• Fagblogg
  • Gode relasjoner i virtuelle klasserom

Gode relasjoner i virtuelle klasserom

Gode relasjoner mellom lærer og elev, og elevene imellom, er viktig for læringsmiljøet. Når man driver med nettundervisning vil det å jobbe med relasjoner stille andre krav enn vi kanskje er vant til. Her vil du få noen tips til å styrke relasjonene i virtuelle klasserom.

Lag en plan for veiledning og oppfølging

Når man underviser i virtuelle klasserom vil det kunne være utfordrende å holde god oversikt over alle elevene. For å sørge for at alle elevene får veiledning og oppfølging kan det være lurt å sette opp en plan for individuelle samtaler. Dette bidrar til at alle elevene får like forutsetninger til å få snakke med deg og få veiledning.

Kontaktlærer har et spesielt ansvar for elevenes psykososiale skolehverdag, også når elevene jobber hjemme. Det kan derfor være lurt å ha god dialog med for eksempel helserådgiver eller sosiallærer dersom du mistenker at det kan være elever som ikke har det bra. Sørg for å ha individuelle samtaler med elevene for å avdekke eventuelle utfordringer knyttet til skolemiljøet.

Vær sosiale på nett

Hjelp elevene med å finne sosiale møteplasser på nett. Dette kan være at du gjør tilgjengelig et møterom i verktøyet dere bruker til nettundervisning eller at du oppfordrer elevene til å møtes i andre kanaler. Kanskje kan noen utvalgte elever få ansvaret for å lage litt aktiviteter på kveldstid for hele klassen. Det kan være spill, konkurranser eller andre nettaktiviteter. Husk å minne elevene på at alle må få være med.

Ikke tving elevene til å slå på webkamera

For mange elever kan det oppleves som ubehagelig og utrygt å skru på webkamera, spesielt i en gruppesamtale. Det er ikke alltid at webkamera vil tilføre noe til læringssituasjonen. Kanskje har elevene negative erfaringer med video, eller opplever mobbing. Det er ingen som har kontroll over om noen andre elever tar opptak eller bilder av videosamtalen. Oppfordre heller elevene til å skru på kamera i én til én-samtaler med lærer eller medelever, da det vil kunne bidra til økt opplevelse av sosial tilstedeværelse. Men aldri tving elevene til å slå på webkamera. Husk at man også skal ta hensyn til personvernet til de andre i elevens husstand.