• heimefra
  • 18. mars kl. 11 – Heimefra – sending 5: Engelsk/spill: “Bad news”

18. mars kl. 11 – Heimefra – sending 5: Engelsk/spill: “Bad news”

Tema:

I samarbeid med Agder fylkeskommune lanserer NDLA.no en serie livesendinger under navnet “Heimefra”. Vi ønsker å bidra til god læring hjemme.

Med oss i sending 5 er Halvor Tengs, spillpedagog og lærer ved Dalane videregående skole.

Livestream og opptak:

Nasjonal digital læringsarena

Ressurser