.

Sexolog Stine Cathrine Hasle har laget læringsressurser for videregående elever på ndla.no. Hun er opptatt av ungdom får tilgang på seriøs og kvalitetssikret informasjon, som gjør at de får gode opplevelser og støtte når det er nødvendig.

Her er hennes seks beste tips til voksne som skal snakke med ungdom om kropp og seksualitet:

  1. Tillat alle temaer og vær rolig uansett tematikk. På den måten viser du empati og ungdom hører at med deg kan de prate om absolutt alt.
  2. Lytt til hvilke detaljer ungdom er opptatt av i spørsmålene sine, og gi dem konkrete og kunnskapsbaserte svar. Da oppleves samtalen mer relevant.
  3. Les kvalitetssikret og oppdatert forskning om ungdom. Slik blir kunnskapen du deler oppfattet som mer seriøs og tilpasset deres samtid og kontekst.
  4. Snakker du til en gruppe eller klasse må du lære alle i rommet å anonymisere case, innspill og spørsmål. Da praktiserer du personvern rett.
  5. Ikke ta for gitt kjønnsidentitet, seksuell orientering eller seksuell praksis. Gi ungdom et språk og ordforråd som ikke er heteronormativt og samleiefiksert.
  6. Formuler deg inkluderende. Når ungdom hører at du sier: «de av oss som er …(bi, homo eller hetro)» så hører de at alle tilhører et fellesskap.

Ressursene om kropp og seksualitet på ndla.no er bygget på oppdatert forskning og er tilgjengelig for alle.