• Nettundervisning på naturbruk

Nettundervisning på naturbruk

På timeplanen hos naturbruksskolene står det mye praksisundervisning. Plutselig skal dette erstattes av nettundervisning. Hva gjør vi da? Her er noen skisser til undervisningsopplegg der elevene skal planlegge og gjennomføre øvelser hjemmefra. Oppleggene tar utgangspunkt i kompetansemål på Vg1 naturbruk.

Ei dame som står i skogen ser på en del av et tregren gjennom ei lita lupe. Foto.

Vekstforsøk

I denne øvelsen skal elevene planlegge og gjennomføre et vekstforsøk hjemme. 

Læreplanmål i naturbasert produksjon: 

“utføre arbeidsoppgaver knyttet til stell av planter basert på kunnskaper om planters miljøkrav”

Hensikt:

Teste ut hvordan planter spirer og utvikler seg under ulike vekstforhold. 

Gjennomføring: 

Her kan elevene være kreative og tenke ut ulike vekstmedier og vekstforhold. Plantene kan settes mørkt eller lyst, i et kjølig rom og et varmt rom. Hva kan de så i? Kanskje har de blomsterjord eller det har tint litt jord ute. Hvordan vil planter spire og vokse i kaffegrut eller kanskje på våt bomull eller tørkepapir? Melkekartong, eggekartong eller plastbokser kan brukes hvis de ikke har blomsterpotter. La elevene forske og teste ut ulike vekstbetingelser og bestemme hva de vil prøve ut.

Frø: karse og andre frø selges i mange dagligvarebutikker. De kan også finne frø hjemme, for eksempel i en tomat eller i en paprika eller kanskje i en pose fuglefrø.

Forslag til ressurser som kan være til nytte: 

Fagstoff om planter og hva planter trenger for å leve.

Fagartikler og film om jord.
I forbindelse med forsøket kan elevene regne på spireprosenten til frøene

Kahoot om fotosyntesen.

Kahoot om jord.

Denne rapportmalen kan brukes til å skrive rapport om forsøket. 

Dagstur

I denne øvelsen skal eleven planlegge og gjennomføre en dagstur i nærmiljøet. 

Læreplanmål i naturbasert aktivitet:
“orientere seg i naturen ved hjelp av yrkesrelevante hjelpemidler
velge og bruke utstyr og bekledning etter situasjon, naturforhold og klima og utføre enkelt vedlikehold på utstyret
vurdere risiko og ivareta egen sikkerhet under utførelse av naturbaserte aktiviteter og utføre disse innenfor gjeldende rammebetingelser og regelverk”

Hensikt:
Ta ansvar for seg selv en dag ute.

Gjennomføring:
Eleven finner ut hva som trengs av utstyr, mat og klær og finner et turmål i nærmiljøet. Eleven skal også finne et digitalt kart over området (www.norgeskart.no eller kartapp på mobilen) og sette et mål for hva de vil med turen. Turen trenger ikke være lang eller spektakulær. Målet er å være en dag ute og ha nødvendig klær og utstyr for å gjennomføre dette på en sikker måte og slik at lover og regler følges.

Dagen ute kan for eksempel brukes til et fotooppdrag, lage en film fra turen eller artsjakt (se lenger ned på siden).

Forslag til ressurser som kan være til nytte i dette undervisningsopplegget: 

Turplanlegging

Digitale verktøy til turplanlegging

Bekledning på tur

Pakking av ryggsekk

Bruk av kart og kompass

Bålfyring

Lovverk – hva har jeg lov til?

Dokumentasjonsverktøy som kan brukes til å dokumentere planlegging og gjennomføring av turen

Lag ditt eget turkart

Artskunnskap

Bruke en dag på å finne ulike arter og lære seg navnet på noen nye arter. 

Læreplanmål i naturbasert produksjon:

“identifisere, klassifisere og presentere et utvalg arter og materialer

Forslag til øvelser: 

  • Observere fugler over et tidsrom ute. Hvor mange ulike fuglearter ser de? Vet de navnet på noen av artene? Bruke oppslagsverk og apper og prøve å finne navn på flere arter. Er noen av artene trekkfugler?
  • Løvtrær: Hvor mange ulike løvtrær greier eleven å finne i sitt nærmiljø? Ta bilder av treet. Greier de å artsbestemme ut fra grein uten løv? Ta bilder av de ulike trærne. Ta med greiner inn og sett til driving i vann til blader kommer. Greier de da å artsbestemme flere?
  • Eller hva med å lete etter kjuker, ulike bergarter eller kanskje det i noen deler av landet har begynt å komme noen blomster?

Nyttige ressurser: 

Oppslagsverk for feltarbeid

Lauvtrær i Norge

Hvor godt kjenner du treslaga? (quiz)

Artsbestemmelse av fugler

Vil du bli en artsjeger?

Artsjakten kan dokumenteres med bilder eller film. 

Har du forslag til undervisningsopplegg du vil dele med andre naturbrukslærere? 

Del dem gjerne på www.deling.ndla.no eller bruk facebookgruppa NDLA naturbruk