fbpx

Bærekraftig utvikling

Skrevet av Jan Frode Lindsø

Bærekraftig utvikling av Jan Frode Lindsø

En av de store nyhetene i fagfornyelsen var de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Bærekraftig utvikling inn i læreplanen

I det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling skal elevene jobbe med grunnleggende dilemmaer knyttet til natur, miljø, samfunn og økonomi. Elevene skal bli i stand til å ta ansvarlige valg og få forståelse av at valgene hver enkelt av oss tar, har en betydning.

Thomas Bedin er ansvarlig for det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling på NDLA og realfagslærer ved Malakoff videregående skole. Han er positiv til at vi har fått det tverrfaglige temaet inn i den nye læreplanen.

– Som lærer syns jeg det blir lettere og mer naturlig å trekke inn andre fag i min egen undervisning fordi jeg ser hvordan andre fag trekker inn dette med bærekraftig utvikling.

Når Thomas ikke jobber med å utvikle digitale læremidler, er han ivrig på å kildesortere. Bilde: NDLA

Han tror dette tverrfaglige temaet kan bidra til at begrepet bærekraftig utvikling blir mer konkret og lettere å knytte til det vi foretar oss i hverdagen.

– Vi får erfaring med at bærekraftig utvikling ikke bare er noe de i FN-systemet jobber med, men at det også handler om vår egen hverdag.

Tar tid å redde verden

Det viktigste vi kan lære elevene for å leve bærekraftig, tror Thomas, er at vi må begynne et sted, og at det tar litt tid å redde verden.

– Ikke vær for streng med deg selv, og ikke vær for streng med andre. Det er nok av folk der ute som står klare til å kritisere oss hvis vi forsøker å gjøre bærekraftige endringer. Det er ikke nødvendigvis så lett å leve bærekraftig. I tillegg kan det være ganske dyrt. Vi må hele tiden forsøke å påvirke de som bestemmer, til å ta bærekraftige valg. Enten det er hjemme, på skolen eller på stedet der du bor. Her kommer det tverrfaglige temaet demokrati og medborgerskap naturlig inn.

Foto: NTB/Maskot (CC BY-NC)

Jobb tverrfaglig

Thomas råder skolene til å jobbe tverrfaglig med bærekraftig utvikling på flere måter.

– Alt fra store prosjekter som varer lenge og involverer hele skolen, til mindre opplegg som den enkelte lærer kjører i sitt fag i løpet av en økt. Dessuten tror jeg det er lurt hvis ledelsen lar lærerne bestemme mye selv, og at lærerne i sin tur lar elevene bestemme mye selv. Da blir det mange motiverte folk som kan gi opphav til spennende prosjekter, gode idéer og mye læring.

Læringsressurser

NDLA har laget problemstillinger som løfter fram spørsmål som hver enkelt av oss kan bli stilt overfor. Ifølge Thomas kan elevene jobbe med problemstillingene ved å diskutere, gjøre undersøkelse og leve seg inn i tenkte situasjoner.

– I Jakten på den bærekraftige mobilen reiser de rundt i verden for å undersøke produksjon av mobiler, og i Føkk fossils II – tipping point må de ta over driften av en flyktningleir. Elevene lager en reklamefilm om hjemmeferie i casen Er det mulig å reise bærekraftig? og arrangerer folkemøte om de planlagte vindmøllene i bygda i Kampen mot vindmøllene.

Bilde: Film_konsulentene (CC BY-NC-SA)

Han forteller videre at oppgavene på NDLA inngår som en naturlig del av de ulike fagene.

– Vi har lagt vekt på å lage oppgaver som fenger ulike typer elever. Oppgavene er varierte både med tanke på arbeidsmåte og omfang. Mange av oppgavene inngår som en naturlig del av de ulike fagene.