• Fagblogg
  • Slik jobber NDLA med fagfornyelsen

Slik jobber NDLA med fagfornyelsen

Læreplanendringer er spennende! Det gir oss en mulighet til å få et nytt blikk på egen praksis i klasserommet. For oss i NDLA handler det også om å få et nytt blikk på læringsressursene vi lager. Hvordan kan vi utforme ressurser som støtter elever og lærere når de skal i gang med nye læreplaner?

En person som holder en plantespire. Foto.

Vi jobber på tvers

I NDLA samarbeider fagredaksjonene om å lage gode tverrfaglige ressurser som du kan bruke dersom du underviser klassen din i flere fag, hvis du jobber sammen med andre lærere på tvers av fag, eller om hele skolen setter av tid til å jobbe med samme tema i en periode. Vi tilbyr blant annet “ferdige” undervisningsopplegg i form av remiksbare tverrfaglige læringsstier som hjelper elevene til å se konkrete problemstillinger i lys av ulike fagperspektiver. Her kan du legge til eller fjerne innhold etter behov. De tverrfaglige ressursene vil bli tilgjengelig som et eget “fag” på ndla.no, men også som relatert innhold til emner i enkeltfagene.

Marthe Moe. Foto.
Læremiddelansvarlig Marthe Moe

Vi går i dybden

Dybdelæring handler om å utforske et fenomen og om å se sammenhenger mellom kunnskap på ulike fagområder. Da må elevene både ha fagkunnskap og metodekunnskap. Derfor vil vi tilby en rekke metoderessurser som elevene trenger i arbeid med fagene. 

For å gå i dybden kreves det også grunnleggende kunnskap. Progresjon er et viktig stikkord her. Derfor vil du også finne oppgaver på NDLA som hjelper eleven med kunnskap som innlæres best ved å øve. Denne kunnskapen må de så anvende og kanskje også utforske. Et eksempel er i norskfaget, der elevene kan øve på grammatikk, før de senere skal utforske hvilke skrivefeil som er vanligst i klassen. Så skal elevene finne ut hva som kan være den beste måten å unngå skrivefeil på i framtiden.

Relevans er også et viktig stikkord i Fagfornyelsen. Elevnære problemstillinger eller caser engasjerer og utfordrer eleven. Problemstillingene inviterer til at elevene må bruke kunnskap fra flere fagområder for å gå i dybden og svare grundig på dem.

Vi gir deg en verktøykasse

Noen metoder, verktøy og strategier er viktige på tvers av alle fag. Derfor samler vi nå slike ressurser som kan støtte både elev og lærer i læringsarbeid i en verktøykasse. Her er noen av emnene vi lager ressurser til: skolestart, stress og press, læringsstrategier, nyttige digitale verktøy, utforskning, idéutvikling, kreative metoder, kommunikasjon og dialog.

Banner med utlysning av pilotskoler. Illustrasjon.

Vi yrkesretter

Fellesfagene blir yrkesrettet slik læreplanene legger opp til. I NDLA samarbeider vi også på tvers av redaksjonene når det gjelder yrkesrettingen. Slik sikrer vi at ressursene vi lager i fellesfagene, blir relevante for yrkesfagselevene. Blant annet jobber vi med å koble fellesfagene tett til emner som for eksempel entreprenørskap.

Ønsker du å følge arbeidet vårt tettere kan du abonnere på vårt nyhetsbrev. Du er også hjertelig velkommen til å delta med innspill på sosiale medier, blant annet Facebook.

Se fag under utvikling

Er du nysgjerrig på fag som er under utvikling? På ndla.no ligger fag som er under utvikling eller revisjon ute med et BETA merke bak. Det betyr at du i en tidlig fase kan gå inn og prøve ut nye ressurser som er publisert på ndla.no. Husk at fag som er i BETA stadig fylles på med nytt innhold! Du finner disse under “kommende fag”.

NB! Selv om vi publiserer i betaversjon, vil lenkene være de samme når faget er ferdig og innholdet ikke har betamerke lenger.

Banner med teksten "Vi har ressursene du trenger til fagfornyelsen. Åpent for alle". Illustrasjon.