Strikkhopping i mattetimen

Tenk at du kaster deg ut fra en plattform og ned i en dyp kløft i bunnen av et juv. Kun en strikk hindrer deg fra å treffe bakken. Hvordan kan du være trygg på at strikken holder? 

Klarer du å hindre Barbie fra å treffe bakken?

På NDLAs matematikksider finner du en oppgave som lar elever utforske strikkhopping, med beregning av avstander, vekt, belastning og lengde. Heldigvis slipper du som lærer å utfordre elevene utfor stupet, alt gjøres med dukker og gummistrikk i trygge omgivelser.

Bjarne Skurdal forteller at oppgaven om strikkhopping gir elevene et kjærkomment avbrekk fra mer tradisjonell undervisning.

Bjarne Skurdal lager matematikkressurser for NDLA. Han har brukt oppgaven med elevene sine ved flere anledninger og forteller i videoen hva elevene kan oppleve og lære gjennom det spenstige forsøket.

Vil du prøve med din klasse. Her finner du lenke til oppgaven:
1T | S1 | 2P | 2P-Y

Lykke til!