• Fagblogg
  • Nettundervisning på yrkesfag

Nettundervisning på yrkesfag

Ved nettundervisning på yrkesfag vil du kunne ta i bruk flere av de samme verktøyene for nettundervisning som brukes i andre fag. Samtidig vil det kunne være utfordrende å lage alternativer til det praktiske arbeidet som til vanlig skjer i fysiske omgivelser. Her vil du få noen tips til gjennomføring av nettundervisning på yrkesfag

Praktiske hjemmeoppgaver

Alle yrkesfag har innslag av dokumentasjon i læreplanen. Derfor kan man gi elevene praktiske hjemmeoppgaver der de skal utføre et praktisk arbeid som skal dokumenteres. Man kan for eksempel la elevene dokumentere ved å filme arbeidsoppdraget med kameraet på telefonen. Har elevene tilgang på noe de kan utføre et praktisk arbeid på i hjemmet? Er det en ødelagt kaffetrakter som kan demonteres? Kanskje det er på tide å skifte hjul på bilen? Hva med å utføre service på en gammel sykkel? Hva med å kartlegge mulige smittekilder i hjemmet? Alt dette er eksempler på praktiske oppgaver der eleven får øvd på å lage dokumentasjon.

Simuleringer

Simuleringer kan være gode virkemidler for å etterligne en virkelig prosesser. I teknikk og industriell produksjon kan man for eksempel ta i bruk FluidSim for simulere pneumatikk, hydraulikk og elektronikk.

Universitetet i Colorado tilbyr ressurssamlingen PhET. Der kan du finne mange gode simuleringer som er gratis og kan brukes direkte i nettleseren.

Videoer

Videoer egner seg godt til nettundervisning. Det kan enten være videoer som læreren spiller inn i forkant eller at elevene produserer egne videoer der de viser hvordan man utfører et praktisk arbeidsoppdrag. Disse videoene kan enkelt spilles inn ved hjelp av webkamera eller kamera på telefonen. Det finnes mange gode verktøy for å redigere disse videoene før de publiseres.

Det finnes også mange gode videoer tilgjengelig på YouTube. NDLA har laget spillelister for flere yrkesfag som ligger fritt tilgjengelig.

Virtuelle rom

Når man ikke har tilgang på verksteder eller andre fysiske omgivelser for å gjennomføre undervisning i praktiske fag, kan det være et alternativ å ta i bruk virtuelle rom. Det vil altså si rom som ikke eksisterer fysisk, men som man kan få tilgang på gjennom bruk av digitale verktøy. På ndla.no kan du besøke et virtuelt bilverksted. Her kan elevene blant annet se hvordan man skifter bremser på en bil.

Spill kan være et annet eksempel på slike virtuelle rom. Merete Bolstad ved Narvik videregående skole har lang erfaring med bruk av Minecraft Education. Hun har god erfaring med bruk av spillet til opplæring i programmering, matematikk og elektrofag, og mener at det finnes muligheter innen svært mange fag. «Minecraft kan være et supplement i egenskap av at det krever samarbeid», sier hun og fortsetter «Og det finnes mange måter å jobbe på – både individuelt eller i felleskap». Minecraft Education kan man få tilgang til gjennom Office 365.