• Fagblogg
  • Økning i bruk av digitale læremidler under hjemmeskolen

Økning i bruk av digitale læremidler under hjemmeskolen

Det er nå ett år siden skolene ble stengt for første gang 12. mars 2020. NDLA merket tydelig at undervisningen ble flyttet fra klasserommene og over til nettundervisning, og at behovet for åpne digitale læremidler og ressurser om nettundervisning økte.

Elev i nettmøte. Foto.
Foto: Science Photo Library/NTB Scanpix (CC BY-NC)

Behov for støtte til nettundervisning

Da skolene stengte ned i fjor, ble lærerne kastet inn en totalt annerledes arbeidshverdag. Daglig leder i NDLA, Sigurd Trageton, er imponert over lærernes innstilling og vilje til å lykkes.

– Vi så at mange lærere klarte denne overgangen på en beundringsverdig måte. Vi så imidlertid også at mange lærere manglet gode redskaper og gode løsninger til hvordan gripe dette an. I NDLA var det mange lærerkollegaer som hadde lyst til å kaste den viktige oppgaven med fagfornyelsen til side for å trå til og utvikle ressurser og tjenester til hjelp for kollegaene i skolen. Vi ble nødt til å prioritere arbeidet med fagfornyelsen, siden det var vår høyeste prioritet i 2020.

Til tross for at arbeidet med fagfornyelsen måtte prioriteres, ble det også rom for å støtte lærerne i en tøff tid.

– Selv om fagfornyelsen var vår høyeste prioritet i 2020, klarte vi også å hive oss rundt for å hjelpe til i en utfordrende situasjon for lærerne. Vi brukte derfor vinteren og våren til å synliggjøre gode og nyttige ressurser for nettundervisning. Vi samlet og produserte informasjon med gode tips om læring og hvordan gjennomføre nettundervisning. Da Agder fylkeskommune spurte om vi kunne hjelpe til med å produsere videoforelesninger, takket vi øyeblikkelig ja, med tanke på at dette ville være verdifullt for alle fylkene.

Fagfornyelsen

Ifølge teamleder for de fagansvarlige, Ole Fossgård, har ikke innsatsen for å bidra til hjemmeskolen gått ut over arbeidet med fagfornyelsen.

– Vår hovedoppgave har vært og er å revidere og produsere nytt innhold til alle fagene på ndla.no i forbindelse med fagfornyelsen, så fokuset vårt har vært å levere på dette. Fagredaksjonene har jobbet for fullt med dette oppdraget, og de har stort sett produsert i henhold til plan. Koronarestriksjoner har ført til at enkelte videoproduksjoner har vært utfordrende å gjennomføre, så det har blitt noen forsinkelser her. Dette er imidlertid ikke av kritisk art, og vi har godt håp om å få ferdigstilt det aller meste av videoer som er på vent, i løpet av våren eller tidlig på høsten i år.

Selv om det i utgangspunktet ikke har vært NDLAs oppgave å levere ressurser spesielt til hjemmeskole, mener han at læringsressursene som produseres, er allsidige og tilpasset ulike former for undervisning.

– Jeg mener at vi produserer læremidler i NDLA som er godt tilrettelagt for mange forskjellige typer tilnærminger og situasjoner, som ordinær klasseromsundervisning, nettundervisning, hjemmeskole og selvstudier. Dette er noe vi også har blitt enda mer bevisste på i denne perioden.

Sigurd Trageton og Ole Fossgård. Foto.
Daglig leder Sigurd Trageton og leder for Bygge og bedre Ole Fossgård.

Massiv økning i besøkende

Med hjemmeskolen økte bruken av digitale læremidler. Ifølge Trageton merket NDLA dette tydelig på trafikken og bruken av læremidlene.

– Med eksplosjonen i trafikk på ndla.no, YouTube-kanalen vår og filmtjenesten fikk vi en god opplevelse av at det vi gjør og leverer av læremidler og tjenester, var viktigere enn noen gang. Det at vi var åpne og lett tilgjengelig for alle, både i videregående skole og ungdomsskole, viste seg å være svært verdifullt. At tjenestene våre taklet den sterke økningen i trafikk, mens mange andre hadde store utfordringer, ga også en viktig bekreftelse på at ndla.no er en solid plattform og tjeneste som lærere og elever kan stole på.