• Fagblogg
  • Hva skjer med fagfornyelsen på NDLA?

Hva skjer med fagfornyelsen på NDLA?

Læreplanendringer er spennende! Det gir oss en mulighet til å få et nytt blikk på egen praksis i klasserommet. For oss i NDLA handler det også om å få et nytt blikk på læringsressursene vi lager. Hvordan kan vi utforme ressurser som støtter elever og lærere når de skal i gang med nye læreplaner?

Vi leverer!

Læremiddelansvarlig Marthe Moe

Først av alt; til skolestart 2021 leverer NDLA reviderte læremidler i alle Vg2-fag som i dag inngår i NDLAs portefølje. Alle våre Vg-1 fag ble revidert til skolestart 2020, inkludert fremmedspråkene tysk 1 og 2 og kinesisk 1 og 2.

I de aller fleste fag leveres lærestoff til samtlige kompetansemål i læreplanen. Innen de tre nye yrkesfaglige programområdene Informasjonsteknologi og medieproduksjon, Håndverk, design og produktutvikling og Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign vil NDLA levere innhold til sentrale kompetansemål, men ikke nødvendigvis dekke alle kompetansemål i læreplanen. Til høsten 2021 kommer også VG2-faget Informasjonsteknologi, som du nå finner i betaversjon på nettsidene våre.

Se fag under utvikling i betaversjon

Er du nysgjerrig på hvordan fagene som revideres til fagfornyelsen vil se ut til skolestart? På ndla.no ligger nå mange av Vg2-fagene som er under utvikling eller revisjon ute i betaversjon. Det betyr at du allerede nå kan gå inn og prøve ut de ressursene som er publisert på ndla.no. Husk at det stadig fylles på med mer innhold frem mot skolestart 2021!

NB! Selv om vi publiserer i betaversjon, vil lenkene være de samme når faget er klart til skolestart og innholdet ikke har betamerke lenger.

Vi jobber på tvers

I NDLA samarbeider fagredaksjonene om å lage gode tverrfaglige ressurser som du kan bruke dersom du underviser klassen din i flere fag, hvis du jobber sammen med andre lærere på tvers av fag, eller om hele skolen setter av tid til å jobbe med samme tema i en periode. Vi tilbyr blant annet “ferdige” undervisningsopplegg i form av remiksbare tverrfaglige læringsstier som hjelper elevene til å se konkrete problemstillinger i lys av ulike fagperspektiver. Her kan du legge til eller fjerne innhold etter behov. De tverrfaglige ressursene vil bli tilgjengelig som et eget “fag” på ndla.no, men også som relatert innhold til emner i enkeltfagene.

Vi går i dybden

Dybdelæring handler om å utforske et fenomen og om å se sammenhenger mellom kunnskap på ulike fagområder. Da må elevene både ha fagkunnskap og metodekunnskap. Derfor vil vi tilby en rekke metoderessurser som elevene trenger i arbeid med fagene. 

For å gå i dybden kreves det også grunnleggende kunnskap. Progresjon er et viktig stikkord her. Derfor vil du også finne oppgaver på NDLA som hjelper eleven med kunnskap som innlæres best ved å øve. Denne kunnskapen må de så anvende og kanskje også utforske. Et eksempel er i norskfaget, der elevene kan øve på grammatikk, før de senere skal utforske hvilke skrivefeil som er vanligst i klassen. Så skal elevene finne ut hva som kan være den beste måten å unngå skrivefeil på i framtiden.

Relevans er også et viktig stikkord i Fagfornyelsen. Elevnære problemstillinger eller caser engasjerer og utfordrer eleven. Problemstillingene inviterer til at elevene må bruke kunnskap fra flere fagområder for å gå i dybden og svare grundig på dem.

Vi gir deg en verktøykasse

Noen metoder, verktøy og strategier er viktige på tvers av alle fag. Derfor samler vi nå slike ressurser som kan støtte både elev og lærer i læringsarbeid i en verktøykasse. Her er noen av emnene vi lager ressurser til: skolestart, stress og press, læringsstrategier, nyttige digitale verktøy, utforskning, idéutvikling, kreative metoder, kommunikasjon og dialog.

Vi yrkesretter

Fellesfagene blir yrkesrettet slik læreplanene legger opp til. I NDLA samarbeider vi også på tvers av redaksjonene når det gjelder yrkesrettingen. Slik sikrer vi at ressursene vi lager i fellesfagene, blir relevante for yrkesfagselevene. Blant annet jobber vi med å koble fellesfagene tett til emner som for eksempel entreprenørskap.

Ønsker du å følge arbeidet vårt tettere kan du abonnere på vårt nyhetsbrev. Du er også hjertelig velkommen til å delta med innspill på sosiale medier, blant annet Facebook.