• heimefra
  • 23. mars kl. 11 – Heimefra – sending 9: Hvordan lykkes som digital lærer?

23. mars kl. 11 – Heimefra – sending 9: Hvordan lykkes som digital lærer?

Tema:

Hvilke ressurser kan vi fritt dele og bruke? Hvordan kan vi best dele med hverandre?

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet “Heimefra”. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme.

Med oss i sending 9 er Tom Knudsen, Vennesla videregående skole.

Livestream og opptak:

Nasjonal digital læringsarena

Ressurser

Fagstoff på produktfotografering; https://ndla.no/nb/subjects/subject:38/topic:1:192875/resource:1:184388

Fagstoff på illustrasjons fotografering : https://ndla.no/nn/subjects/subject:1/topic:1:186460/topic:1:186471/resource:1:184465/4585

Fagstoff på bruk av naturlig lys i bilder : https://ndla.no/nb/subjects/subject:1/topic:1:186460/topic:1:186471/resource:1:176129/3819