• Lærere
  • Vg2-fag er blitt nye til skolestart

Vg2-fag er blitt nye til skolestart

På NDLA er alle våre Vg2-fag nå oppdatert og revidert etter nye læreplaner. I spilleliste under kan du høre om hvordan de har jobbet med fagfornyelsen i de ulike fagene.