• Fagblogg
  • Hva skjer med fagfornyelsen på NDLA?

Hva skjer med fagfornyelsen på NDLA?

Læreplanendringer er spennende! Det gir oss en mulighet til å få et nytt blikk på egen praksis i klasserommet. For oss i NDLA handler det også om å få et nytt blikk på læringsressursene vi lager. Hvordan kan vi utforme ressurser som støtter elever og lærere når de skal i gang med nye læreplaner?

Ta en sniktitt på noe av innholdet NDLA har klart til skolestart 2020: Fagfornyelsen NDLA

Fagseminar om fagfornyelsen

NDLA fornyes og revideres for å gi lærerne gode oppdaterte læringsressurser i tråd med fagfornyelsen. 12. til 14. mai arrangerer vi et digitalt fagseminar om fagfornyelsen. Da vil lærerne få innsikt i hva vi tilbyr i ulike fag, samt kunne bli bedre kjent med våre tverrfaglige ressurser og tjenester.

Alle opptakene blir lagt ut i etterkant.

https://www.youtube.com/user/videoNDLA/

Program 12. mai


1000 Fagfornyelsen på NDLA – det store bildet. Samtale/presentasjon med Marthe Johanne Moe
1100 Norsk med Marthe Johanne Moe, Caroline Nesbø Baker og Åsa Abusland
1200 Samfunnskunnskap med lnga Berntsen Rudi
1300 Tysk med Anna Maria Holvik og Marion Federl
1400 Engelsk med Sonja Nygaard-Joki
1500 Kinesisk med Ole Fossgård og Øystein Krogh Visted

Program 13. mai

0900 Salg, service og reiseliv, med Tone Hadler-Olsen og Cathrine Meyer Johansen
1000 Helse- og oppvekstfag med Vigdis Haugan
1100 Restaurant- og matfag med Jannike Gausdal og Einar Martin Kålen
1200 Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign v/lnger Gllje Sporaland og Hanne Merethe Riskedal Staurland
1300 Håndverk, design og produktutvikling v/lnger Gllje Sporaland og Hanne Merethe Riskedal Staurland
1400 Tverrfaglige tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, samt folkehelse og livsmestring
1500 Informasjonsteknologi og medieproduksjon med Tron Bårdgård og Stina Åshildsdatter Grolid

Program 14. mai

0900 Naturbruk med Ragnhild Kjeldsen og Randi Helene Tillung
1000 Naturfag med Thomas Bedin og Kristin Bøhle
1100 Matematikk med Bjarne Skurdal
1200 Tekniske yrkesfag med Haldor Hove, Kjell Brørs (Bygg), Magnar Lynglund (Elektro) og Bjørn Dølving (TIP)
1300 Kroppsøving med Cathrine Dunker Furuly og Bjørn Erik Rolseth
1400 MK – Mediesamfunnet vg1 og Medieuttrykk vg1 med Albertine Aaberge, Eva Sophie Wolff-Hansen og Maren Aftret-Sandal

Vi leverer!

Læremiddelansvarlig Marthe Moe

Først av alt; til skolestart 2020 leverer NDLA reviderte læremidler i alle Vg1-fag som i dag inngår i NDLAs portefølje. Det omfatter også fremmedspråkene tysk 1 og 2 og kinesisk 1 og 2.

I de aller fleste fag leveres lærestoff til samtlige kompetansemål i læreplanen. Innen de tre nye yrkesfaglige programområdene Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Håndverk, design og produktutvikling og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vil NDLA levere innhold til sentrale kompetansemål, men ikke nødvendigvis dekke alle kompetansemål i læreplanen.

Vi jobber på tvers

I NDLA samarbeider fagredaksjonene om å lage gode tverrfaglige ressurser som du kan bruke dersom du underviser klassen din i flere fag, hvis du jobber sammen med andre lærere på tvers av fag, eller om hele skolen setter av tid til å jobbe med samme tema i en periode. Vi tilbyr blant annet “ferdige” undervisningsopplegg i form av remiksbare tverrfaglige læringsstier som hjelper elevene til å se konkrete problemstillinger i lys av ulike fagperspektiver. Her kan du legge til eller fjerne innhold etter behov. De tverrfaglige ressursene vil bli tilgjengelig som et eget «fag» på ndla.no, men også som relatert innhold til emner i enkeltfagene.

Vi går i dybden

Dybdelæring handler om å utforske et fenomen og om å se sammenhenger mellom kunnskap på ulike fagområder. Da må elevene både ha fagkunnskap og metodekunnskap. Derfor vil vi tilby en rekke metoderessurser som elevene trenger i arbeid med fagene. 

For å gå i dybden kreves det også grunnleggende kunnskap. Progresjon er et viktig stikkord her. Derfor vil du også finne oppgaver på NDLA som hjelper eleven med kunnskap som innlæres best ved å øve. Denne kunnskapen må de så anvende og kanskje også utforske. Et eksempel er i norskfaget, der elevene kan øve på grammatikk, før de senere skal utforske hvilke skrivefeil som er vanligst i klassen. Så skal elevene finne ut hva som kan være den beste måten å unngå skrivefeil på i framtiden.

Relevans er også et viktig stikkord i Fagfornyelsen. Elevnære problemstillinger eller caser engasjerer og utfordrer eleven. Problemstillingene inviterer til at elevene må bruke kunnskap fra flere fagområder for å gå i dybden og svare grundig på dem.

Vi gir deg en verktøykasse

Noen metoder, verktøy og strategier er viktige på tvers av alle fag. Derfor samler vi nå slike ressurser som kan støtte både elev og lærer i læringsarbeid i en verktøykasse. Her er noen av emnene vi lager ressurser til: skolestart, stress og press, læringsstrategier, nyttige digitale verktøy, utforskning, idéutvikling, kreative metoder, kommunikasjon og dialog.

Vi yrkesretter

Fellesfagene blir yrkesrettet slik læreplanene legger opp til. I NDLA samarbeider vi også på tvers av redaksjonene når det gjelder yrkesrettingen. Slik sikrer vi at ressursene vi lager i fellesfagene, blir relevante for yrkesfagselevene. Blant annet jobber vi med å koble fellesfagene tett til emner som for eksempel entreprenørskap.

Ønsker du å følge arbeidet vårt tettere kan du abonnere på vårt nyhetsbrev. Du er også hjertelig velkommen til å delta med innspill på sosiale medier, blant annet Facebook.