Tinas filmtips

I denne spillelisten kan du se alle episodene i Tinas filmtips:

Ressurser til episode 4:

Oppgaver til Alle utlendinger har lukka gardiner (Sosiologi og sosialantropologi).

Oppgaver til My Sister’s Keeper (Religion og etikk).
Oppgaver til My Sister’s Keeper  (engelsk).

Oppgaver til Kapernaum (Medie- og infromasjonskunnskap).

Se dokumentarfilmen RBG.
Se kortfilmen The Manchador.