Fagseminar om fagfornyelsen

NDLA fornyes og revideres for å gi lærerne gode oppdaterte læringsressurser i tråd med fagfornyelsen. 12. til 14. mai arrangerte vi digitale fagseminarer om fagfornyelsen. Opptakene fra disse sendingene ligger nå ute, og kan sees ved å klikke på lenkene nedenfor. Her vil du få innsikt i hva vi tilbyr i ulike fag, samt kunne bli bedre kjent med våre tverrfaglige ressurser og tjenester.

Program 12. mai


1000 Fagfornyelsen på NDLA – det store bildet. Samtale/presentasjon med Marthe Johanne Moe
1100 Norsk med Marthe Johanne Moe, Caroline Nesbø Baker og Åsa Abusland
1200 Samfunnskunnskap med lnga Berntsen Rudi
1300 Tysk med Anna Maria Holvik og Marion Federl
1400 Engelsk med Sonja Nygaard-Joki
1500 Kinesisk med Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted

Program 13. mai

0900 Salg, service og reiseliv med Tone Hadler-Olsen og Cathrine Meyer Johansen
1000 Helse- og oppvekstfag med Vigdis Haugan
1100 Restaurant- og matfag med Jannike Gausdal og Einar Martin Kålen
1200 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign med lnger Gllje Sporaland og Hanne Merethe Riskedal Staurland
1300 Håndverk, design og produktutvikling med lnger Gllje Sporaland og Hanne Merethe Riskedal Staurland
1400 Tverrfaglige tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, samt folkehelse og livsmestring
1500 Informasjonsteknologi og medieproduksjon med Tron Bårdgård og Stina Åshildsdatter Grolid

Program 14. mai

0900 Naturbruk med Ragnhild Kjeldsen og Randi Helene Tillung
1000 Naturfag med Thomas Bedin og Kristin Bøhle
1100 Matematikk med Bjarne Skurdal
1200 Tekniske yrkesfag med Haldor Hove, Kjell Brørs (Bygg), Magnar Lynglund (Elektro) og Bjørn Dølving (TIP)
1300 Kroppsøving med Cathrine Dunker Furuly og Bjørn Erik Rolseth (presentasjon)
1400 MK – Mediesamfunnet vg1 og Medieuttrykk vg1 med Albertine Aaberge, Eva Sophie Wolff-Hansen og Maren Aftret-Sandal

Læreplanendringer er spennende! Det gir oss en mulighet til å få et nytt blikk på egen praksis i klasserommet. For oss i NDLA handler det også om å få et nytt blikk på læringsressursene vi lager. Hvordan kan vi utforme ressurser som støtter elever og lærere når de skal i gang med nye læreplaner?