• Nettbaserte undervisningsopplegg i norsk

Nettbaserte undervisningsopplegg i norsk

Oppleggene er beregnet for bruk i videregående skole.

Opplegg 1

Jente sitter og tenker med penn i munnen. Illustrasjon.

Skriv en fagartikkel på 800–1200 ord der du greier ut om og drøfter et emne innenfor det tverrfaglig temaet “Folkehelse og livsmestring”. Fagartikkelen skal ha en norskfaglig vinkling. Det betyr at du skal ta for deg hvordan ulike tekster kan påvirke helsa vår, og hvordan vi mestrer livene våre. 

Noen tips til aktuelle temaer: 

 • Livet på sosiale medier
 • Skjønnlitteraturen og livet
 • Blogging og ungdommers selvfølelse
 • Psykisk helse på det mørke nettet
 • Språk og identitet
 • Kommunikasjon og generasjonskløfter
 • Medier og makt

Elevene får støtte til skrivingen ved å følge læringsstien “Å skrive en fagartikkel”. Stien går grundig gjennom alle faser av skrivingen og inneholder eksempler. Elevene får også råd fra forfatter Anders Bortne i denne videoen.  

Opplegg 2

Lag en lyrikkfilm der elevene setter sammen eget dikt med bilder og lyd. 

Tema kan være tverrfaglig og for eksempel handle om situasjonen vi er i nå. Hvordan mestrer vi korona? Hvordan er det når “alt” stenges og du ikke skal omgås så mange mennesker? Elevene kan ta bilder og beskrive stemningen der de bor.

Et annet alternativ er å la elevene lage dikt om et sted i nærområdet sitt, slik at de kan komme seg ut og bort fra PC-en for å ta bilder. Det er også mulig å la diktet handle om emner innen språk og litteratur (Vg2 og Vg3)

Støtteressurser: 

 • La elevene jobbe seg gjennom læringsstien “Hva er lyrikk?” først, hvor de blant annet lærer om form og virkemidler.
 • Hos Wikipedia kan elevene lese om multimodale virkemidler, som bruk av stemme og musikk.
 • Windows 10 har innebygd et verktøy for å redigere videoer. Et annet alternativ kan være Shotcut, som er et avansert videoredigeringsprogram som er gratis. I begge programmene kan du klippe videoen, legge på lyd og legge på ulike effekter. Elever med Apple-produkter kan bruke iMovie.

Oppgavetekst: 

 1. Skriv et dikt på minimum 12 verselinjer der du bruker flere lyriske virkemidler. Tenk over form, rim og rytme.
 2. Ta bilder som kan understreke og/eller utvide det diktet ditt uttrykker. Legg bildene inn i et filmredigeringsprogram. 
 3. Du kan velge om du vil legge diktet inn som tekst på bildene, men du skal uansett lese inn diktet. Husk da at du bruker stemmen til å uttrykke stemningen i diktet.
 4. En god lyrikkfilm har tekst, bilder og lyd som sammen får fram det budskapet og stemningen du vil formidle. Sammen med filmen skal du levere en kort beskrivelse av hvordan du jobbet, og hva du ønsker å formidle med lyrikkfilmen din.

Opplegg 3

Oppgave om sammensatte tekster og humor som virkemiddel

 1. Lag et mem om et dagsaktuelt tema, for eksempel de utfordringene vi står ovenfor som samfunn i korona-beredskap.
 1. Les om sammensatte tekster på NDLA, og bruk dette til å forklare (muntlig eller skriftlig) hvordan et mem virker. Tilpass forklaringen din til et publikum på voksne over 40, vær bevisst på språk og ordvalg for å nå fram til denne målgruppa. 
 1. Diskuter (i klasse-chat?) hvordan og hvorfor humor kan brukes til å behandle alvorlige temaer.

Støtteressurser:

 • Bruk https://spark.adobe.com/nb-NO/make/meme-maker/ eller søk opp “meme-generators” online. 
 • La klassen diskutere på Samtavla. Enkel diskusjonsoppgave som læreren kan styre her:  https://talkwall.uio.no/link/0YdUyaMsC9  – lærer inviterer klassen til å delta, og elever blir med ved hjelp av PIN på denne lenken: https://talkwall.uio.no. Lærer kan dele sin tavle med alle elevene, med elevenes bidrag på, for eksempel ordnet etter tema, etter at elevene har lagt inn sine bidrag på hver sin individuelle tavle. Læreren må ha tavla åpen på sin PC for at elevene skal ha tilgang til den (litt som Kahoot ), men kan lagre tavla med bidragene fra elevene etterpå. 

Tips til muntlig innlevering: 

 • Bruk skjermopptak-funksjonen i PowerPoint til å ta opp det du sier mens du viser på skjermen din.
 • Slik setter du i gang med skjerminnspilling i PowerPoint:

  Velg “Sett inn” på oppgavelinja øverst, og klikk på “Medier” helt til høyre. Under “medier” (klikk på liten pil) finner du “skjerminnspilling”. Filmen du tar opp kan lagres som en PowerPoint-fil, eller som en mediefil (da må du høyreklikke på filmen etter at du har tatt opp, og velge “Lagre som mediefil”.

  Bruk https://wetransfer.com/ hvis filen er for stor til å sende på mail/levere inn på læringsplattform. Kan brukes uten innlogging, du legger bare inn din og lærers e-postadresse. Klikk på “Ta meg til free” på startsiden. 

Opplegg 4

Se filmen Thelma på NDLA film

 1. Les om symbol som virkemiddel og noter tre temasetninger om hva dette virkemiddelet er og hvordan det virker. Se etter symbolbruken i filmen, med utgangspunktet i oppgavene om symbolikk i denne lenken.
 2. Hvilke andre tekster kjenner du til der disse symbolene er brukt? Kom med tre eksempler. Hva slags betydning har symbolene i disse andre tekstene? Tekster er her ment i vid forstand, så det omfatter også sammensatte tekster som film. 
 3. Skriveoppgave: skriv et dikt eller en kort novelle (maks én side) med utgangspunkt i ett av symbolene fra filmen.

Andre tips: 

Bruk Språkteigen-episode om hvordan kebabnorsk (multietnolekt) har utviklet seg de siste årene. Den kan brukes i sammenheng med denne skriveoppgaaven basert på eksamensoppgave (Vg3).