• Fagblogg
  • Utdanning: Entreprenørskap som metode

Utdanning: Entreprenørskap som metode

Gjennom å danne ungdomsbedrifter og utvikle idéer til salgbare tjenester og produkter møter elevene en skolehverdag som byr på reelle problemstillinger fremfor fiktive case og oppgaver. 

Skoleåret 2019/2020 følger NDLA elever ved Arendal vgs i faget markedsføring og ledelse. I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Agder ønsker vi å synliggjøre noen av de ulike stadiene i livssyklusen til ungdomsbedrifter.  

– Det er noe magisk som skjer underveis, forteller Hege Fjelldal ved Arendal vgs. Hun har i 15 år brukt entreprenørskap som metode i opplæringen og er begeistret for den utviklingen hun ser elevene har i løpet av skoleåret.

Hege Fjelldal forteller om entreprenørskap som metode

– Elevene utfordrer seg selv på en helt annen måte. De tenker kreativt, ser på samarbeid, tenker næringsliv og får bruke teorier i praksis, sier Fjelldal. 

En av bedriftene vi snakker med, ønsker å hjelpe ungdommer med å få bedre innsikt i politikk og mer kunnskap om hva de ulike partiene står for. Emma Bjerke Fossnes, Ruth Elise Trommestad, Anne Skjeggedal og Fatima Huseynli planlegger å lage en app unge mennesker kan bruke.

En ny app kan hjelpe unge mennesker i møte med politikk