Folkehelse og livsmestring

En av de store nyhetene i fagfornyelsen var de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling.

Tverrfaglige temaer

Tverrfaglighet innebærer ulike ting i ulike sammenhenger. Noen temaer går igjen i flere fag og kan bli behandlet fra ulike faglige vinkler i de forskjellige fagene. I andre sammenhenger kan det være lurt å ta utgangspunkt i et tema eller en problemstilling og jobbe helt uavhengig av fag. I NDLA prøver vi å dekke hele denne skalaen av tverrfaglighet. De tverrfaglige temaene har fått en egen inngang på forsiden vår, akkurat som et vanlig fag.

Skjermbilde av NDLA.
De tverrfaglige temaene har fått en egen inngang på forsiden.

Hva er folkehelse og livsmestring?

Det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring handler blant annet om fysisk og psykisk helse, sosiale relasjoner, identitet og personlig økonomi. Ifølge Udir skal temaet «…gi elevene kompetanse som fremmer god psykisk og fysisk helse, og som gir muligheter til å ta ansvarlige livsvalg». Elevene skal jobbe med spørsmål som er nært knyttet opp til deres egen hverdag, og de skal få kunnskap og ferdigheter som kan gjøre dem bedre i stand til å takle viktige utfordringer i sitt eget liv.

Karl Henrik Aanesen har ansvaret for det tverrfaglige temaet folkehelse og livsmestring på NDLA. Han mener at det er viktig å ha dialog med elevene når man velger hva man vil fokusere på.

– Ulike elever og ulike klasser vil ha ulike utfordringer. Samtidig tror jeg det er viktig at man jobber både med å gi elevene praktiske ferdigheter, kunnskap og rom for refleksjon. Når det gjelder praktiske ferdigheter, kan det være alt fra relasjonsbygging til å sette opp et personlig budsjett. Når det gjelder kunnskap, kan det være viktig å gi kvalitetssikret informasjon om temaer som for eksempel kropp, seksualitet og rusmidler. Det kan også være viktig å gi elevene informasjon om psykisk helse, som for eksempel forskjellen på positivt og negativt stress. Det vil kunne gjøre elevene bedre i stand til å ta vare på egen helse og vite når de trenger å oppsøke hjelp.

Karl på fjelltur på vei opp en bakke. Foto.
Karl i en motbakke, eller i en opptur – alt etter øyet som ser. Foto: Tom Knudsen

En bekymring flere lærere har uttrykt, er at lærere nå skal gjøre jobben til helsesykepleiere og psykologer. Dette avkrefter Karl:

– Det at læreren skal ha større fokus på psykisk helse, betyr ikke at de skal ta over jobben til helsesykepleier. Det er et viktig skille mellom lærernes rolle og helsetjenesten på skolen. Som lærere skal vi ikke drive terapi eller behandling av elever. Når det gjelder psykisk helse, kan en som lærer imidlertid gi elevene kunnskap og arbeide forebyggende. Læreren kan for eksempel jobbe med trivsel og tilhørighet og sosial kompetanse i klasserommet. Dette er faktorer som kan bidra til at elevene blir mer robuste og bedre i stand til å møte ulike utfordringer.

Folkehelse og livsmestring på NDLA

NDLA har valgt å fokusere på noen temaer som er spesielt aktuelle for elever på videregående, og som krever kunnskap og ferdigheter fra mange ulike fagområder. For å aktivisere elevene har vi lagt opp til et bredt utvalg av oppgaver og arbeidsmåter. Gjennom å for eksempel lage kampanjer, undersøkelser, produkter, bilder, artikler og presentasjoner ut fra ulike faglige synsvinkler får elevene et nytt og rikere perspektiv på det temaet de arbeider med.

I temaet Ny på videregående jobber elevene med hvordan de kan mestre de sosiale og faglige utfordringene de kan møte når de begynner på videregående. I temaet Press og stress skal elevene lære om stress. De skal blant annet utforske årsaker og virkninger av stress og diskuterer ulike måter å mestre press og negativt stress på. I temaet Pengesmart – personlig økonomi lærer elevene å klare seg selv økonomisk. I temaet Kredittfella lærer elevene om kjøpepress og hvordan de kan unngå å få økonomiske problemer. I temaet Livstilsløgner lærer elevene å undersøke hva som er sant og hva som er usant i jungelen av livsstilsreklame og livsstilsinformasjon.

For å jobbe med folkehelse og livsmestring anbefaler Karl å ta utgangspunkt i den overordnede delen av læreplanen.

– Det har jo blitt færre kompetansemål nettopp for å skape rom for fordypning, og de tverrfaglige temaene kan egne seg godt til det. Jeg tror som sagt at det kan være lurt å være i dialog med elevene om hvilke temaer som er viktige for dem. Da vil elevene lettere se hvordan faglig kunnskap og ferdigheter kan hjelpe dem å mestre sitt eget liv. Når det gjelder det tverrfaglige samarbeidet, kan det være lurt å starte med mindre samarbeidsprosjekter og seinere bygge videre på disse erfaringene.

Karl kommer til å være gjest i neste episode av NDLAs serie #Deling. Denne episoden sendes onsdag 25/11 kl. 14.00 på YouTube.